نگاهي به جلسه پارلمان اروپا در رابطه با مجاهدين

روز 27 فوريه 2007 از طرف «هيئت روابط با ايران» در پارلمان اروپا در بروکسل جلسه ای تحت عنوان «مجاهدين خلق و پيامدهای رای دادگاه عالي اروپا» با شرکت 35 نفر برگزارگرديد.

پارلمان اروپا 32 هيئت دارد که رابط با تقريبا تمامي کشورهای جهان ميباشند و صاحبنظر در مسائل مختلف سياسي، حقوقي و فرهنگي اين کشورها محسوب مي شوند.

«هيئت روابط با ايران» که از 33 عضو تشکيل ميشود، از جمله هيئت های فعال پارلمان اروپا بشمار ميرود. رياست اين هيئت را خانم >Angelika Beer فقط در رابطه با پيامد های حقوقي رای دادگاه لوکزامبورگ و اينکه کميته ايران بايد در اين زمينه نظر خودش را به اتحاديه اعلام کند، انجام گرفته است. بنابراين فرصتي برای بررسي همه جانبه مجاهدين در فرصت يکساعته جلسه باقي نمي ماند. بيخود نبود که مجاهدين با خيال راحت نماينده تام الاختيار خود آقای کازاکا را فرستاده بودند وخودشان شرکت نکردند. در حاليکه اگر بحث در مورد مسائل و روابط دروني و خلاصه بود و نبود مجاهدين بود، سالن پراز مجاهد بودو آنها بکسي امان نمي دادند.

در تماسهايي که نگارنده با بعضي از نمايندگان اين کميته داشته ام اين موضوع تائيد شده است.

در جلسه روز 27 فوريه جمعا سه نفر سخنراني کردند و بعد نيز از جمع دونفر نماينده حاضر در جلسه آقای گاهلر در دفاع ازدرج نام مجاهدين در ليست تروريستي اتحاديه اروپا خاطر نشان کرد که به مجاهدين امکان دفاع از نظرات خود داده نشده است.. به حضار حاضر در جلسه که بيش از 35 نفر را بالغ مي شدند، طبق مقررات داخلي اجازه صحبت داده نشد وآنها تنها نظاره گر جريان بودند. تعداد 7 نفر از جداشدگان سازمان نيز که از طرف نماينده حزب سبزها در بلژيک به جلسه دعوت شده بودند.

آقای «پاساو»بعنوان اولین سخنران، در مورد چگونگي قرارگرفتن يک گروه در ليست تروريستي اتحاديه اروپا و تاريخچه آن صحبت کرد و خاطرنشان کرد که بعد از واقعه 11 سپتامبر وبعد از قطعنامه ضد تروريستي سازمان ملل که لازم الاجراء برای همه کشورهای عضو بود، بسياری از گروه ها و افراد بدليل سابقه گذشته شان و دست داشتن در عمليات های تروريستي در اين ليست وارد شدند. آنموقع امکان اين نبود که با يکايک اين گروه ها صحبت شود و لازم هم نبود. اگر گروهي هم خودش را محق در اين ليست نمي ديد، مي بايست باتوجه به مقررات اروپا اعتراض مي کرد که مجاهدين هم در سال 2002 اينکار را کردند والان که دادگاه رايي صادر کرده خوب بايد دلائل ارائه شود. الان به مجاهدين اين امکان داده شده که مدارک خودرا ارائه دهند.

آقای «ژوزی دوبيه» سناتور از بلژيک سخنران بعدی بود که طي سخنان خود بشدت به مجاهدين حمله کرد وآنان را يک فرقه مذهبي خواند که مغزشويي شده و حول کيش شخصيت رجوی جمع شده اند. وی که در نقش يک خبرنگار جنگي در طول جنگ ايران و عراق به مرزهای اين دوکشور رفته بود از نزديک شاهد روابط فرقه ای دروني سازمان بوده و از رفتار بد افراد مجاهدين با اسرای جنگي ايراني گزارش تهيه کرده بود. وی از ليست تروريستي اتحاديه اروپا دفاع کرده و خواستار ابقاء نام سازمان در اين ليست شد.

برگزاری جلسه مربوط به مجاهدين در پارلمان اروپا يک نقطه عطف در سياست اين پارلمان در رابطه با ايران بشمارميرود. خط جنگ طلبي و تحريم که توسط جناح حامي سازمان «کميته ايران آزاد» تا بحال دست غالب را داشته است، جای خود را به صلح و گفتگو داده است. پارلمان و اتحاديه اروپا چاره ای جز گفتگو با ايران ندارند و هر گونه چاره ديگری راه به سراب مي برد.

 Print Friendly, PDF & Email نسخه چاپی

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.