ضربات مهلک اعضای جداشده بر پیکر فرتوت فرقه رجوی

سران فرقه رجوی که پذیرای هیچ گونه انتقادی نیستند، این روزها شاهد افشاگری های گسترده توسط اعضای جداشده از مناسبات جهنمی شان هستند. چندی پیش بود که امین گل مریمی که دوران کودکیش را در مناسبات فرقه سپری کرده، در مصاحبه ای با هفته نامه آلمانی دی تسایت به گوشه هایی از مناسبات حاکم بر سازمان و ستمی که به کودکان رفته، پرداخت. طبق آنچه انتظار داشتیم شورای مفت خوران فرقه دست به کار شدند و بر علیه این افشاگری ها هجمه به راه انداختند. البته که نتوانستند در مورد فاکتهایی که گل مریمی ارائه کرده بود حرفی بزنند و به جای او به نویسنده مقاله تاختند.

البته که این افشاگریها یکی و دو تا و ده تا نیستن که این ها با مارک زدن و هجوم و حمله و دروغبافی بتوانند کاری از پیش ببرند. بعد از گل مریمی نوبت به حنیف عزیزی رسید که در مصاحبه ای با روزنامه دانمارکی پرده از جنایات فرقه بر علیه کودکان سازمان بردارد.  حنیف و امین از معدود کودکانی هستند که توانستند از مهلکه مناسبات کثیف فرقه جان سالم به در ببرند و زندگی عادی را برای خود فراهم کنند.

جداشده های ساکن آلبانی هم که با افشاگری ها و همچنین تاسیس انجمن آسیلا ضربات مهلک پیاپی بر پیکر فرتوت فرقه وارد کرده و می کنند.

سازمانی که رهبرش ادعا میکرد  تشکیلاتی آهنین ایجاد کرده از درون پوسیده و در مقابل اعضای جداشده یارای ایستادن ندارد.  افشاگری جداشدگان مانند خوره بر جانشان افتاده و با ناامیدی تلاش می کنند تا چهره ای که نزد اربابان غربی و منطقه ای از خود درست کردند از بین نرود.
برای ما جدا شدگان و خانواده ها کاملاٌ روشن است که آنان از یک انتقاد ساده هم هراس دارند و نمی خواهند کسی در حیطه فریبکاری شان وارد شوند .

البته این شروع یک کار گسترده برای افشای ماهیت پلید رجوی و مناسباتش است و باید اقدام جسورانه افرادی مانند امین گل مریمی و حنیف عزیزی را تبریک گفت و از سوز و گداز رجوی ها می توان فهمید که آنها درست به خال زده اند . و افشاگری نفراتی که به اسم کودک از مادران شان جدا شدند و ستم هایی که به آنان رفته خود می تواند جنبه دیگری از واقعیت های درونی مناسبات کثیف فرقه را نشان دهد که تا کجا سران فرقه به اسم آزادی سعی در انجام برده داری نوین کردند و حتی به کودکان اعضای خود هم رحم نکرده و سعی نمودند با گروگان گیری پدران و مادران شان را در مناسبات نگهدارند . حال هر چقدر رجوی ها و دار و دسته کثیف وی اندر باب افشاگری جدا شدگان تیغ به کف و هلهله کنان بر آنان بتازند ولی چیزی که بسیار مشخص است شما هم مانند اصحاب یزید به زباله دان تاریخ ریخته خواهید شد. این حکم تاریخ است و دور نیست که شاهد این فروپاشی عظیم در مناسبات باشیم و اکنون با تشکیل انجمن آسیلا در آلبانی توسط جداشدگان می توان به یقین گفت که دیگر راه فراری برای شما جانیان باقی نمانده است .

هادی شبانی

خروج از نسخه موبایل