تمسخر حامی مجاهدین در پارلمان انگلیس

تمسخر حامی مجاهدین در پارلمان انگلیس
خبرگزاری ایرنا ، لندن، هفتم ژوئیه 2007
یك نمایندهی مجلس لردها در انگلیس كه خواستار حمایت همهجانبهی كشورهای غربی از گروه تروریستی مجاهدین برای رسیدن به هدف سرنگونی حکومت ایران شده بود، مورد تمسخر سایر نمایندگان مجلس عوام انگلیس قرار گرفت.
بهگزارش خبرنگار ایرنا از پارلمان انگلیس، اعضای كمیسیون روابط خارجی مجلس عوام در یك نشست پرسش و پاسخ، سؤالات گوناگونی را از لرد پیتر آرچر در مسایل مختلف مربوط به ایران مطرح كردند.
لرد آرچر ۷۰‬ ساله که یكی از مشهورترین و فعال‌ترین حامیان مجاهدین در صحنهی سیاسی انگلیس است، در این جلسه گفت: من هیچ سندی دال بر دخالت مجاهدین خلق در اقدامات تروریستی و جنایتكارانه ندارم و آنها را از برنامه‌های تبلیغاتی رژیم ایران می‌دانم.
آرچر در پاسخی كه منجر به خنده و تمسخر بی‌اختیار بیشتر نمایندگان و دیگر حاضران در این نشست شد، گفت: من واقعاً علت اصلی دشمنی عراقی‌ها با مجاهدین خلق را نمی‌دانم و هر چه گشتم دلیلی برای آن نیافتم!
لرد انگلیسی حامی مجاهدین همچنین واقعیت همدستی مجاهدین خلق با رژیم صدام حسین در سركوب و كشتار كردهای عراقی را ادعایی اثبات نشده و شایعه از سوی دشمنان مجاهدین دانست!
نكتهی تمسخرآمیز دیگر در اظهارات این لرد انگلیسی آن بود كه وی ادعا كرد در یك اقدام تاریخی بیش از 5 میلیون عراقی با امضای توماری از مجاهدین خلق در برابر حکومت ایران حمایت كردهاند!
آرچر در پاسخی كه مجدداً باعث خندهی حاضران شد گفت: دولت عراق وجود سازمان مجاهدین خلق در عراق را تحمل می‌كند!
آرچر در پایان سخنان خود بهناچار اعتراف كرد بیشتر اطلاعات خود را دربارهی ایران از منابع مربوط به مجاهدین دریافت می‌كند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا