مادران استان مرکزی خطاب به مریم رجوی: صاحب فرزندان ما تو نیستی

خطاب ما مادران به مریم رجوی

ای شکنجه گر چندین سال فرزندان ما را در زندان خود نگه داشته ای بس نیست؟! از جان ما و فرزندانمان چی می خواهی؟ ما مادریم و جگر گوشه هایمان نزد توست آنها را شکنجه می کنی. آنها را شستشوی مغزی می دهی . یک مادر هیچ وقت فرزند خودش را فراموش و یا رها  نمی کند. ولی تو این کار را کردی! تو اصلا می دانی معنی مادر بودن چیست؟ عاطفه ای در درون تو وجود دارد؟ احساس مادری به فرزندی را می دانی؟ فکر نمی کنم . اگر فهم این را داشتی با فرزندان ما این گونه رفتار نمی کردی .

فرزندان ما صاحب دارند. صاحب فرزندان ما تو نیستی! فرزندان ما را در یک حصار بسته نگه داشتی و فکر می کنی آنها را خریدی و مثل برده از آنها کار می کشی . چندین سال است به فرزندان ما اجازه ندادی با ما تماسی بگیرند! چگونه خودت را ناجی آزادی و دفاع از حقوق بشر می دانی؟ شما آزادی را سر بریدید . حقوق بشر را سر بریدید. خداوند تقاص ما را از تو بگیرد. آه ما تو را خواهد گرفت .

مادران اراک

چگونه جرات می کنی نام ایران را بر زبانت بیاوری؟ مردم شریف ایران تو و شوهرت و دار و دسته ات را مثل زباله بیرون انداخته اند. آیا کسی که زباله خود را بیرون بیندازد باز هم سراغ زباله بیرون انداخته اش می رود؟! تو فقط دشمن ما مادران نیستی! تو با تمام مردم ایران دشمن هستی. ما فرزندان خود را از زندان تو آزاد خواهیم کرد. دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. همانطور که دیوارهای پادگان اشرف و مقر لیبرتی را روی سرت خراب کردیم، دیوارهای زندانی که در کشور آلبانی بنا کردی روی سرت خراب خواهیم کرد. منتظر آن روز باش .

مادران استان مرکزی  ( اراک )

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا