چرا مریم رجوی واکنشی نسبت به مرگ قهرمانانه این نوجوان نداشت؟

علی لندی متولد 1385 در شهر ایذه، یک نوجوانی ایرانی که در سن 15 سالگی پس از وقوع حادثه آتش سوزی در خانه یکی از همسایگان برای نجات دو زن به دل آتش زد و جان دو زن را نجات داد. اما متاسفانه خودش دچار سوختگی شدید شد و پس از دو هفته بستری در بیمارستان جان به جانان سپرد .

اقدام علی لندی واکنش های زیادی را در شبکه های اجتماعی ، رسانه های ملی و بین المللی در بر داشت و سیاست مداران کشور هم به او مدال افتخار اعطاء کردند و به او حتی لقب شهید دادند که شایسته این جایگاه است و مردم ایذه برای مراسم وی سنگ تمام گذاشتند و نشان دادند که چگونه باید از قهرمان ملی استقبال کنند .

علی لندی در حالی که 91 درصد سوختگی داشت گفت که اگر باز هم این اتفاق بیفتد دوباره این کار را خواهد کرد و هر ایرانی دیگری هم بود این کار را انجام می داد .

در حالی که این خبر را همه رسانه ها انعکاس دادند و از وی تمجید نمودند. اما مریم قجر سکوت کرده و در این رابطه صدایش در نیامد. در حالی که وقتی کسی همچون نوید افکاری مرتکب قتل می شود و به زندان می افتد و سپس قصاص می شود در رسانه هایش این موضوع را در بوق و کرنا کرده و نامبرده را قهرمان به اصطلاح ملی لقب می دهند. قهرمان ملی علی لندی است که تمام اقشار از وی تمجید نموده و حقاٌ که قهرمان ملی لقب گرفت. وکوردلان ببینند و خجالت بکشند! علی لندی قهرمانی که ققنوس وار با بدرقه همشهریان خود در خاک آرمید معنای انسانیت را از وی باید آموخت.

کاری که علی کرد در دل همه انسانها فارق از ملیت و دین و مذهب جای گرفت ، علی در دل هر انسان آزاده ای قرار دارد. علی را به خاک نسپردند. مردم علی را به دل سپردند.رسانه های رجوی در حالی امثال نوید افکاری را به اصطلاح قهرمان ملی معرفی می کنند که در مقابل همین رسانه ها قهرمان ملی واقعی را بایکوت نموده و صدایش را در نمی آورند!

مریم رجوی واکنشی نسبت به مرگ قهرمانانه این نوجوان نداشت چرا که سود و منفعتی عایدش نمی شود. سران فرصت طلب فرقه مجاهدین تنها زمانی برای انسان ها ارزش و اهمیت قائل هستند که سودی برایشان داشته باشد و بتوانند به وسیله آنها مسیر خود را پیش ببرند. آنجا که قاتلان و خلافکارها قهرمان ملی نامیده می شوند قطعا مناسب بازی های رسانه ای مجاهدین بوده اند و بس.

گلی

خروج از نسخه موبایل