يكپارچگي دولت عراق عليه مجاهدین

تاکيد برمغايرت حضور سازمان در عراق با قانون اساسي اين کشور اذعان نمود : اين سازمان 4 سال بعد از سقوط صدام حسين هنوز در عراق مستقر است و دخالتهاي گسترده اي نيز در عراق داشته است . اين سازمان به سان يک سازمان عراقي خود را در امور داخلي عراق درگير ساخته است .

Print Friendly, PDF & Email نسخه چاپی

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.