در فرقه رجوی عجب آشفته بازاری است

بعد از مصاحبه هفته نامه دیتسایت با آقای امین گل مریمی، جیغ فرقه رجوی در آمده است. باید به ایشان تبریک گفت که تصمیم گرفته دست به افشاگری علیه جنایت های رجوی بزند .

تمام مور و ملخ های فرقه رجوی از شورای بی خاصیت شان گرفته تا بقیه نفراتی که به اسم بچه به اروپا فرستاد و بعداٌ به اشرف بازگشتند دست به قلم شده تا علیه نویسنده و فرد مصاحبه شونده به لجن پراکنی بپردازند. این آشفته بازار به حدی بود که پدر آلان یعنی نصراله محمدی هم وارد صحنه شده که نشان دهد فشار روحی و روانی تشکیلات باعث خودکشی دخترش نبوده است. سئوالی که نصرالله محمدی حاضر نیست به آن پاسخ دهد این است که چطور نفرات حتی برای ماموریت بیرون از قرارگاه می رفتند سلاح آنها مسلح نبود! و دختر شما یعنی آلان در برج های پست اطراف اشرف سلاح را مسلح کرده و به طور اتفاقی فوت نموده است؟! جالب اینکه وقتی صحبت از آلان می شود، چرا فقط اسمی از پدرش به میان می آید و از مادرش خبری نیست ؟!

در مورد موضعگیری های وقاحت بار فرقه رجوی باید گفت مگر آقای امین گل مریمی چه گفته که آب در لانه مورچگان فرقه رجوی افتاده است؟ او به جز واقعیت چیزی نگفته و فقط به گوشه ای از جنایت هایی که رجوی ها در مورد کودکان انجام داده اند، اشاره کرده است. مگر همان کسانی که علیه آقای گل مریمی موضعگیری کردند در اشرف متوجه نشدند که نفرات را چگونه در کشورهای ترکیه و پاکستان و کشورهای عربی فریب داده و به اشرف می آوردند و بعد از آگاهی دیگر راه فراری برایشان باقی نمی گذاشتند ؟ مگر مشاهده نکردند در پذیرش اشرف چه ستم هایی علیه نفرات کاریاب بکار گرفتند تا آنان را با انواع فریبکاری و دروغگویی در اشرف نگهدارند؟ مگر در اشرف مشاهده نکردند بچه هایی که از اروپا به اشرف می آمدند تافته جدا بافته ای بودند که حتی برای آنان یک یکان جدا گانه تشکیل شده بود و همه امکانات برای شما بود که یک موقع فیل تان هوای اروپا نکند ؟

امین گل مریمی

در مورد خانم هومریش نویسنده مطلب در دیتسایت باید گفت که او تازه به گوشه ای از واقعیت های درونی مناسبات در مصاحبه اشاره نموده است.

چرا این مصاحبه تمام تشکیلات فرقه رجوی را به لرزه انداخته است؟ اگر ریگی به کفش ندارید چرا سئوالاتی که خانم هومریش برای دریافت جواب به شما داده بی پاسخ گذاشتید؟ اگر شما در حرفهایتان محق هستید می توانستید مانند بقیه سازمانها و گروهها به سئوالات مربوطه پاسخ می دادید نه اینکه با فحش دادن و مارک زدن سعی کنید که خودتان را مبرا از هر گناهی بدانید ؟ اگر آقای امین گل مریمی به گوشه ای از جنایت هایی که رجوی در مورد کودکان و بقیه انجام داده اشاره نموده ولی باید گفت که این همه داستان و ستم هایی که رجوی علیه اعضای خود انجام داده نیست و در آینده به ابعاد دیگری از ماهیت پلید رجوی پی خواهیم برد .

چرا فرقه رجوی در مقابل یک افشاگری این گونه بنیادهای تشکیلاتش به هم می ریزد؟ برای جواب به این سئوال باید گفت که بنیادهای فرقه رجوی و تشکیلاتش روی فریبکاری ، دروغ و شیادی بنا نهاده شده است و به همین خاطر در مقابل یک انتقاد و یک افشاگری چنان سست می شود که با هجوم دیوانه وار سعی می کنند آن افشاگری را خنثی نمایند و همیشه نتیجه عکس داده و به همه ثابت می شود فرقه ای که تحمل یک انتقاد از تشکیلاتش را ندارد چگونه مدعی آزادی خواهی و دمکراسی برای ملتی می شود ؟

چرا هیچ وقت مسئولین فرقه رجوی حتی مریم قجر حاضر نیست به رسانه ها برای مصاحبه جواب مثبت بدهد؟ چرا همیشه سعی دارند با جار و جنجال و شارلاتان بازی خودشان را مبرا از هر گناهی بدانند و همیشه خودشان را محق جلوه می دهند؟ چیزی که همیشه گفته ایم این است که فرقه رجوی تحمل یک انتقاد ساده را هم ندارد و به کرات در مناسبات شاهد بودیم که چگونه مسئولین در مقابل یک انتقاد غالب تهی کرده و طوری برخورد می کردند که فرد انتقاد کننده در نهایت مقصر جلوه داده می شد. انتقاد به رجوی که خط قرمز بود! چون کسی جرات نداشت از تاکتیک و استراتژی وی حرفی بزند. او همیشه از انتقادات مبرا بوده و این دیگران بودند که باید مقصر جلوه داده شوند و اکنون که بعد از سالها آقای امین گل مریمی زبان به افشاگری باز نموده، چنان تشکیلات رجوی به لرزش افتاده که سعی دارند از همه افراد بر علیه وی استفاده کنند تا خودشان را بی گناه جلوه بدهند .

حال هر چقدر سران فرقه رجوی سعی کنند و سرشان را به دیوار بکوبند اما چیزی که بسیار مشخص است مصاحبه هفته نامه آلمانی درست به خال خورده است و حال هر چقدر قلم بدستان بی مغز و کودن اندر باب کارهای خیرخواهانه !!! فرقه رجوی قلم فرسایی کنند و خودشان را به زمین بکوبند اما چیزی که بسیار مشخص و روشن است فرقه رجوی هیچ وقت جواب یک منتقد را نمی دهد و چندین بار هم گفته ایم و باز هم تکرار می کنیم ای کاش دادگاهی بود که آنان می توانستند در مقابل جدا شده ها قرار گرفته و رجوی پاسخگوی جنایاتش می شد.

هادی شبانی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا