موضع‎گیری شیادانه‎ ی رهبری منگول مجاهدین

چند روز پیش سایت "صوت العراق" مقاله‎ای با عنوان ارتباطات مجاهدین خلق با استخبارات اردن را منتشر کرد که ترجمهی آن در سایت ایراندیدبان درج گردید.

نویسنده‎ی مقاله مدعی شده بود که مأموران امنیتی اردن دستور ایجاد تسهیلات برای تردد نیروهای مجاهدین دارند و سفارت عربستان در اردن نیز به این گروه در راستای توجه به گروههای مخالف دولت عراق، عنایت ویژهای دارد و حتی مدعی شده بود که شاهزاده امیر بندر آل سلطان خود شخصاً دستور حمایت از مجاهدین را صادر نموده است. نویسنده از این فراتر رفته و توصیهی امریکا را نیز چاشنی این رفتار دانسته و رفتار اردن و عربستان با این گروه را نتیجهی چنین توصیهای معرفی کرده بود.

در این‎که عربستان و اردن شدیداً درگیر مسایل داخلی عراق و سازماندهی مخالفان دولت مالکی میباشند و نویسنده نیز با عنایت به همین واقعیت و سرمنشاء مشکلات عراق، یعنی امریکا، به این پدیده نگریسته است، شکی وجود ندارد. اما آنچه قابل اتکاء نیست، حمایت دولتهای اردن و عربستان از گروه تروریستی مجاهدین خلق است.

گردانندگان مجاهدین، به‎دلیل شناخت ماهیت ارتباط عربستان و اردن با دولت منتخب مردم عراق، سعی کردند تا با نزدیک کردن خود به مخالفان دولت کنونی عراق و دخالت در امور داخلی این کشور، آنگونه که باب میل آنان بود، حمایت عربستان و اردن را کسب کنند اما در این مسیر ناکام ماندند.

آنچه مجاهدین به‎دنبال آن بودند، حمایت سیاسی و رسمی دولتهای این دو کشور عربی بود وگرنه اسناد فراوانی دربارهی ارتباط مجاهدین، هم با سرویس جاسوسی اردن و هم سرویس جاسوسی عربستان وجود دارد که نشاندهندهی حمایتهای مالی و لجستیکی این دو سرویس از مجاهدین در مقاطع مختلف میباشد، همچنان که نمیتوان حمایتهای پنهان عربستان از طریق سرویس اطلاعاتی ارتش پاکستان از دار و دستهی آدمکش ریگی را نادیده گرفت.

تابلویی که نویسنده‎ی مقالهی مذکور از وضعیت موجود تصویر کرده تا حد زیادی مقرون به واقعیتهای موجود عراق است، اما در اینباره اشتباه کرده است، بهخصوص که امریکا در همراه نمودن اعراب با سیاستهایش ناموفق بوده، چه رسد به اینکه بتواند به جزییاتی اینچنین وارد شود.

نکته‎ی مهمتر اینکه درگیریهای داخلی عربستان و اردن با القاعده، آنها را از حمایت رسمی از یک گروه تروریستی تا حد زیادی دور کرده است و قصد مهار این تنشها در عراق را داشته و از تسری آن به کشورهای خود جلوگیری میکنند، امری که با حمایت از مجاهدین مخدوش خواهد شد.

دست آخر این‎که موضعگیری رذیلانهی دستگاه منگول تبلیغاتی مجاهدین که به انعکاس این خبر به نقل از خبرگزاری فارس با دو عنوان "آه و فغان رژیم آخوندی از حمایتهای بینالمللی سازمان مجاهدین خلق ایران" و "طلبکاری توأم با سوزش خبرگزاری فارس" پرداخته، نشانهای از میل سرکوفته و ارضاء نشدهی ناشی از ناتوانی در کسب چنین حمایتهایی است.

رهبران عقب‎ماندهی مجاهدین قصد دارند تا با انگشت گذاشتن بر این خبر و انعکاس شیادانه و دو پهلوی آن، فضای امید در میان اعضاء و نیروهای روحیه باخته و سرخوردهی خود برقرار نمایند.

ایران‎دیدبان

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا