نگاهی کوتاه به گردهمایی جهانی ایران آزادِ مریم رجوی – قسمت اول

بعد از تبلیغات مستمر و گوش خراش، بالاخره این گردهم آیی مریم رجوی روز گذشته کارخود را آغاز کرد و رسانه های رجوی برای روز نخست اش، یک گزارش ناقابل 18 صفحه ای منتشر کرد که نشان میدهد، این گزارش در نهایت به 50 تا 60 صفحه خواهد رسید.
من در تاسی به مثل ” مشتی از خروار ” ، فقط چند صفحه از آنرا برگزیده و نقل میکنم و البته ملاحظات مختصری درباره ی این پاراگراف های برگزیده خواهم داشت و از خسته کردن بیشتر خواننده خودداری خواهم کرد.

درمقدمه ی گزارش منتشره چنین میخوانیم :
” در ابتدای این اجلاس، پیام‌های تصویری از بیش از ۱۰۰۰ عضو کانون‌های‌شورشی مجاهدین از قلب میهن در زنجیر و از میان فضای اختناق و سرکوب آخوندی بر روی لد اسکرین به نمایش گذاشته شد، که طی آنها جوانان شورشی بر آمادگی خود برای سرنگونی دیکتاتوری مذهبی تأکید کردند. ارتباط زنده و سخنرانی تعدادی از اعضای کانون‌های‌شورشی شرکت‌کنندگان در اجلاس را به‌شدت تحت تاثیر قرار داد.”

البته بیشتر اهل فن و هم تعداد زیادی از مردم از نحوه ی تهیه ی این پیام ها اطلاع دارند و میدانند که در همان اتاقی که فیلمبرداران مشغول انجام وظیفه ی ملی و میهنی ؟! خود هستند و ممکن است تنها چند متری با محل استقرار مریم فاصله داشته باشد ، به اکران درآوردن این 1000 نفر شورشی مقیم همان دور و بر مریم ، کار سختی نیست وهیچ احتیاجی به برقراری تماس صوتی یا تصویری با داخل کشور وجود ندارد.

مریم رجوی

در ابتدای این خیمه شب بازی که دهه هاست تکرار میشود و مسئله ی جدیدی درآن مطرح نیست ، مریم رجوی اینگونه سخن گفته است :

” این گردهمآیی صدای مردم ایران، پشتیبانان آزادی، شورشگران، و قیام‌آفرینان است که می‌گویند رژیم آخوندی در بن‌بست سرنگونی است. مردم و مقاومت به سوی پیروزی پیش می‌روند و ایران آزاد می‌شود. ما در آستانه سالگرد قیام مردم ایران در ۳۰تیر ۱۳۳۱ هستیم. قیامی رو در روی رژیم شاه و دیکتاتوری سلطنتی برای برگرداندن مصدق بزرگ به قدرت…”

درستتر آن بود که میگفت که هیاهو براه انداختن برعلیه مردم ایران است و نه صدای مردم ایران که هزاران نفر از این مردم را کشته و یا تبدیل به برده ی خود ساخته اید.

ضمنا ، مریم در این نوع مطرح کردن مسئله ، به جمع کردن اجتماع نقیضین پرداخته و چرا؟
برای اینکه جنس مشکلات مردم از جنس توقعات مالیخولیایی مریم  نیست و اگر قرار باشد مردم دستآوردهایی داشته باشند، مریم بازنده خواهد بود و برعکس!

چرا که در ایران دلخواه آنها، یا مریم میتواند زندگی کند یا مردم. که البته زندگی مشترک این دو خصم آشتی ناپذیر درایران ازمحالات است!

همچنانکه ماهیت قیام 30 تیر 1331، هیچ سنخیتی با دیوانه بازی ها و جنایت های مسعود ومریم ندارد.
قیام 30 تیر برای استقلال وآزادی ایران و بیرون راندن استعمار از ایران بود وحال آنکه عملکرد باند رجوی در برگرداندن استقلال اقلا سیاسی ایست که با زحمت فراوان بدست آورده ایم.

مریم زیاده گو و چرند اندیش به سخنان خود چنین ادامه میدهد :
” این شکاف بین مردم و اپوزیسیون آزادیخواه از یک‌طرف و تمامیت رژیم در طرف دیگر است… ظریف لباس غربی می‌پوشد و لبخند می زند اما او هم تروریست است و آدم می‌کشد.”

شکاف های موجود بین مردم وحاکمیت همان نیست که بین شما هم با حاکمیت وهم مردمی که شمارا قبول ندارند !
ضمنا، نوع لباس پوشیدن انسان ها هیچ ربطی به طرز نگرش شان ندارد و لباس غربی هم ابدا بمعنی مترقی وبشر دوست بودن یا نبودن کسی نیست وما طی این دوران مثلا صد ساله ، بزرگترین توحش وبربریت را ازطرف کسانی دیده ایم که لباس غربی به تن داشته اند واین لباس هرگز مانع این آدم خواری های آنها نشده، بطوری که سبب غیر مردمی بودن انسان های با وجدانی هم نشده که ازاین نوع لباس ها استفاده میکنند.

دوباره :
” نیروهای مقاومت در ایران، میهن‌پرستان شرافتمند در ایران، قدرتمندتر از هر زمان هستند و سیاست ما حمایت از مقاومت مردم ایران است”.

تعداد افراد میهن دوست و شرافتمند زیاد است اما این افراد در مقابل مریم و اربابان او قرار دارند و صلاح مسعود و مریم در قلت این افراد است.

مگر اینکه جای وطن فروشان را با این انسان های شرافتمند عوض کنیم و صفت میهن پرست و شرافتمند را به بیگانه پرستان و وطن فروشان بدهیم!

برابر گزارش مورد بررسی، بعد از سخنرانی مریم ، نوبت به روسپیان سیاسی میرسد که با اخذ مبالغ کلان ، چند سطری افاضه ی کلام نموده و ضمن جلب رضایت مریم خانم، دشمنی کینه توزانه ی شان را نسبت به مردم ایران بنمایش بگذارند:

” یانس یانشا- نخست‌وزیر کنونی اسلوونی – بارها گفتم مردم ایران خواهان آزادی و حقوق‌بشر هستند و اتحادیه اروپا باید به‌خاطر نقض حقوق‌بشر رژیم ایران را مورد حسابرسی قرار دهد “.

افرادی مانند این نخست وزیر اسلوونی ، ازجرگه ی کسانی هستند که بعد از فروپاشی شوروی به نان و آبی رسیده اند و با تعویض ارباب، اغلب تندتر از اربابان جدید خود که آمریکا و پیمان تجاوزکار ناتو باشند ، حرف میزنند تا این سفره ی رنگین بدست آمده از خودفروشی را گسترده تر کنند.

این نخست وزیر جزو همین افراد است والبته با تکیه بر قدرت آمریکا و ناتوست که بدین شکل وقیح درامور داخلی ما دخالت میکند و حرفی بزرگتر ازجثه و موقعیت جهانی اش میزند.

حرف های یک روسپی سیاسی دیگر :
” جان برکو – رئیس پارلمان انگلستان (۲۰۱۹)- این یک افتخار است برای من که به این گردهمایی پیوستم. من اینجا هستم که حمایت و همبستگی خودم را برای مردم ایران اعلام کنم در نبرد مستمر آنها برای آزادی و حقوق بشر. من به شما تضمین می‌دهم که پیروز می‌شوید و دیکتاتور اخراج خواهد شد.”

درته دلت به این حرف خود اعتقاد نداری مردک!
این حرف ها را بخاطر پولی که مستقیم یا غیر مستقیم از مریم یا لابی صهیونیست ها دریافت میکنی، بر زبان میآوری. تو و مشابهین ات دردی بنام رعایت حقوق بشر ندارید که اگر داشتید در ابتدای صحبتتان ابتدا دولت فخیمه را بخاطر ایفای نقش موثر در اینگونه نگه داشته شدن ایران، مورد انتقاد قرار میدادی.

آیا براستی نمیدانی که پیروزی غیرقابل دست یافتنی مریم ، بمعنای استقرار یک دیکتاتوری در ایران است؟
آخر تو کسی نیستی که از مناسبات برده دارانه ی موجود درتشکیلات مسعود و مریم رجوی بی اطلاع باشی.
بنابراین اگر شرافتی در وجودت بود ، درمقام مقایسه حکومت ایران را ده ها بار دموکراتیک تر از باند رجوی میدانستی و البته درآن صورت میتوانستی انتقادات خود را به حکومت ایران هم مطرح کنی.

این بار فاحشه ای سیاسی از آمریکا:
” سناتور جین شهین عضو ارشد کمیته‌های روابط خارجی و قوای مسلح – رژیم هم‌چنان به سرکوب مردم ادامه می‌دهد و مردم ایران به مقاومت برای آزادی ادامه می‌دهند. ایستادگی برای رسیدن به یک ایران دمکراتیک فقط به دوش شما نیست جهان از شما حمایت می‌کند.”

شما دیگر چرا در زمانی که میدانید حکومت شما که ده ها میلیون نفر را در ایران، ویتنام، کره، کامبوج، چین، لائوس، اندونزی، شیلی ، تمامی کشورهای آمریکای لاتین، عراق، افغانستان ، لیبی و… قتل عام کرده ، ضد دموکراتیک ترین وخونخوارترین حکومت جهان است؟

آیا شما دموکراسی را در آدمخواری و کمک به ثروت اندوزی نیم درصدی های برخوردار آمریکا میدانید؟
ما به این نوع دموکراسی لعن و نفرین میفرستیم و شما را جانیان در خدمت این دموکراسی ضد بشری میدانیم.

ادامه دارد…

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا