پیام خانواده های قربانیان تشکیلات به رجوی

از آنجائي كه به دستور مقام قضايي ايران دست يابي به برخي از سايت هاي امكان پذير نمي باشد بهمين دليل براي ما كه در ايران زندگي عادي داريم دسترسي به انواع سايت هاي فرقه رجوي امکان پذیر نمي باشد لذا براي آگاهي از افاضات اين مفقودالاثر تاریخی ، بزرگ تبيين كننده جنايات در اشرف ، بنيانگذار خشونت و خيانت در تشکیلات مجاهدین بايد از لابلاي نوشتارهاي منتقدين رديابي گردد.
با ذكر این نکته که در اولين روز ها با خواندن نامه ته گشاده به مسعود رجوی! این تصور بوجود آمد که او از ابقاء نام فرقه در لیست گروههای تروریستی منتشره از سوی سازمانهای بین المللی است كه جيغ كشيد ه و از دود شدن عنوان تروريستي فرقه اش آنهم توسط ملت ايران! یاد کرده و ادعاي گلو دريدن های بي حاصل و كوبيدن سرهای مدعيان تروريستي بودن فرقه ، به صخره هاي دماوند برای این است ، ولي با مطالعه نوشته های ديگر از زنده مانده هاي (جداشدگان ) از مخالفان خشونت و جنگ ستیزی اين ديكتاتور برجسته قرن به نشيب هاي بیشتری (فراز كه نداشته ) از رهنمودهای او دست يافته و ابعاد ديگري از تفكرات اين واخورده سياسي در ايران هم عريان گرديد. و شاید باشد بخش هاي دیگري از هيجانات روحي او كه برای ما که در ایران زندگی می کنیم هنوز نا گفته باقي مانده باشد. ولي همین مقدار نیز ما را کفایت می کند تا متوجه شویم این جانیان تاریخی تا چه اندازه به روانپزشک نیاز دارند ، باید روانکاوی شده و تحت درمان قرارگيرند شاید به این وسیله کمک شود تا از توهم خود رهبربینی و خود رئیس جمهور بینی و…. رها شوند!
این اطلاعيه به همه چیز شبیه بود جز یک بیانیه سیاسی از رهبري مجاهد! و بيشتر به ديالوگ نمايشي مضحك شباهت دارد تا بيانيه.
اما يك نکته جالب در این اطلاعیه تازگي داشت حداقل براي ما كه در ايران زندگي ميكنيم وافتخاري بر ما بوده كه از نزديك با او نباشيم و دد منشی های او را از نزدیک نبینیم و فقط از شنيدن آن جنایت ها براي تير كشيدن ستون فقراتمان كفايت مي كند. اما نكته جالب آن فروتنی! این جانور درنده خو در برابر زنش مي باشد. ( و بقول آن بزرگوار : پس از دستور طلاق جمعي در تشكيلات معلوم نيست هنوز زنش هست يا نه ؟).
یادشده به غایت خوار و ذليلانه! در برابر رئيس جمهور! منتخب خودش ( فقط خودش و تعدادی حدود 4000 نفر ) چنان کرنش نموده و به تمجید برخاسته كه ميگويد :
سخنان او در همه لحظات، از شجاعتي شگفت و از مجاهدتي ستايش‌انگيز سرشار بود. خوشا به اين‌همه پاكبازي و صدق و پاكيزگي كه تشعشع بي‌مانندآن، آدمي را فرامي‌گرفت.
– سخنان مريم در همه لحظات براي اين عقب مانده ذهني! از شجاعت و شگفتي سرشاراست وگرنه در سرزمين پاريس ( مشهور به سرزمین آزادی) سخن گفتن و قداره بندي و تهمت زدن كه شجاعت نمي خواهد. اگر راست ميگويد در خاك ايران سخنراني و فعاليت نمايد!
– باید گفت کرکس رجوی! اين تاج افتخار را تو به او هديه نموده اي! پس نیمی از تشعشاتش به تو بر میگردد ولی ای دون پایه هرچه عملکرد رئیس جمهورت را بررسی نمودیم تشعشعی در کلام ، منش و سیاستش نیافتیم. به جرئت ميتوان گفت كه تشعشات شكنجه ها و كشتارهاي درون گروهي اتان آدمي را به شگفتي واداشته نه پاکبازی و صدق و پاکیزگی اتان!
ما در مورد صدور دستوري مبني بر ضرورت نگاهباني عوامل ات بر ملاك و معيار ها و مرزبندي ها ي مشخص شده توسط تو مدعي رهبري :
(مي‌خواهم به همه شما در هر كجا و در هر شرايطي كه هستيد، اين ملاك و معيار و اين خط قرمز و اين حصار حياتي و مرزبندي مقدس ملي ( چقدر مقدس ؟) و ميهني و ضرورت نگاهباني از آن را يادآوري كنم. )
اول کمی فکر ميكردي و بعد قلم ميزدي آخه مگر شما چند نفر شده اید نگاهبان تفكرات میهنی و آزادی و…. اين ملت ؟! شما چند نفر زنجیر کش و قداره بند که به اثبات رسیده بطرز فجيعانه اي آزادیخواهان را شکنجه کرده و به اسارت برده اید و تا جایی هم که توانسته اید کشتار کرده اید! حالا ادعاي قيوميت بر انديشه هاي اين ملت داري و تعیین تکلیف می کنی و ملاک و معیار مشخص می کنی وحياتي ها ( ببخشيد سياوش ها را ) به نگاهباني معيارهايت فرا مي خواني ؟ ( جالب است بدانيد كه بعد از 17 ژوئن در ايران به قداره بندان و چاقوكشان ميگويند محمد حياتي يا سياوش! )
هرکس اگر با اين رژيم، به‌نحوي درهم و هم‌جبهه و هم‌خط و هم‌موضع شده و مرز‌بندي و روزه ملي و ميهني در‌برابر اين رژيم را ولو به‌اندازه يك قطره يا يك گرم و به اندازه يك قدم يا يك قلم شكسته باشد، هركس كه مي‌خواهد باشد، در هر رده و مقام و مرتبت و مسئوليتي هم كه بوده، خائن و خيانت‌پيشه حقيري بيش نيست. نبايد به او نزديك شد. نبايد به او ميدان داد. بايد او را افشا و طرد و تحريم كرد. ديگر شايسته هيچ اعتماد و احترامي كه از خون شهيدان سرچشمه گرفته نيست.
به قول آن بزرگوار؟ مگر تو داروغه هستی ؟ يا مدعي العموم ؟ يا ميزان حق و باطل را تو بايد تشخيص دهي كه كي خائن است و كي مبارز و دستور ميدهي نبايد به او ميدان داد بايد طرد و تحريم شوند. بايد گفت اعتماد و احترام تو ارزاني خودت آنان نيازي به اعتماد و احترام تو و وابستگانت ندارند.
حالا تو دیگه وارث خون شده ای ؟ همه را یا کشته ای و یا به کشتن داده ای و ادعای ارث میکنی ؟ تهدید میکنی ؟
تو خود بخوبی میدانی که نه این زنده ماندگان از دست جنایت های تو ابلیس خبیث! و نه ملت ایران نیازی ندارند که تو ملاك و معیار و خط مش برایشان مشخص نمایی! تو برو به كارهاي خودت كه همانا جاسوسي و وطن فروشي و پول شويي است برس! و همچنان از ترس ملت ايران خودت را در سوراخي گم و گور بكن!
تازه تو بايد به پابوسي اين رژيم برسي كه با بستن سايت ها و… روزنامه ها نگذاشته تا ايرانيان به ابعاد جنايت تو آگاه شوند. ی مبارز درمانده اگر رژيم در سال هاي دهه 70 كه اولين افراد ازدست تو و فرقه ات گريخته اند صدايشان را بگوش ايرانيان ميرسانيد و عمق جنايت و وقاحت تو در همان سالها روشن مي شد تو جرئت نميكردي آزاديخواهان ديگري را شكنجه كني و كشتار نمايي و نيز جواناني را كه با روياي زندگي بهتر در غرب به تركيه و پاكستان رفته بودند تا خود را به كشورهاي غربي برسانند را بدزدي و در عراق زنداني كني و به زور در ارتش پوشالي آزادي بخش ات! زنداني كني وادارشان نمايي تا باهات همكاري كنند و بدين وسيله بتواني به جنايت هايت بيشتري ادامه دهي.
ای مبارز درمانده! اين 200 الي 300 نفر پراكنده در سراسر جهان براي فرياد خواهي بر مظلوميت اشان از چنگال تو مگر بجز يك سايت ، ابزار ديگري در اختيار دارند ؟ كدام سازمان جهاني مدعي آزاديخواهي از اينها حمايت كرده است ؟ كدام نشريه يا كانالهاي آزادي خواهي! به كمك اين ها شتافته كه تو وقيحانه متهم اشان ميكني ؟
چند در صد در ايران از وجود 5 الي 10 آدرس سايتي كه اين افراد به بيان دردهايشان پرداخته اند اطلاع دارند تا با مراجعه به اين سايت ها حرفهايشان را بشنوند و به عمق جنايت تو پي ببرند ؟ تو از عدم امكانات اين افراد سوء استفاده كرده و بهشان حمله ميكني. ولي بدان اين افراد بدليل شجاعت اشان كه رودرروي تو ايستادند و توانسته اند از دست تو جلاد دژخيم جان سالم بدر برند قابل ستايش اند.
تو خود بهتر ميداني با تمام شكنجه هايي كه به آنها وارد نموده اي آنها قادر نيستند مانند تو سخيف و پست باشند و در پاسخ تحریک نیروهایت ، آنها نیز به کشتار و قتل و جنایت دست بزنند وگرنه نزد تو می ماندند. این حرکت ها شایسته تو و آن عفریته است و بس.
قضاوت در باره آزاديخواهي و اصالت و استقلال اين مقاومت درصلاحيت مردم و تاريخ ايران است. پيوسته گفته ايم و تكرار ميكنيم كه بغايت استقبال ميكنيم تا رودرروي مردم ايران از جواديه تا نازي آباد و از كرانه هاي ارس و خزر تا خليج فارس, درباره جزء به جزء , نكته به نكته , دينار به دينار و مو به موي هرآنچه در مبارزات چهل ودو ساله انجام داده يا نداده ايم حساب پس بدهيم.بهمين خاطر صنعت تزوير و ريا و روايات مجعول آخوندي ديگر اثر ندارد!
خيالت راحت هيچ ايراني نيست كه از تو حساب بخواهد اصلا تو ديگر در ايران مطرح نيستي! سالهاست كه بين تو و ايرانيان فاصله افتاده ( نه فاصله طولي ) تو با روياي 30 سال پيش بر سر منبر رفته اي! تو بايد حساب هايت را به مراجع قضايي و قانونی پس بدهي تا رسيدگي شود زيرا تنها هنر تواشك تمساح ريختن و فريب داد ن ملت ايران است. حتما انتظار داري ملت كشته شوند تا تو به قدرت برسي ؟ براي همين است كه جيغ هاي بنفش مي كشي و چون ديگر چيزي در چنته ات نيست به چند نفر بی پناه بند كرده اي و هي تهمت ميزني مگر تو كار ديگري نداري اي رهبر ؟
هوش و ذكاوت كه نداري تا خودت بفهمي بايد برايت هيجي كرد بايد برايت سوگند خورد به تمامي مقدسات كه تو قبولشان نداري! ملت ايران ترا نمي خواهند! اين را براي هميشه آويزه گوشهاي سنگين ات قرار بده! كه : در ايران فقط خانواده قربانيان تشكيلات تو هستند كه برايشان مهم هست كه چه ميكني ؟ وگرنه در پيش ملت به اندازه ارزني مهم نيستي بعلاوه خانواده هاي قربانيان نيز برای پاسخگویی به جنایاتت مهم هستی ولاغیر! خانواده هاي قربانيان شامل دو گروه مي شوند.
1- خانواده هاي قربانيان ترور هايت
2- خانواده هاي قربانيان تشكيلاتي ات.
در مورد خانواده هاي قربانيان ترورهايت و چگونگي قضاوت وبرخوردشان با تو در محدوده ما نيست تا صحبتي گفته شود.
ولي ما خانواده قربانيان تشكيلات رهبري تو ، خواهان دادگاهي عادلانه ، جهاني بر عليه اتان مي باشيم بهمين دليل است که گاهی مطرح می شوی و گرنه براي ما نيز ارزشی نداری!
حالا چطور شده از لانه ات بیانیه داده ای ؟ شاید توانسته ای حمایت چند پس مانده و رشوه خوار را جلب نموده و كمي دلگرم شده اي ؟ که پس از 4 سال دمب می جنبانی! اگر آن اجتماع مفتضح! سی ژوئن ترا اینگونه بوجد آورده ؟ لازم است تا رئیس جمهورت یکبار دیگر همچین مراسمی را برگزار کند تا تو معلق زنان از سوراخت بیرون بیای!
خیال میکنی با چند سال قایم موشک بازی میتوانی بار دیگر خودت را قهرمان جا بزنی ؟ همه میدانند که تو طبق سنت ديرينه ات شبانه بهمراه مریم (البته با چادر مریم كه از سرش برداشته و به تو هديه داده است تا خود ادای روشنفکری درآورد) از اشرف به پاریس فرار كرده اي تا از گزند جنگ در عراق در امان باشي وگرنه تو دل و جرئت هيچي را نداري عرضه تو. فقط توی سوراخی قایم شدن است! شاید از ترس باز پس دادن هایی…. ؟ ولي بيچاره اين را بدان كه هيچكدام از خانواده هاي قربانيان تشكيلاتت و نيز رها شدگان از چنگالت! خواهان مرگ فيزيكي تو نيستند همانطور كه بارها گفته شده فقط دادگاهي عادلانه ، جهاني بر عليه اتان!
در مورد ادعايت براي آزادی ایران : خود بهتر میدانی که بیشتر وطن را كه به اسارت کشاندید تا به آزادی! سعی كنيد خودتان را معالجه کنید! شاید پس از معالجه دریابید در کجا قرار دارید!
حالا دیگئه نوبت مریم است که از تو تمجید بکند ، به او بگو برايت كف بزند و هورا بكشد و چاشني آن يك بيانيه برايت صادر نمايد و از تشعشاتت بر خودش سخن ها بگويد.
بيچاره ها! محدوده مبارزه اين رهبري و آن رئیس جمهوري! همين است ، در سرزمين آزادي تو براي او بيانيه صادر كن و اون براي تو – و ابريشمچي هم براي شما دو نفركف بزند و هورا بكشد.
چه مبارزه شورانگيزي!

از طرف جمعی از خانواده های قربانیان تشکیلات
ایران – سوسن نوروزی 21/04/1386

سوسن نوروزی، سیزدهم ژوئیه 2007

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا