مردم ایران با مزدور و وطن فروش نقطه وصلی ندارند

حسن نایب آقا به عنوان رئیس کمیسیون ورزش فرقه رجوی گفته است ایران زمین صاحب دارد. واقعیت هم همین است و این مرز و بوم صاحب دارد اما مسئله بر سر نیتی است که پشت این جمله به ظاهر صحیح ، نهفته است. وقتی این جمله وقتی از زبان عمله و اکره مسعود رجوی در می آید نیت شومی در پسش نهفته است.

البته که صاحب واقعی این سرزمین اهالی و مردمی هستند که در جهت بقای این آب و خاک تلاش کرده اند و نه مزدوران و خیانت پیشگانی که دوش به دوش دشمنان ایران و ایرانی سالها ارتزاق کرده اند. و این مردم بارها تکرار کرده اند که برای خیانت پیشگان جایی در این سرزمین نیست.

این که این فرد به عنوان عمله ای از گروه جنایتکار و خیانت پیشه رجوی، مطلبی بنویسد و  خود را نماینده مردم ایران جا بزند و از زبان آنها مسئله ای مطرح کند بسیار تمسخرآمیز است.

در واقع او در کنار رهبران فاسد خود -مسعود ومریم- از چنان صلاحیتی برخوردار نیست که روشن کند که مردم چه چیز را میخواهند و چه چیز دیگر را نه.

چرا که این دار و دسته بعنوان شقی ترین دشمنان مردم ایران، ماهیتا قادر به بیان درد و مشکلات ایرانی ها نیستند و اصولا دشمن هر شخص و یا کشوری نمیتواند ناشر نظریات و آرای مردم باشد و مسلما نظام سیاسی مطلوب مردم ایران آن نیست که رجویست ها، ماکیاولیست گونه بیان و بطور شرم آوری  مطرح میکنند و گرنه اگر راست میگفتند ، این آزادی ها و برابری ها را درحق اعضای تشکیلات که مسلما ارزش بیشتری نسبت به مردم در پیش آنها دارد، مرعی میداشتند.

درزمانی که این بچه مرشد سابقا ورزشکار رجوی مانند رهبران خود در باطن ذهن خود بر این تصور است بقایای سلطنت خطری جدی برای اقتدار موهوم آنهاست ، مردم فهیم و آگاه ایران تره ای به سلطنت طلبان خورد نمیکنند و اصلا این مسئله ذره ای از ذهن آنها را اشغال نمیکند، میخواهد ما را از خطر این فسیل سلطنت بترساند و میدانید برای چه؟

از این حیث که رجوی ها هم مثل ما میدانند که سلطنت طلبان پیش مردم وزنه ای بحساب نمیآیند ولی ازآنجا که خود را در همین موقعیت اسفناک میبیند، مانند سلطنت طلبان راهی جز آویزان شدن به قدرت های متجاوز خارجی ندارد و از این بابت است که اینهمه برعلیه آنها جنجال بپا میکنند تا درمقابل اربابان مشترک- والبته گاهی با منافع نامشروع متضاد- بیشتر از رقیب خود مطرح شوند وگرنه مجاهدین خلق بوی کبابی که که استشمام اشتباهی آنرا به سلطنت طلبان نسبت میدهد ، شامل خود گروه مافیایی رجوی هم میشود.

مردم ایران که من افتخار حضور دائمی در جمع آنها را دارم، دلمشغولی بنام مجاهدین و دیگر مزدوران ضد ایرانی ندارند و در بهترین حالت فکر میکنند که همه این مزدوران و وطن فروشان بهتر است که دنبال سابیدن کشک خود باشند و بقیه عمر ننگین خود را با کمک پول هایی که بطور نامشروع – و البته به شیوه های گاها متفاوت – دست و پا کرده اند، بگذرانند.

رضا اکبری نسب

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا