به خواب رفتن سران فرقه رجوی هنگام سیرک مسخره مریم در آلبانی

سایت های وابسته به سازمان مجاهدین خلق اعلام نمودند که روز دوشنبه ۱۵ فروردین ‌ماه سال جاری یک جلسه آنلاین در آلبانی با حضور مریم رجوی و سخنرانی تصویری تعدادی شخصیت های درجه چندم مذهبی و سیاسی از کشورهای عربی و اروپایی برگزار گردید.

آنچه که در این سیرک و نمایش بی محتوا از دهان مریم رجوی در آلبانی و از دهان دیگر افراد بی اهمیتی که به صورت آنلاین سخنرانی کردند بیرون آمد حائز کمترین اهمیتی نیست چون صرفاً تکرار مکرر گفته های سالیان سال است که کوچک ترین توجهی را به خود جلب نمی کند.

اما آنچه در تصاویر و فیلم های منتشره از جانب سازمان مجاهدین خلق بارز است خواب آلودگی سران فرقه رجوی هنگام برگزاری این سیرک مضحک می باشد که به وضوح فلاکت و درماندگی و به بن بست رسیدن این فرقه را به نمایش می گذارد که اعضای رده بالای آن هم حوصله گوش دادن به مزخرفات مریم رجوی را نداشته و از شنیدن این همه دروغ و دغل خسته شده اند. تصاویر چهره های خسته و درهم شکسته سران فرقه رجوی هنگام استماع سخنرانی مریم رجوی بسا بیش از خود سخنان وی قابل توجه می باشد.

رمضانعلی سعیدی

 

خروج از نسخه موبایل