مجاهدین خلق و فرزند خلف مشروطه!

با آنکه میدانیم که انقلاب ناتمام مشروطیت برای رهایی ایران از چنگال نیمه مستعمرگی و کسب استقلال و آزادی و پایان دادن به فعال مایشائی رژیم مستبد شاهنشاهی و با شرکت اقشار مختلف جوامع شهری ایران به وقوع پیوسته بود، باند رجوی که در این دوران چهل و اندی ساله موجودیت کثیف خود، همواره و بسته به موقعیت های بدست آمده ، با دشمنان خارجی استقلال ایران پیمان مودت بسته و نرد عشق باختند، با بیشرمی که خاص این گروه تکفیری است، طی نوشته ای اعلام کرده اند که فرزند خلف مشروطیت هستند؟!

یعنی واقعا آنها نمیدانستند زمانی که صدام سرزمین های وسیعی از ایران را تحت تصرف قرار داده بود، استقلال و تمایت ارضی ما را خدشه دار نموده بود! با کمک در تمامی عرصه های ممکن به این متجاوز، کاری در ضدیت تمام با راه و روش مشروطه خواهان انجام دادند و صد درصد بدیهی است که نمیتوانند خود را فرزند خلف مشروطیت جا بزنند!

رجوی ها و صدام

آیا سران نهضت مشروطیت با نامیدن داعش بعنوان عشایر انقلابی عراق و کمک موثر به او – که این یکی بقصد برهم زدن امنیت جوامع اسلامی و تجزیه کشورهای ذیربط و نابودی آنها تا زمینه تشکیل اسرائیل بزرگ فراهم گردد تشکیل شده بود- سنخیتی با افکار انسانی سران نهضت مشروطیت دارد تا از قبل این سنخیت بتوان ادعا کرد که مجاهدین رجوی فرزندان خلف مشروطیت هستند؟
اعلام راست و یا نادرست مکان های تحقیقات اتمی ایران و گرا دادن به اسرائیل که این مراکز را بمباران کند، چه تشابهی با میهن دوستی واستقلال طلبی مشروطه خواهان واقعی داشت؟

دعوت مکرر و مکرر از نظام سلطه گر آمریکائی که تا به شدید ترین وجه ممکن مردم ایران را طوری زیر تحریم های ظالمانه قرار دهد تا مجبور شوند که استقلال سیاسی کسب کرده خود را رها کرده و تسلیم کامل آمریکا گردد، چه وجه تشابهی با اعمال و کردار مشروطه خواهان دارد؟

تحریمی که شامل ملت ایران شده، هیچ کم و کسری از ترور فیزیکی ندارد و آنها را بطور وسیعی به کشتن میدهد وعین نسل کشی و جنایت بر علیه بشریت بوده و رجوی و هم مسلکانش به این امر قناعت نکرده و برضرورت شدت وحدت بخشیدن این جنایات تاکید داشته اند!

کاری که مشروطه خواهان اصیل و واقعی هرگز بدان تن نداده و با رشادت تمام همراه با قبول تحریم و محاصره ی اقتصادی 11 ماهه تبریز و مردم آن که تاحد تغذیه ازعلف های هرز و تحمل مرگ و میرهای ناشی از گرسنگی و محاصره، به آیندگان نشان دادند که فرزندان خلف آنها کدامند و دشمنان آینده شان کیانند و کار رجوی ها در این تشابه سازی هم توهین به روح بزرگ این رادمردان است و هم شبیه آبی است که در هاون کوبیده میشود!

وحید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا