گوژپشت و سایت روشنفکران بلا تکلیف

روایت است که پادشاهی جار می زند که تمامی مردان بلاد وی در فلان روز به کاخ وی بیایند تا دختر وی همسر آینده اش را پیدا کند.

جارچی ها در سراسر مملکت خبر می دهند.

چند روز بعد یک مرد گوژپشت به درب کاخ می آید و سراغ شاه را می گیرد. سربازان سعی می کنند وی را دور کنند نمی شود از مرد خمیده اصرار و از سربازان انکار که من کار مهمی دارم که باید حضورا به شاه عرض کنم.

بالاخره خبر به گوش شاه میرسد و وزیر را به دیدار مرد می فرستد.

وزیر وی را راضی می کند که مطب مهم را به وی بگوید.

مرد گوژپشت می گوید آمدم به پادشاه بگویم که روی من برای دخترش حساب باز نکند.

داستان بنوعی مصداق فرقه رجوی وشورای وابستگی و خیانت و جرم و جنایت و سایت ها و آدم های آنان است که هر روز زیرعلم جدیدی ظاهر می شوند و برای خودشان می برند و می دوزند. به به و چهچه می زنند و جدی جدی فکر میکنند که علی آباد هم شهری است و روستای اشرف هم مانند واشنگتن در معادلات سیاسی دنیا نقشی دارد.

نمونه آن جناب علی بهروز، مرد همیشه خجل خودمان است که آنقدر شجاع است که در لندن سایت دیدگاه را با نام علی ناظر اداره می کند. سابقه حاشیه نشینی فرقه ای ایشان هم به ربع قرن پیش بر می گردد.

البته آقای علی بهروز هراز گاهی هم فراموش می کند که دمش به کجا وابسته است. چرا که در ظاهر و بنوعی خود را خانواده 4 نفری مهدی سامع ،کمونیست امریکائی معرفی کرده و گاها ُ حتی علیه مسعود رجوی و شورا ی وابسته نیز مطلب منتشر می کند ( البته و طبعا مال دیگران را!! آن هم با حفظ حق جواب هزار و پانصد در صدی ).

فالانژهای رجوی که نمی توانند کوچکترین انتقادی را به رهبرعظیم خود که مدتهاست با وجود اینکه " جی پی اس " سازمان سیا بر مچ پایش بسته شده، پیدایش نیست ؛ را بر نمی تابند، شروع به فحاشی به وی میکنند . این نازنین هم تند قهر میکند . و به همین دلیل این سایت چندین بار تعطیل شده و دوباره شرمگینانه بر اساس اصرار دوستان (قیمت؟ اضافه حقوق؟، پاداش؟… به هر حال نه اولینشان است و نه آخرینشان) باز شده است. هر وقت هم حربه نخ نمای "پس من رفتم" در مقابل فرقه ای که رهبرش شاهد "رفتن همه" است مورد قبول نیفتاده و کسی تحویل نمی گیرد، شروع می کند پیچیدن به پر و پای هر قربانی ای که جرئت کند پته رفیق و رفقایش را روی آب بریزد.

البته ما واقعا خوشحالیم که ایشان این بار هم دوباره به صحنه بر گشتند زیرا اگرسایت ایشان نباشد پس خلق قهرمان ایران مقیم اروپا ازکجا بایستی بفهمند چه کسی در صف انقلاب هست و چه کسی وابسته است و اطلاعات دست اول اسرائیلی ها را که توسط دستگاه تبلیغاتی رجوی منتشر می شود منتشر کند؟

سایت دیدگاه مانند این معتادان اینترنتی در پال تاک هست که آمار شان کلا 1000 ایرانی در اتاقهای مخنلف است. عموما در اتاقهای سیاسی و فرهنگی معتبر همیشه بحث های تکراری و کلیشه ای با آادمهای تقریبا ثابت که سعی می کنند با هویت ها ی مختلف در اتاقها حضور برسانند و فکر هم میکنند در تحولات ایران و جهان نقش عمده ای دارند.

یکی از پاهای ثابت این سایت همین جناب "ایرج مصداقی" معروف (حداقل سعی خودش را دارد می کند) خودمان است که با خاطرات زندان خود کاربالنسبه خوبی هم انجام داده است ولی بنده خدا دچار یک توهم کوچک است که اگر کسی بدادش نرسد به مزمنی وضعیت علی بهروز یا همان علی ناظر خواهد شد.

تولیدی اخیر ایشان تحت نام: "پارس شغالان گر…" در سایت علی بهروز (علی ناظر) دستپخت جدید فرقه چهاروادارها مزین سایت های معروف فرقه گردید.

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.