بادآوران

چارشاخ زدن رجوی در مسیر باد جدیدی که در فرانسه میگذارد… » و تا آنجا پیش رفت که سارکوزی که پیروزیخوانند!:

« نیکولا سارکوزی دیدگاههای همسو با آمریکا دارد و به قدرت رسیدن او در فرانسه در زمینه اعمال فشار بر رژیم ایران به نفع آمریکا است از این پیشتر نیز در مواضع اعلام شده آقای سارکوزی و رقیب انتخاباتی او خانم سگولن رویال، تصریحات روشنی وجود داشت که برای آخوندهای حاکم بر ایران مطلوب نبود. آقای سارکوزی در مناظره تلویزیونی خود سران حکومت آخوندی را "خطرناک" خواند و تأکید کرد که "باید جلو برنامه هسته‌یی نظامی آن گرفته شود". » (1)

اگر چه پیش از این رجوی گفته بود که رأی نیاوردن سگولن، یک شکست عاشورایی دیگر بهآید!:

« شما را چه میشود؟! مجاهدین از این کاندیدا یا آن یکی حمایت میکنند، اصلاً عمد دارند حمایت از آن کسی بکنند که پیروز نیست، آنهم در فرانسه یا عراق، شما را مشکل در کجاست، بکجای منافع شما میخورد. » (2)

رجوی را میلی جز این نیست که نور شرف و عزت حسینی را بهنور سازد.

به امید آنبارش را تشفی دهد، هر بار که سر در لجن ِ شکستی از سر نادانی و ناچاری فرو میاش را در پیش میزدایی کند و عزت و شرف حسینی را بیالاید که این مأموریت، برخواسته از طینتای از خاک آن کشور مأمن گزیدهی حیات خفتکه به زیر پالان کسی بروند که بر مصدر کار است، چه سارکوزی ضدمهاجر باشد و چه سگولن.

لیکن این همه سوز و فغان، قبل از آنها و عقبها باشد که آن را چارهی گردانندگان از این همه پرتی اسیران اشرف دارد که رهبرشان از فرط نحوست و بدسگالی، دست به طلا هم که بزند به یکشود.

این خاکستر چنان است که در مسیر بادهایی که هر روز طعم و ذائقهکند، بر سر و رویش میدیدبان

____________________________

1- میدان مانور رژیم تنگتر می‌شود – یادداشت روز نشریهی 218

2- ساسان محمودی – گریزگاهی که نیست

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.