اعلامیه جهانی حقوق بشر از زبان مسعود رجوی

مسعود رجوی که از ترس دادگاهی شدن و روبرو شدن با قانون، چندین سال است که از گوری به گور دیگری می خزد، هر از گاهی سر از قبر بیرون آورده و لغز خوانی می کند، در آخرین پیامچه چند کلمه ای خودش، گویا خودش را فراموش کرده که چه جنایاتی را مرتکب شده است، او گفته است:

” … آتش جواب آتش … اعلامیه جهانی حقوق بشر هم حق قیام و شورش را به رسمیت شناخته است.”

عجب! واقعا عجب!

برای یادآوری این مرحوم، یا هرکس که گفته اند از زبان او بنویسد، جملاتی چند از اعلامیه جهانی حقوق بشر را یادآوری کرده و بعد چند نمونه از جنایات مسعود رجوی را یادآوری می کنم:

در اعلامیه جهانی حقوق بشر که 30 ماده می باشد، قید شده است که :

” اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین‌المللی است که در انجمن عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسیده ‌است.( حدود 72 سال قبل – یعنی مسعود رجوی 2 ساله بود که این قانون بعد از جنگ جهانی دوم به تصویب رسیده است.) حقوق بشر به حقوقی گفته می‌شود که همگان در همه زمان‌ها و مکان‌ها از آن برخوردارند.

مادهٔ ۴ :
هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید بازداشته شده و ممنوع شود.

مادهٔ ۵ :
هیچ‌کس نباید مورد شکنجه یا بی‌رحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی یا رفتاری قرار گیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.

مادهٔ ۸ :
هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذی‌صلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه‌ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته‌اند.

مادهٔ ۹ :
هیچ‌کس نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.

مادهٔ ۱۰ :
هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بی‌طرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.

مادهٔ ۱۱ :
هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه‌ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.

مادهٔ ۱۳ :
هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه جایی [حرکت از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر] و اقامت در [در هر نقطه‌ای] است.

مادهٔ ۱۶ :
مردان و زنان بالغ، بدون هیچ‌گونه محدودیتی به حیث نژاد، ملیت، یا دین حق دارند که با یکدیگر زناشویی کنند و خانواده‌ای بنیان نهند.

مادهٔ ۲۴ :
هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصی‌های دوره‌ای همراه با حقوق است.

برای اطلاع آقای مسعود رجوی فقط به 9 ماده از 30 ماده اشاره شد، شایان ذکر است که علی الحساب بجای فرستادن پیام برای کسانی که شما را نمی شناسند و با فضائل بیشمار شما آشنائی ندارند، فقط به این 9 ماده جواب بدهید که به چند ماده آن در مناسبات شما که قرار است الگوی ایران آزاد فردا باشد، پایبند بوده اید!

– در ماده 4 اعلامیه جهانی حقوق بشر، بصورت واضح برده داری منع شده است. در حالیکه شما صدها و هزاران نفر را طی سالیان ، بصورت برده ( برده داری نوین ) در درون حصارهای فیزیکی و پشت سیم خاردارها حبس کرده اید.

– در ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر نوع شکنجه و آزار و … ممنوع شده است. آیا زندان های انفرادی اشرف و سایر قرارگاههای شما در عراق و اکنون در آلبانی، شکنجه محسوب نمی شود؟ شکنجه سفید چیست؟ ( از شکنجه های عملی و فیزیکی در زندان های شما صرفنظر می کنم و قضاوت در مورد آن شکنجه های وحشیانه را به تاریخ و آینده می سپارم).

– در ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر، قید شده است که هر انسانی حق دارد به مراجع دادرسی دسترسی داشته باشد و از نقض حقوق اولیه خود، دست به دادخواهی بزند. آیا در مناسبات زور و اجبار شما، اعضای سازمان از چنین دسترسی برخوردار بودند؟!

– در ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر نوع حبس خودسرانه و بدون محکومیت قضائی دادگاه های صالح ممنوع شده است. آیا در مناسبات دیکتاتور مابانه شما ، که ماهها و سالها اعضای خود را در سلول های انفرادی محبوس می کردید، آن بازداشت ها حبس و زندان محسوب نمی شود؟( من شخصا 6 ماه در زندان اسکان اشرف در سلول انفرادی محبوس بودم و آقای سبحانی نیز 8 سال در سلول انفرادی در اشرف در بند شما بوده است).

– در ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر، قید شده است که هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بی‌طرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند. آیا در مناسبات بسته و سیاه شما، دادگاه مستقلی وجود داشت که ما از خودمان در برابر ظلم های شما ، دادخواهی کنیم؟ یا دادگاهی وجود داشت که به حقوق و تکالیف ما رسیدگی کند؟

– در ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر، قید شده است تا زمان اثبات مجرمیت شخصی، آن شخص باید بیگناه تلقی شود. آیا در مناسبات شما، این اصل بیگناهی تا قبل از اثبات جرم ، رعایت می شد؟ شما علنا می گفتید که اعضای سازمان هیچ حقی ندارند و حق اصلی متعلق به رهبری است .

– در ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر قید شده است که هر شخصی اختیار جابجائی و اقامت در هر نقطه ای را دارد. اما شما ما را گاه تا سالها از قرارگاه خارج نمی کردید و ما محبوس در فضای بسته قرارگاهها بودیم، گاه تا ماهها و سالها از بیرون هیچ خبری به داخل درز نمی کرد ، الا اخبار سانسور شده ای که فقط شما صلاح می دانستید.

– در ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر، صراحتا به حق ازدواج و روابط زناشوئی تاکید شده است. اما شما از سال 1368 این حق را از تمام مردان و زنان در سازمان گرفته اید، زندگی خانوادگی در مناسبات شما اکنون نیز ممنوع است و جرم تلقی می شود، این آیا نقض صریح ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیست؟

– در ماده 24 اعلامیه جهانی حقوق بشر قید شده است، هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصی‌های دوره‌ای همراه با حقوق است. آیا در مناسبات شما طی 40 سال گذشته ، این حق به رسمیت شناخته شده است؟ آیا ما اوقات فراغت و در اختیار خود داشتیم ؟ آیا ما مرخصی داشتیم ؟ آیا به ما حقوق تعلق می گرفت؟ آیا …

این همه تنها بخش کوچکی از حقوق تک تک ما اعضای سابق سازمان بود که از هیچ کدام بهره نبردیم .

خوانندگان عزیز این سطور!
این حقوق بشر که مسعود رجوی از آن دم می زند، کجاست؟ ما دقیقا کجای این حقوق بشر قرار داریم؟ اگر طبق ادعای آقای مسعود رجوی ، حق شورش و قیام در اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده است، آیا این آقای رهبر! 30 ماده اصلی حقوق بشر را نخوانده است؟ آیا در این کره خاکی ، یک نفر پیدا نمی شود که از این آقا! بپرسد که آیا خودت هم در مورد اعضای دست بسته سازمان ، به مفاد این اعلامیه جهانی ، پایبند بوده ای ؟ چه کسی پاسخگوی دهها سال اسارت تک تک ما جداشدگان ، در زیر چکمه های استبدادی مسعود رجوی است ؟

کسی که از ترس محاکمه و دادگاهی شدن، سالهاست که در سوراخ موش پنهان شده است و خود اصلی ترین ناقض مفاد این اعلامیه جهانی بوده است، آیا حق صحبت در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر را دارد؟

فرید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا