تاملی کوتاه بر ویژگی های فرقه مجاهدین

افکار فناتیک و رفتار بسته و تحت کنترل فرقه گراها مشابه یکدیگر بوده ودر هر جای جهان که قرار داشته باشند و با هر نوع تظاهری که روا دارند تمامی فرقه ها از قوانین یکسان و ترفند های کلاسه شده استفاده میکنند. اما فرقه مجاهدین علاوه بر شباهتهایی که با سایر فرقه ها (به منای امروزی فرقه) دارد دارای ویژگی ها و کارکردهای خاص خود میباشد. فرقه مجاهدین دارای ویژگی های زیر میباشد:

1.ــ در تشکیلات این فرقه اطاعت محض و بی چون وچرا از رهبر خود انتصابی این فرقه یعنی مسعود رجوی، وظیفه و تکلیف تمامی اعضای فرقه میباشد.در ضمن باید یاد آورگردید که در این میان خانم مریم عضدانلو قجر به عنوان مکمل کمبود های شخصیتی رهبر فرقه عمل میکند.

2.ــ رهبر فرقه از هر گونه خطا و اشتباه مبرا بوده وکسی حق سؤال کردن از رهبر فرقه مجاهدین در مورد عملکرد هایش را ندارد. وبر اساس ایدئولوژی فرقه رجوی نامبرده فقط در مقابل خداوند(کدامین خدا!) پاسخگو میباشد.

3.ــ تمامی اعضاء میباید در نشست های تفتیش عقاید مثل غسل هفتگی و عملیات جاری و بحث های انقلاب ایدئولوژیک شرکت کنند.نتیجه تمامی این نشست ها باید به پذیرش عقاید ساختگی مسعود رجوی از سوی اعضاء ختم شوند.

4.ــ تمامی اعضاء میباید تمامی رابطه های خانوادگی خویش را قطع کنند.فرزندانی که سن وسال آنان پایین است و قدرت جنگیدن را ندارند از والدین جدا میشوند.وکسی حق فکر کردن در مورد خانواده و اقوام و فامیل خویش و برقراری ارتباط با آنان را ندارد.فرد فقط اجازه تماس با آن دسته از اعضای خانواده خود را دارد که جزء اعضای فرقه باشند. البته آنهم ارتباطی کنترل شده و تحت نظر مسئولین فرقه.

5.ــ تمامی اعضای متأهل فرقه باید همسران خویش را طلاق دهند.وحتی اعضای مجرد هم باید سوگند طلاق دائمی یاد کنندو فکر ازدواج وتشکیل خانواده را از سر خود دور کرده و تمامی زندگی و همه توانایی های خویش را صرف پیشبرد خط و خطوط فرقه کنند.تنها کسی که در فرقه رجوی حق ازدواج دارد شخص مسعود رجوی است که مریم عضدانلو را به همسری برگزیده است.

6.ــ فرد در دنیای افکار خویش حق فکر کردن در مورد چیزی جز اجرای دستورات مسئولین فرقه را ندارد و اگر فکری خارج از این محدوده به ذهن فرد خطور کرد باید وی در نشت عملیات جاری روزانه تحت عنوان انتقاد از خود آن را بیان نماید.

7.ــ در تشکیلات فرقه مجاهدین انجام عملیات انتحاری و خود کشی (که معمولاً با خوردن قرص سیانور انجام میگیرد)و یاد خود سوزی در مواقعی که سازمان وفرقه تشخیص دهد امری مقدس و قابل تحصین فرقه است.

8.ــ جهت در کنترل داشتن اعضا، تمامی اعضای فرقه در تیمهای کوچکتری که یگان یا دسته نامیده میشوند تقسیم بندی میگردند و فردی از طرف مسئولین بالاتر که معمولاً زن می باشد به عنوان فرمانده این افراد مشخص میشود. تمامی افرادی که در این تقسم بندی جای میگیرند مؤظف به اطاعت بی چون وچرا از اوامراین فرمانده انتصابی میباشند و کسی از این افراد حق خرده گرفتن از فرمانده گماشته شده در این منصب را ندارد.

9.ــ بنا بر اصطلاح موجود در این فرقه، سیاه و سفید دانستن کارها گناهی بزرگ است.یعنی اینکه عضو فرقه مؤظف بر انجام کاری است که به او محول میشودهر چند که فرد رغبتی به انجام این کار نداشته باشد. با بیانی واضح تر میتوان گفت که فرد عضو تمام عیار در اختیار فرقه میباشد و حق هیچ گونه انتخابی را ندارد.

10.ــ تمامی 24 ساعت زندگی تشکیلاتی عضو فرقه رجوی برنامه ریزی شده است.و فرد به گونه ای مشغول میشود که کاملاً از لحاظ جسمی و فکری خسته و قدرت تفکر در مورد چیزی را نداشته باشد.

11.ــ سنجش شایستگی تشکیلاتی اعضای فرقه مجاهدین بر اساس میزان فرمانبرداری فرد از رهبری فرقه انجام میگیرد.وبنا به اصطلاح رایج در این فرقه فرد هر چه که بیشتر در مناسبات ذوب شود از شایستگی بیشتری برخوردار است.

12.ــ از دیدگاه ایدئولوژیکی فرقه رجوی زندگی تمامی انسانهایی که در جوامع گوناگون مشغول انجام زندگی معمولی خود هستند یک نوع حیات پست و حیوانی است.و زندگی انسانی واقعی، آن است که ایدئولوژی ساختگی مسعود رجوی حاکم بر آن باشد.

13.ــ تمامی دارئی، احساسات، عواطف وتوانائی های فردی عضو فرقه مجاهدین متعلق به رهبری فرقه میباشد و فرد عضو از خود هیچ هویتی ندارد. فرد اعتبار و هویت خویش را از رهبری فرقه میگیرد و از این بابت همیشه و در تمامی طول عمر باید مدیون رهبری فرقه باشد.

14.ــ فرد عضو فرقه باید قلباً وفکراَ به رهبری فرقه اعتماد مطلق داشته باشدو هر گونه شک در این مورد گناهی غیر قابل اغماض است.

15.ــ بنا به گفته شخص مسعود رجوی سازمان مجاهدین کاملاًَ مستقل از نقطه نظرهای موجود در جهان است.در واقع این فرقه از لحاظ ایدئولوژیکی هیچ کدام از ایدئولوژی های موجود در جهان را به رسمیت نمیشناسد.عقاید و قوانین از دیدگاه فرقه مجاهدین در صورتی اصالت دارند و قابل احترام و پذیرش هستند که مورد تأ یید مسعود رجوی رهبر فرقه باشند.و تمامی قوانین و قوائد بین المللی در صورتی که مغایر با عقیده مسعود رجوی باشند هیچ اعتبار و ارزشی ندارند. البته از لحاظ ایدئولوژیکی این روح در فرقه مجاهدین حاکم می باشد و الا جهت پیش برد خط و خطوط فرقه مجاهدین، دست زدن به هر کاری که منافع فرقه را تأمین کند مورد قبول رهبری و مسئولین فرقه میباشد.و فرقه مجاهدین در موقعیت ها و شرایط مختلف و متفاوت به دلیل بی اصالت بودن و بی ریشه بودن آن نقاب های مختلفی به صورت زده و چهره عوض میکند.

در پایان ذکر این نکته را ضروری میدانم:هر چند که تک تک این ویژگی های فرقه مجاهدین باید کالبد شکافی و تمامی جوانب آن را از زوایای مختلف بررسی نموده تا به اعماق و ماهیت واقعی این فرقه پی ببریم.اما با کمی تفکر در مورد این ویژگی های فرقه مجاهدین، آیا هیچ اصل و ارزش انسانی باقی مانده است که فرقه مجاهدین آنرا زیر سوال نبرده باشد؟!!!

محسن عباسلو

30.05.2007

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا