دفاع مکارانه باند رجوی از زنان ایران

سازمان مجاهدین خلق استحاله یافته، بدترین گروه ظاهرا ایرانی هستند که در طول عملکرد 4 دهه ای خود ستم های بی همتایی را در حق زنانی که در اختیارش بود، روا داشتند. این زنان به دام افتاده نه تنها در کنار مردان به کارهای فیزیکی سختی وا داشته شده و بموقع خود جان خود را در راه ارضای بوالهوسی های رجوی در عملیات مسلحانه از دست دادند بلکه بردگی جنسی نیز به آنها تحمیل شد و دچار ستم مضاعف شدند.

آنها ماموریت یافتند که برای جلوگیری از قدرت یابی مردانی که میتوانستند در برهه ای از زمان موی دماغ رجوی شده و از جاه و جبروت شیطانی او بکاهند، با جایگزین شدن بجای آنها مورد تحقیرشان قرار داده تا در برابر رجوی مطیع و منقاد شده و جرات عرض اندام نداشته باشند.

بدین ترتیب، برای سوزاندن این قبیل مردان، زنان تشکیلات به عسس و سرکوبگر آنها تبدیل شده و در ماهیت قضیه بنوعی نقش دژخیم را بعهده گرفتند که حقارت وی آبروی زیادی نصیب خود این زنان میکند و بنابراین آنها منطقا نمیتوانند به این موقعیت شرم آور خود افتخار کنند و رجوی ها هم نمیتوانند منتی از این جهت که حقی بر گردنشان گذاشته اند، بگذارند.

در چنین موقعیتی است که این جریان ضد مردمی، برای حادثه مولمه مربوط به خانم مهسا امینی اشک تمساح میریزد و به اربابان خود کمک میکند تا با انتشار تصاویر اغلب مربوط به گذشته و تکرار مداوم پخش آنها وانمود کند که قیام مردمی ؟! آغاز شده و عنقریب است که این حاضرین بسیار کم تعداد در کف خیابان که تحقیقات گسترده معلوم ساخته که از اعماق اجتماع بر نخاسته، بزودی حکومت را سرنگون کرده و بجای آن مریم عضدانلو را بر تخت سلطنت خواهند نشاند!

عجیب تر اینکه این جریان سازمان زمانی برای دفاع از مقنعه پوش شدن زنان سوریه خود را جر میداد و حالا برای برداشتن پوشش زنان ایرانی سینه چاکی میکند و این مسئله ایست که جوانان ما باید بدانند و متوجه گردند که درد این دشمنان مردم ایران چیزی نیست که این صحنه سازان اینترنتی تحت فرمان دشمنان غدار خارجی ما مطرح میکنند که صدالبته بااین روش ومیزان آگاهی بالای مردم ایران راه بجایی نخواهند برد!

نوید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا