رجوی ؛ ابوجهل زمان

ابوالحکم یا همان ابوجهل در شبه جزیره عرب فردی روشنفکر وعالم روزگار خود و عموی پیامبر مسلمانان بود. پیامبر در زمان علنی کردن قیام خود خانواده درجه یک را به خانه خدیجه همسر خود دعوت  و اسلام را علنی کرد تنها کسی که طبق خبرهای تاریخ ایمان آورد علی کودک خردسال بود.

بعد از میهمانی ابوالحکم به بررسی پرداخت چون حرفها برخلاف نظر ومنافع طبقاتی خودش بود همه را انکار کرد و پیامبر هم گفت بریده باد زبانت و منفجرشود آن مغز و فکرعلیل، و اسم او را ابوجهل گذاشت.

اوضاع افغانستان بهم ریخته که در اینباره نوشتم که عاقبت رجوی چه خواهد شد وچه ضربه استخوان خرد کنی رادریافت کرده است انتظار داشت با بودن هزاران سرباز امریکایی و سلاح ها و تجهیزات فراوان و سیصد هزار ارتشی افغانستان جلو طالبان ایستادگی وطبق خواسته امریکا جنگ داخلی شروع شود تا رجوی بتواند درافغانستان تروریست پرورش بدهد .

مسعود رجوی

گرچه بنده نوشته و معتقد هستم که طالبان قدرت تصرف کل را ندارد وجنگ های داخلی به دلایل مختلف شروع خواهد شد. اما آقای رجوی که در شوک افتضاح امریکا و ارتش و فرار اشرف غنی ست وصحنه با فکروتحلیل او فرق کرده و چیز دیگری ازکار درآمده دست به انکار زده وهمه چیزرا طور دیگری دیده است به دفاع ازامریکا پرداخته ومی گوید نفراتی که ازهواپیما افتادند مقصرخودشون هستند که سوار بال هواپیما شده بودند! کدام آدم عاقلی چنین چیزی را باورمی کند؟ بماند عملکرد بیست ساله امریکا وفضاحت عقب نشینی وشکست را نمی خواهد ببیند وبا افتادن دو نفرهمه چیز را گردن مردم می اندازد.

اشرف غنی درطی سالیان بارها وبارها برضد ایران عملکرده است چون مثل رجوی نوکر و مزدور خلص امریکاست وقتی فرارکرده رجوی به میدان آمده کلی بدگویی ازاشرف غنی معتقد است که درنهایت به دامن اربابش رژیم خواهد رفت همین دیدگاه درباره صدام را هم داشت می گفت عزت ابراهیم به من گفته هفت میلیون مسلح داریم وجلو دروازه بغداد پانصد هزارامریکایی را خواهیم کشت چقدرکیف میکرد.

ما هم حرف خود را زدیم که درخاطرات مفصل به آن پرداختم وقتی صدام سرنگون شد گفت فلان فلان شده حتی بما خبرنداد می خواهم بروم حرفی بسیارخنده دار و تهوع آور میزند نوشته اشرف غنی مقصر اصلی ست و رژیم دنبال فرستادن تروریسم به انجاست درصورتی که رژیم از روز اول با طالبان وارد گفتگو جهت کنترل بوده وهست وخواهان نشستن سیاستمداران دورهم وتشکیل حکومت مردمی وملی جهت ساختن کشورخودشون است و ازخروج امریکا بسیارراضی ست .

ازآنجایی که ازخروج ارباب بسیارناراضی وسرخورده شده افسردگی تمام وجودش را گرفته دریأس وناامیدی وسرخوردگی می گوید خروج امریکا ازافغانستان رابا جنگ وقیام صد برابرباید جواب بدهیم با چی معلوم نیست منظورش همان فحش های چارواداری درکامنتهاست. به زبانی دیگرمی گوید انتقام شکست امریکا را ما باید درداخل  ازملت ایران بگیریم بعد ازاین همه فرافکنی و به کمک امریکا آمدن و انتشار حرفهای دروغ و در بردن امریکا از فضاحتها برای اینکه مشخص نشود دردفاع ازارباب برخاسته کس نخارد را به میان می کشد اگر کس نخارد هستی پس این همه حمایت ودربردن ارباب برای چیست ؟ می دونید چرا؟ چون افتضاح آقای بایدن تمام رشته ها و التماس و ضجه زدن ها و تسلیم و روی زانوان زندگی کردن غربگرایان داخلی وخارجی ازجمله آقا و خانم رجوی را سکه یک پول کرد وهیچ آبرو وحیثیت وشرافتی برای آنها باقی نگذاشت.

آقای رجوی نتیجه مزدوری دماغ سوختگی ست. آقای رجوی مراقب باشد جفتک های امریکا چانه اش را خرد وخمیروشکمش را ندراند همانگونه که به اشرف غنی جفتک زد آیا کسی که برای صدمین باربا این مسایل روبروشده وبه خاطر منافع و قدرت حقایق را وارونه جلوه می دهد اگرابوالحکم باشد نباید طبق منطق اسلامی وقرآنی وخدایی که رجوی ادعای مدار انقلابی آن را دارد وگرد و خاکش را هم رفت و روب کرده را ابوجهل بنامیم . فرق در این است که ابوجهل یک بار چنین کرد رجوی هرلحظه از این کارها می کند و جهل خود را به اثبات می رساند باید گفت رجوی به تنهایی هزار ابو جهل است .

علی شیرزاد

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا