چگونه می توان یک فرقه مخرب را تشخیص داد

س) هر کسی میتواند بصورت غیر عادلانه به یک گروه که با آن مخالف است حمله کرده و آنرا یک فرقه بنامد یا بگوید که آنها از تکنیک های کنترل ذهنی القایی استفاده میکنند. فاکت نت چگونه میتواند از بروز چنین مسئله ای جلوگیری نماید و راهی نشان بدهد که بتوان بصورت منصفانه مشخص نمود که آیا یک گروه فرقه هست یا نه؟

ج) فاکت نت معیارهای مشخصی را برای معین کردن اینکه آیا سیستم کنترل ذهنی مورد استفاده قرار میگیرد یا خیر بکار میگیرد، و توصیه نمیکند که سازمان ها را بدون تحقیقات مکفی و بدون به قطعیت رسیدن بر اساس مدارک دقیقی که معیارهای مربوطه را تأیید نمایند مخرب یا خطرناک توصیف کرد. این معیارها سه دسته هستند.

اولین دسته از این معیارها مربوط به خود گروه است که معین میکند آیا از مجموعه ای از تاکتیک های کنترل ذهنی مشخص استفاده میکند یا خیر. لطفا به مقاله "بازنگری فنی در خصوص تاکتیک های کنترل ذهنی" در

پروفسور دانشگاه کالیفرنیا در برکلی و مقام برجسته مطلع در کل جهان در خصوص تکنیک های کنترل ذهنی و فرقه ها میباشد.

دومین دسته از این معیارها تعاریف عناصر مشترک دیگری است که به سیستم کنترل ذهنی مربوط میشوند. این همان معیارهایی است که در مدل هشت نکته ای رابرت جی لیفتون در خصوص بازسازی فکری آمده است. لطفا به مقاله "مدل هشت نکته ای رابرت جی لیفتون در خصوص بازسازی فکری" در >http://www.factnet.org/rancho1.htm 

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.