خود سوزی یا شانتاژ فرقه ای

خود سوزی یا شانتاژ فرقه ای
پرونده سیاه، پانزدهم مارس 2007
در وصف فرقه ها شنیده ایم که گاه اعضای عقل وهوش باخته،قربانیانی که شست وشوی مغزی را تامرحله مسخ شدن گذرانده اند به فرمان رهبر خود را به آتش می کشانند،درهمین خودسوزی های دسته جمعی فرقه ای رانباید فراموش کرد.
معمولاً فرقه ها با خودسوزی ها اهدافی را دنبال می کنند،و ازاین اهرم بعنوان شانتاژ استفاده می کنند.درجریان دستگیری مریم رجوی(قجرعضدانلو)در پاریس خط خودسوزی اعضا علناً فعال شد که با انتقاد واعتراض جهانی مواجه گردید وخشم ونفرت مردم رابر علیه بدترین نوع شانتاژ فرقه مجاهدین برانگیخت،بطوری که رجوی ازتیم های خودسوزی خواست عملیات لورفته را متوقف کنند.
اکنون وضعیت سیاسی،بحران اخراج سازمان مجاهدین ازعراق،تصمیم شورای وزیران اتحادیه اروپا مبنی برابقای سازمان مجاهدین در لیست تروریست ها،اقدام بزرگترین کشورهای اروپایی،انگلیس وفرانسه دررابطه باتروریست خواندن مجاهدین وبرخورد قانونی با آنها همه دست به هم داده اند تازمینه شانتاژدیگر رابرای فرقه رجوی فراهم کنند. چون طبق معمول فرقه ها انتقاد پذیر نیستند ونمی توانند واقعیات راقبول کنند.
مریم رجوی بار دیگر طی پیاهی ازخطر کشته شدن افراد درپادگان اشرف خبر داد،یعنی اینکه شانتاژی دیگر درراه است.آیا عکسل العمل فرقه مجاهدین در قبال خواست برحق وقانونی مردم ودولت عراق که تصمیم به اخراج فرقه رجوی گرفته اند منطقی وقابل قبول است؟ آیا سرکرده فرقه تروریست مجاهدین راه حل بهتری برای خروج ازعراق وفرار ازبن بست نمی شناسد؟ آیا بهتر نیست، به جای جاسوسی وپادویی برای اسرائیل و آمریکا لحظه ای به فکر نجات اسرای نگون بخت اشرف باشند. رجوی باید از تحریک وتشویق اعضایی که شستشوی مغزی شده اند بطوری که سرما وگرما راحس نمی نمایند،دست بردارد.اعضای گرفتار دراردوگاه اشرف هیزم چهارشنبه سوری ومعرکه رجوی نیستند.
مریم رجوی خود در اورسوراواز لمیده وبرای به آتش کشیدن اشرف خط ونشان می کشد. آیا ازخودسوزی های پاریس نتیجه ای گرفتید که حالا درصدد تکرار فجایع دیگر هستید؟ مطمئن باشید کشورهای اروپایی،آمریکایی وحتی عراق در برابر اهرم لورفته وسوخته رجوی یعنی شانتاژ وخودسوزی تسلیم خواهند شد وجز آبروریزی ورسوای مستمر برای فرقه رجوی دستاوردی نخواهد داشت.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا