مسووليت امنيت استان ناامن دياله به نيروهاي عراق واگذار مي‌شود

تروریسمدر اقدامي كم سابقه ارتش آمريكا قرار است امروز سه‌شنبه مسووليت استان نسبتا ناامن دياله را به نيروهاي عراقي واگذار مي‌كند.

هرچند استانهاي امن تري درمقايسه با دياله درعراق وجود دارند كه شايسته واگذاري امنيت آنها به قواي مسلح عراقي است اماارتش آمريكا با خودداري از واگذاري مسووليت آنها ترجيح داد امنيت دياله را به عراقي‌ها واگذار كند.

ارتش اشغالگر آمريكا كه براي برقراري امنيت در اين استان قريب ۳۰هزار نيرو را به اين استان گسيل كرده در ماه‌هاي اخير بيشترين تلفات را در اين استان متحمل شده است.

اين در حاليست كه استان دياله به دليل افزايش فعاليت گروه‌هاي تروريستي القاعده در آن از ۲۹خردادماه سال جاري شاهد عمليات وسيع نظامي با مشاركت نيروهاي عراقي و آمريكايي است.

عضو مجلس نمايندگان عراق و دفتر پشتيباني دياله در سخناني كه روز سه شنبه دربغداد منتشرشد گفت: باتوجه به پاكسازي دياله از عناصر خرابكار، نيروهاي عراق مسووليت امنيت اين استان را از نيروهاي چند مليتي تحويل مي‌گيرند.

"تيسير المشهداني" افزود : مسووليت امنيت مناطق شرق و غرب بعقوبه مركز استان دياله و مناطق شمالي "مقداديه" درشمال بعقوبه و روستاهاي اطراف "خان بني سعد"درجنوب دياله به دليل پاكسازي از وجود تروريستها به نيروهاي عراق واگذار مي‌شود.

وي گفته است كه نيروهاي چند مليتي از اين پس مسووليت پشتيباني در اين استان را بر عهده خواهند داشت و قواي مسلح عراق مسوول اصلي برقراري امنيت در اين استان هستند.

وي اضافه كرد كه قواي مسلح عراق در دياله درصدد تشكيل يك نيروي داوطلب از عشاير استان براي تامين امنيت جاده حد فاصل بغداد ، بعقوبه ، مقداديه به "بلدروز" در شمال اين استان هستند.

افراد مسلح ناشناس ديروز دوشنبه دريك عمليات مسلحانه اقدام به ربودن ۱۱تن از سرنشينان يك خودرو جمعي در مسير بغداد به مقداديه واقع در ۹۰كيلومتري شمال پايتخت عراق كردند.

براساس گزارش اداره پزشكي قانوني دياله به دليل فعاليت گسترده تروريست ها در اين استان در طول چهار سال گذشته ، بيش از ۱۱هزار نفر كشته و بيش از ۱۳هزار خانواده در دياله آواره شده‌اند.

اين گزارش كه با همكاري نهاد مدني "جمعيت دياله مستقل " تهيه كرده افزوده ‌است كه طي اين مدت تعداد جسدهاي مجهول الهويه به ۲۰هزار رسيده است.

براساس گزارش مزبور، تعداد زنان بيوه به هشت هزار و ۳۰۰تن و تعداد كودكان يتيم به ۱۵هزار و ۵۳۰تن رسيده است.

در اين گزارش آمده است كه تروريست‌ها باعث تخليه ۵۲روستاي دياله و قتل ۵۳استاد دانشگاه ، ۵۵پزشك ، ۲۵روحاني ديني و ۱۴عضو شوراي استان و ربودن ۲۵۰كارمند كه سرنوشت همه آنها هنوز نامعلوم است، شده‌اند.

تروريستها همچنين ۱۵شيخ عشيره را به قتل رسانده و باعث ويران كردن يك هزار و ۱۶۵واحد مسكوني، انهدام ۷۰بقعه متبركه، ۲۲باب مدرسه و ۱۱۲مركز پليس شده‌اند.

گروه‌هاي مسلح همچنين يك هزار و ۶۵۰مغازه و يك هزار و ۵۰۰قطعه زمين زراعي و باغ را به آتش كشيده سبب خشكاندن ۱۲منبع آب و منع واكسينه كردن كودكان عليه فلج اطفال شده‌اند.

استان مرزي دياله در شرق عراق واقع شده و شهرستان بعقوبه مركز آن است كه پرتقال عراق در آن به عمل مي‌ايد.

"خانقين" دومين شهر مهم دياله است كه در نزديكي مرز جمهوري اسلامي ايران واقع شده است.

دياله از دو تركيب جمعيتي كرد و عرب تشكيل شده كه كردهاي اين استان همگي از شيعيان و عربهاي دياله از دو مذهب اهل تسنن و تشيع هستند.

عشاير تميم، جبور، دليم، قره لوس و اركوازي از مهمترين عشاير اين استان به شمار مي‌روند.

با توجه به وجود اردوگاه گروه مجاهدین موسوم به "اشرف" و حضور بيش از سه هزار و ۴۰۰عنصر مجاهدین و وجود مخفيگاه‌هاي مختلف القاعده در اين استان، دياله يكي از كانون‌هاي بحران عراق به شمار مي‌رود.

واگذاري امنيت دياله يك روزپس از واگذاري يكي از پايگاه‌هاي مهم استقرار نيروهاي انگليسي به نيروهاي عراقي در بصره انجام شده است.

در عين حال برخي از اعضاي شوراي استان دياله از واگذاري امنيت دياله به نيروهاي عراقي باتوجه به خطر تروريستها ابراز نگراني كرده اند.

"ضاري ثعبان الخيون" عضو شوراي دياله در سخناني كه امروز منتشر شد گفت:

هرچند واگذاري امنيت به نيروهاي عراقي باعث خوشحالي است اما نيروهاي عراق از حيث تسليحاتي هنوز ضعيف تر از تروريستها در اين استان هستند.

وي كمبود نيروهاي ارتش و پليس و مهمات را از ديگر نگرانيها در خصوص واگذاري امنيت به نيروهاي عراقي ذكر كرد.

ایرنا، پنجم سپتامبر 2007

 

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.