احوالاتی از دورن شورای مقاومت

احوالاتی از دورن شورای مقاومت
بطوری که از گوشه وکنار اوور به خارج درز میشود وشورائی ها در ناپرهیزیهایی که میکنند لو میدهند حال خانم مرضیه بسیار ناخوشایند است وبهمین دلیل نیز حضور علنی ندارد. بطوری که از همان منبع شورائی خبررسید خانم مرضیه به شدت بتازگی از مجاهدین کناره میگیرد ومانند الهه ناراضی میباشد ولی مجاهدین بدلیل سرمایه گذاری که روی مرضیه کرده اند وجدائی اوضربه سنگینی به آنها خواهد بود سعی میکنند بهرشکل هست او را از این کار منع کنند وبهمین روی نیز بیست وچهار ساعت تحت نظارت یک مسئول بالای سازمان قرار دارد که کسی به او نزدیک نشود ویا امکان بیاناتی را برای دیگران نداشته باشد. به گفته این نفر نزدیک به شورا حتی اعضای درجه یک شورای مقاومت مانند هزارخانی امکان ملاقات با مرضیه را ندارد.
خبر دیگری نیز نقل قول شده است که به شدت بین مهدی سامع وقدرخواه بر سرمسله سایت دیدگاه شکر آب شده است و مهدی سامع با تندی اعمال او را فالانژی خوانده است واز طرف دیگر مهدی سامع از طرف دیگر نزدیکان خود تحت فشار است که بیشتر ازا ین ابروی نام سازمان چریکها را نبرده وخود را باسازمان مجاهدین تعیین تکلیف کند.
گفته دیگراز نزدیکان شورا این میباشد که اوضاع مجاهدین در عراق به شدت مشدد است وتعدادی از افراد بالای سازمان که امکان دستگیریشان بدلیل شرکت در سرکوب مردم عراق از طرف دولت میرود به اردن رفته ودرکنار مسعود رجوی پنهان شده اند. به گفته این نزدیکان شورا مسعود رجوی در اردن بسر میبرد و این را چندی پیش هم چنی معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز بیان کرد که مسعود رجوی در یک کشور خاورمیانه بسر میبرد.
این شنیده ها میباشد که از طرف اعضای نزدیک به شورا گفته شده است. برای درستی صددرصد آن اینجانب هیچ مسئولیتی ندارم
علی اشراقی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا