باز هم بازی کهکشان و باز هم شعبده فرقه رجوی برای دربند نگاه داشتن اعضا

بازی کهکشان یا گردهم آیی سالانه باند ضد ملی رجوی وارد هیجدهمین سال خود میشود. این شعبده بازی های هیجده ساله هر سال دستور العمل و شعارهای خود را داشته و گویا که  برنامه امسال که با کمی تاخیر برگزار میشود حول مسائل ” جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد، خودمختاری ملیت‌های ستمزده، لغو حکم اعدام، یک ایران غیراتمی با صلح و دوستی منطقه‌ ای و بین‌المللی ” خواهد چرخید. گرچه هر کدام از این شعارها دنیایی حرف در خود دارد و به ظاهر بسیار کاربردی و عمیق هستند اما وقتی می بینیم دستاویز فرقه ضد بشری مجاهدین خلق قرار گرفته اند جای تامل پیدا می کنند. شعارهایی که هر سال در گردهمایی نمایشی شان تکرار می شوند. شما اگر خواستید دستورالعمل رهبران فرقه رجوی را دنبال کنید این شعارها را وارونه کنید تا بدانید راهی که در پیش گرفته اند کدام است!

نمایش امسال فرقه اول مرداد برگزار خواهد شد و طبیعی است که هنوز اطلاعی از مضمون سخنرانی های روسپیان سیاسی که پای ثابت این خیمه شب بازی های مریم رجوی محسوب میشوند، اطلاعی در دست نیست تا بتوان به نقد و بررسی آنها پرداخت. اما از هم اکنون به رئوس برنامه ها که اعلام شده میتوان ایرادات جدی وارد کرده و باند رجوی را بعنوان دروغگوی وقیح به چالش جدی کشاند.

مثلا این فرقه تبهکار دین را در خدمت اهداف ضدبشری مسعود و مریم رجوی قرار داده و از برابری زن و مرد در این تشکیلات تنها میتوان به فعال مایشائی مریم بعنوان مرید دست اول مسعود سخن راند و وضع اسفناک این برابری مزورانه را بنمایش گذاشت.

از اینکه اعضای وابسته به اقوام مختلف تنها میتوانند به زبان مسعود سخن گفته و محدودیت تام و تمامی بر تکلم به زبان مادری وجود دارد، می توان به میزان اعتقاد او به خودمختاری ملیت ها پی برد و با مشاهده تلاش های این شیادان به برافروختن آتش دشمنی برعلیه مردم ایران، میشود دریافت که میزان علاقه رجوی و رجویست ها به صلح و دوستی منطقه ای چقدر است!

مسئله مهم دیگر، برهم خوردن نظام تک قطبی جهانی است که مسلما این وضعیت بر جو این مراسم تاثیرات منطقی خود را بدین صورت که اظهار عبودیت بیشتری به این نظم درحال افول نشان داده شده وکشورهای نافرمانی مانند ایران بیشتر مورد لعن ونفرین قرار گیرند، نشان خواهد داد.

ما بعنوان انجمن نجات آذربایجان شرقی از همین حالا اعلام میکنیم که تمامی تدابیر اندیشیده شده برای این مراسم، بر علیه اسرای رجوی خواهد بود و سعی خواهد شد که با درِ باغ سبز نشان دادن به این ستمدیدگان تاریخ معاصر ایران، اسارت آنها تداوم بیشتری داشته باشد تا بفرض محال، رجوی با خوردن بقیه رمق جان آنها به خواسته های متوهمانه و مالیخولیایی خود برسد و از این رو پروسه در حال آغاز را به فال نیک نگرفته و تشکیل این جلسات ضد ملی و ضدبشری را پیشاپیش محکوم میکنیم.

برای نشان دادن شدت حساسیت ما به تشکیل اینگونه خیمه شب بازی ها که بیش از همه برعلیه اعضای فرقه منحط رجوی و خانواده های گرفتار آنها میباشد، ما همه ساله بیانیه های اعتراضی خود را صادر کرده و اینک دوفقره ازاین بیانیه های مربوط به جدا شدگان آذربایجانی از این فرقه مخوف و آدمخوار و خانواده های ذیربط را که طی سال های قبل منتشر شده ، ذیلا درج میکنیم:

در آستانه جنجال آفرینی های هر ساله فرقه رجوی بنام گردهم آیی ویلپنت، رسانه های این گروه نامعتقد به هرگونه پرنسیب انسانی و ژورنالیستی، برای محکم کاری بیشتر وبا پیش بینی اینکه احتمالا تعدادی ازدوستان هم بند و سابق ما دراین باند مافیایی، آکسیون هایی برعلیه این تجمع ضد مردمی فرقه رجوی انجام خواهند داد، بیانیه ای با نام جعلی ” انجمن دفاع از پناهندگان ایرانی در پاریس ” منتشر کرده و هر توهین و تهمتی را که لازم دانسته برعلیه این دوستان زحمتکش ما بکار برده اند.

در قسمتی ازاین اطلاعیه آمده است:

” درآستانه بزرگترین گردهمایی ایرانیان در ویلپنت پاریس و در شرایطی که… رژیم آخوندی بخاطر جنایاتش در منطقه بیش از همیشه در میان کشورهای مسلمان و عرب منفور و مطرود است، وزارت اطلاعات آخوندی یک دوجین از مهره‌های سوخته و بدنام را به کار گرفته تا با تشبثات تکراری و مسخره بر ابعاد شکستهای فضاحت بارش در مقابله با مقاومت سرپوش بگذارد”.

اولا رژیم ایران توسط مرتجعین منطقه محکوم شده که هرکدام کارنامه های بغایت ننگینی درعدم حفظ حرمت انسان ها و تجاوز به حقوق بشر و دخالت خشن در امور همسایگان خود دارند و مطرود شدن از طرف این جانیان، حمایت انسان های شریف وآزاده را هم درپی خواهد داشت وازاین بابت دلواپس نباشید!

ثانیا افرادی که شما نام آنها را ذکر کرده اید، همگی پناهنده اند و ” انجمن دفاع از پناهندگان ایرانی در پاریس ” چرا باید از حقوقی که آنرا برسمیت میشناسد، محروم گردد؟؟!!

مثلا همولایتی ما آقای ق. حد ساکن فرانسه است و شما به چه حقی او را برای شرکت احتمالی دریک آکسیون به باد ناسزا گرفته ودرمقابل به خود حق میدهید که خیمه شب بازی های طولانی خود را داشته باشید؟!

چرا فکر میکنید افراد استخواندار و مجربی مانند ایشان که آزادی های فردی واجتماعی را بارها بهتر ازشما درک میکند و در اسارت کسی نیست، حق اعتراض ندارد ولی برده های رجوی، گماشتگان تشکیلاتی ومزد بگیران خارجی ازحق تجمع کافی و محافظت شده برخوردارند؟؟!!

فرقه رجوی با استفاده از امضای ” انجمن دفاع از پناهندگان ایرانی در پاریس “، به این پناهندگان حمله کرده و اعتبار این انجمن را که دربرخورد باافراد پناهنده از استاندارد دوگانه استفاده میکند، از بین برده واجابت درخواست خود را غیر مشروع وغیر عملی کرده است!

نشستی در رابطه با فرقه رجوی میتواند از وجاهت قانونی و مردمی کم و بیشی برخوردار باشد که با حضور همین جدا شدگان که نتوانسته اند قبلا حرف خود را در داخل تشکیلات مطرح کنند و همچنین اعضای خانواده ها که با صلاحیت ترین افراد بشمار میآیند، برگزار شود و بنابراین از ما، جدا شدگان پناهنده در فرانسه و دیگر جاها و نیز اعضای خانواده ها برای شرکت دراین جلسه دعوت کنید که هم ماهیت خیمه شب بازی بودنش را خنثی کنید وهم برای اولین بار هم که شده، کنگره مانندی برگزار کرده تا عملکرد خوب وبد سازمان را مورد ارزیابی قرار دهند!

ما به همراه خانواده هایی که با آنها آشنا هستیم، منتظر این دعوت مسئول برگزاری این نشست بوده ومیخواهیم برای یک بار هم که شده، نیمه نمایش دموکراتیک باری از سازمان را شاهد شده و اینگونه خسران دیده ازدنیا نرویم!

و همچنین:

نامه تعدادی ازخانواده های اسیران دربند تشکیلات فرقه ای رجوی به رییس جمهور آلبانی

خدمت:
ریاست محترم جمهوری آلبانی
نخست وزیر محترم آلبانی
وزیر کشور محترم آلبانی
وزیر محترم امور خارجه آلبانی

باستحضار عالیجنابان میرسد

سازمان مجاهدین خلق ایران از آغاز دهه 1360 خورشیدی دست به اقدامات تخریبی و تروریستی هولناکی زده و در این میان قسمت اعظم مسئولین جمهوری نوپای اسلامی ایران را به قتل رسانده و این کشتار را به هر صنف و طبقه ای از مردم ایران تسری داد: 17000 نفر کشته وچندین برابر زحمی!

این کشتارها با همکاری مردمی که مصرانه درصدد دفاع از حکومت منتخب جدید خود بودند، بعد از چند سال متوقف شد و این سازمان تحت رهبری مسعود رجوی مجبور به عقب نشینی به کوه های مرزی و سرانجام به داخل کشورعراقی شد که به خاک ایران تجاوز و تعرض وسیعی را انجام داده بود و سرگرم نابودی منابع انسانی و زیر ساخت های ایران بود.

در ایام این جنگ، سازمان مورد بحث تمامی امکانات خود را صرف گردآوری اطلاعات و گذاشتن آنها در اختیار دولت صدام حسین تجاوزگر کرد که این همکاری روزبروز وسیع تر شده و با ایجاد یک ارتش از اعضای مجاهدین خلق در داخل عراق، حالت کیفی بخود گرفت.

نیروهای رجوی در عملیات متعدد ضد میهنی که ازخاک عراق به ایران میکرد، هزاران نفر را کشته و دستگیر کرد و اغلب این دستگیر شدگان را به نیروی نظامی خود تبدیل کرده و در اواسط تابستان 1367 با حمایت ارتش صدام به خاک میهن حمله کرده و نام این عملیات ضد ملی را ” فروغ جاویدان ”  گذاشتند که ماحصل آن کشته و زخمی شدن هزاران نفر ایرانی از هر دو طرف بود.

مسعود رجوی شکست خورده از این عملیات ننگین، برای جوابگویی به اعضای مسئله دار شده خود تمهیداتی اندیشید و طی نشست های متعدد، با ادعای وقیحانه طلبکاری، همه اعضاء را متهم نمود که دلیل شکست شان نه سبکسری های او ونقشه های احمقانه اش، بلکه فکر کردن اعضاء به زن و بچه های خود بود و تمرکز لازم را برای جنگیدن نداشته اند!

اینگونه بود که همسران بالاجبار از همدیگر طلاق گرفته و تشکیلات نوینی بدون حضور کودکان و وجود روابط زناشوئی شکل گرفت و نام این عمل ضدبشری ” انقلاب مریم” نامیده شد!مسئله ابعاد غم انگیزتری یافت و رجوی طبق مدارک مستند و اعترافات تعدادی از زنان بزور طلاق گرفته، ضمن اینکه بعنوان یک وجود ما فوق انسانی، نه تنها زن خود – مریم رجوی – را طلاق نداد، بلکه چند صد نفر از این زنان بیچاره مطلقه را بطریق جنسی و بردگی به تصاحب خود درآورد.

مسعود رجوی برای سرکوب کردن هرچه بیشتر اعضای تشکیلات، یک سیستم کنترل ذهنی بلامانع را در مناسبات داخلی برگزار نموده و ضمن دادن بیخوابی های شبانه به افراد و گرفتن هرگونه فرصت مطالعه و تفکر از آنها، از برقراری نوعی هیپنوتیزم برعلیه آنها استفاده کرد تا قبول کنند که در مریم رجوی ذوب شوند و از طریق او به رهبری (خود مسعود) وصل شده و او را بعنوان نماینده خدا برروی زمین، درستتر درک کنند و بجز او به چیزی نیاندیشیده و جزو امکانات شخصی او بشمار آیند!

تهدید ها و مغزشوئی های مربوطه سرانجام نتایج دلخواه رجوی را داده وچندین هزار نفر با تحمل مشقات زیاد، این عقاید ضدانسانی ومخرب را پذیرفته وقبول کردند که صاحب جان ومال خود نیستند  و مالی ازاموال رجوی هستند و معترضین چند نیز با انواع شگردها سر به نیست شده و یا سر از زندان های رجوی درآورده و بدتر اینکه  گرفتار زندان ابوغریب بغداد شدند.

بدین ترتیب مسعود رجوی که با استقرار و تقویت نهادهای امنیتی نوپای جمهوری اسلامی ایران موفق به انجام ترورهای بیشتری نشد، به اینکه اعضای خود را برای روز موعود نگه دارد، رضایت داد و تا صدام برکار بود، کسی حق مراجعه به پادگان های مسعود رجوی را نداشت.

با حمله نیروهای ائتلاف به عراق وشکستن نسبی جو دیکتاتوری صدام، خانواده هایی که اعضای خود را گم کرده بودند، به نهادهای بین المللی جهانی مراجعه کرده واغلب دریافتند که فرزندانشان درکمپ اشرف درچنگال رجوی بوده وهستند و یا تعدادی ازآنها درعملیات رجوی فرموده جانشان را ازدست دادند.

ازسال 2003، مراجعه خانواده ها به کمپ اشرف شروع شد که در ابتدا ملاقات هایی با کنترل تمام به آنها داده میشد ولی طولی نکشید که نزدیک یکهزار نفر از این اعضا که بعضا باخواست کسب پناهندگی به غرب به چنگ مسعود رجوی افتاده بودند، از سازمان جدا شدند و همین مسئله سبب شد که رجوی درب کمپ اشرف وسپس لیبرتی را برروی خانواده ها بسته واین اسرای واقعی را ازدیدار با اعضای خانواده ها محروم سازد واین روند 12 سالی است که ادامه دارد و روزی نیست که مامورین رجوی با تهدیدات تلفنی خانواده ها را ازمراجعه به کمپ لیبرتی منع نکنند!

ما اعضای خانواده های گرفتار مسعود رجوی، ضمن ابراز رضایت از کمک های موثر دولت آلبانی برای انتقال تعدادی ازاین اسیران، خاطر عالی را باین مسئله جلب مینماییم که میتینگ ویلپنت پاریس که قرار است این روزها ازطرف مریم رجوی برگزار شود، درتوجیه این کشتارها، نسل کشی هایی که ماحصل جلوگیری 24 ساله ازهمسرداری است، تبدیل سازمان به یک گروه مخرب فرقوی “سکتاریستی” که در زمان عدم قدرت اش به انجام عملیات تروریستی در داخل ایران، افراد خود را برای باج گیری از دول اروپایی به خود سوزی وا می دارد، انجام میگیرد که متاسفانه گفته میشود مقاماتی ازکشور شما نیز دراین خیمه شب بازی حضور خواهند یافت؟؟!!

ما ضمن تاباندن نوری بر تاریکی تشکیلات مسعود رجوی وقصد شوم آنها ازبرگزاری این نشست، شما عالیجنابان را از اصل قضایا آگاه ساخته ودرخواست رد این دعوت مزورانه از طرف شما را داریم و معتقدیم که قبول این پیشنهاد ما مانع توقف همکاری های خوب دولت های ایران و آلبانی شده و برروابط دوستانه ی مردم دو کشور تاثیر مثبتی خواهد داشت.

گروهی از اعضای خانواده های اسیران دربند تشکیلات فرقه ای رجوی (سازمان مجاهدین خلق ایران)

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا