فراخوان سمینار پاریس هفدهم ژوئن 2007

APE-IRAN

Association Pour La Protection des Emigrants d’Iran

دوباره می سازمت وطن!

“صلح و همزیستی مسالمت آمیز آری!خشونت و فرقه گرایی خیر”

انجمن “حمایت از مهاجرین و ایرانیان مقیم فرانسه”اعلام موجودیت کرده و سمیناری را به همین منظور برگزار میکند. صلح و همزیستی مسالمت آمیز، بر ترین انگیزه درروابط اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانیان و شهروندان فرانسوی است.

حقوق بشر و صلح

روابط اجتماعی جامعه ایرانیان مقیم فرانسه با شهروندان فرانسوی

و نقد خشونت و فرقه گرایی در گروه های سیاسی

همراه با سخنرانی متخصصین و میهمانان ایرانی و خارجی، این گردهم آیی با شکوه را در تاریخ روابط فرهنگی و اجتماعی ایرانیان با میزبانان فرانسوی ثبت خواهد کرد.

انجمن “حمایت از مهاجرین و ایرانیان مقیم فرانسه” در مشارکت با انجمن های ایرانی مقیم فرانسه، هم میهنان عزیز ایرانی را به هر چه با شکوه تر برگزار کردن این سمینار دعوت میکند.

از علاقمندان به سخنرانی در این سمینار دعوت میشود که خلاصه ای از متن بیانات خود را تا تاریخ 7 ژوئن 2007 به آدرس امیل انجمن ارسال نمایند:

apre_iran@yahoo.com

آدرس محل سمینار:

FIAP- 30 RUE CABANIS 75014 LINE 6 – METRO GLACIERE

زمان برگزاری:

یکشنبه 17 ژوئن 2007 – از ساعت 1430 الی 1900 ورود برای کلیه هموطنان آزاد است.

تلفن تماس:

0610637176 – فیروزمند

0625065981 – شادانلو

خلاصه ای از اهداف انجمن “حمایت از مهاجرین وایرانیان مقیم فرانسه”:

انجمن”حمایت از مهاجرین و ایرانیان مقیم فرانسه” یک انجمن مسقتل حقوق بشری است و به هیچ جبهه یا سازمان سیاسی تعلق ندارد.

1.برقراری روابط فرهنگی و اجتماعی بین جامعه ایرانیان مقیم فرانسه با شهروندان فرانسوی

2.فعالیت های اجتماعی، حقوق بشری، فرهنگی و هنری

3.همیاری با مهاجرین وایرانیان مقیم فرانسه

4.مشاورت حقوقی، اجتماعی و حقوق بشری

آدرس دفتر انجمن:

71 rue de lourmel 75015 paris

انجمن حمایت از مهاجرین و ایرانیان مقیم فرانسه

(APE-IRAN)

Paris 30/05/2007

خروج از نسخه موبایل