بیلان یکساله خیانت یا بیانیه بیست و شمشین سالگرد شورا

بیلان یکساله خیانت یا بیانیه بیست و شمشین سالگرد شورا

شورای به اصطلاح ملی مقاومت طی بیانیه ای 11 صفحه ای بیانیه ای را منتشر کرد که بیشتر جنبه سوز و گداز ناشی از شکست سیاستهای غلط و جلو گیری استعفای اعضای آن می باشد.

شورا در شرایطی این بیلان کاری!! را انتشار داد که اعضای غیر مجاهد آن سیاستهای ضد مردمی و خائنانه آن را شدیدا مورد انتقاد قرار داده و در صدد خروج از آن میباشد.

بر همین اساس تا به حال اعضای زیادی از آن جدا شده که خروج سال گذشته خانم هشترودی از چهر ه های سرشناس شورا و خروج شادروان خانم الهه از آن جمله است.

بنا بر اخبار رسیده از درون شورا تعدادی از اعضای معترض که قصد خروج دارند بدلیل فضای پیش آمده مستمرا سیا ستهای در پیش گرفته شورا را مورد انتقاد قرار داده و در مرحله خروج قرار دارند.

این افراد که از سالهای اولیه اختلافاتی بنیادین با رجوی بر سر نحوه انتخاب اعضا و تعداد اعضای مجاهد (بیش از 51 درصد) و شیوه های سیاست گذاری آن داشتند ؛ امروز دیگر تاب و تحمل عملکرد های وطن فروشانه شورای دست ساز رجوی را نداشته و آن را مورد انتقاد قرار می دهند.

هر چند که رجوی و مریم تاکنون مطلبی را مستقیما به زبان خود و بر علیه آنان نیاوردند ولی اخیرا مشاهده شده است که سایتهای اقماری فرقه یکه تازی کرده و حملاتی را هر چند پنهان و آشکار به اعضای معترض و در شرف خروج می کنند که چه بسا در آینده نزدیک شاهد استعفای تعداد دیگری از اعضای قدیمی آنان باشیم

در چنین شرایطی مریم (رئیس جمهور خود انتصابی و دائم العمر شورا) که کلیت شورا نیز در او و تعدادی از زنان و مردان مجاهد خلاصه می شود؛برای خالی نبودن عریضه بیانیه شورا را در سالگرد تاسیس آن منتشر نموده اند تا بوی تعفن مردگی شورا را بپوشاند.

این بیانیه که د رسه بند انتشار یافته است نکات و مطالب تکراری گذشته است که به دلیل نداشتن رهنمود و راه کاریهای مناسب برای مردم ؛بیشتر به پیامهای گذشته رجوی و اطلاعیه های سالهای قبل خود استناد کرده اند.

-آنانکه برای همشیه قافیه را باخته اند در اولین سطر تحلیل خود تحت عنوان " مشکل اصلی مردم ایران چیست " زندگی مردم شریف ایران را حیوانی خوانده اند د رصورتیکه بنا به اخبار رسیده از داخل مناسبات شورا آنان خود در یک زندگی حیوانی در کشورهای اروپا ئی و آمریکائی غوطه ورند و…..

اعضای شورا در این بیانیه با استناد به بیانیه های سالهای قبل ؛ حق همگان دانستند تا در مخالفت با شورا و یا سازمان مجاهدین ؛ می توانند آزادانه انتقاد کنند.

*باید به نویسندگان این بیانیه گفت حداقل ما اعضای سابق مجاهدین انتقادات آزادانه به سازمان را عینا در اشرف دیدیم یا بهتر است بنویسم لمس!!! کردیم. آنانکه روزی جرات کردند تا به گوشه هائی از عملکرد خائنانه فرقه انتقاد کنند سر از شکنجه گاه و زندان و اعدام و حتی زندان ابوغریب د رآوردند.

* باید از اعضای دموکرات!! شورا پرسید چرا و به چه دلیل علی زرکش و تعدادی از اعضای سابق شورا در عملیات سرنگونی (بعنوان راننده) به کشتن داده شدند؟

*چرا مهدی افتخاری (فرماند ه فرار رجوی به پاریس) در آشپز خانه قرار گاه اشرف در حال پوست کندن پیاز و بادمجان است؟

*آیا می توانیم از اعضای دموکرات شورا بپرسیم که معنی انتقاد آزادانه!! در فرهنگ شما (فرقه) چیست؟

* آیا می توانیم بپرسیم که چند نفر از اعضای شورا تا به حال توانستند انتقاد آزادانه از مناسبات داخلی خودتان بکنند و در شورا بمانند؟

* تا به حال چند نفر از اعضای شورا بدلیل عدم رعایت و نپرداختن حق و حقوقشان ؛ از شما جدا شدند؟ و چند نفر هم در حال مخدوش کردن مرزبندیها با رژیم هستند!!!؟

* آیا تا به حال به کسی (خارج از خود) اجازه انتقاد داده اید که او مزدور رژیم جمهوری اسلامی نباشد!!؟

* آیا هیچ احساس مسئولیتی در قبال انتقادات از خود شما باقی مانده است تا منتظر جواب باشیم؟

بازی با کلمات واطلاعیه و بیانیه ها هرگز نمی تواند خونهای ریخته شده شیعیان و اکراد عراقی را بپوشاند. تا کنون هیچ خیانت و جنایتی مشمول مرور زمان نشده است تا جنایت شما دومی آن باشد!!.

درطول تاریخ هیچ جنایتکاری نتوانسته است از دست عدالت فرار کند و همانطوریکه آدمکشهای هیتلر سالهای سال بعد از جنگ جهانی دوم توسط دادگاههای جنایت جنگی محاکمه و مجازات شدند.

* در بند دوم این بیانیه از پیشروی راه حل سوم یا (پیشروی در خیانت و وطن فروشی) صحبت شده است ؛ باید گفت تا قبل از سقوط دیکتاتور عراق و خلع سلاح فرقه ؛ رجوی هر روز طی نطق و سخنرانی و تحلیل در صدد سرنگونی از طریق ارتش خود بود بدنبال سقوط صدام در یک چرخش 180 درجه ای استراتژی مبارزه مسلحانه را پائین گذاشته و به تبلیغ " راه حل سوم " ریاست جمهوری انتصابی خود افتاده است،و برای دموکرات نشان دادن خود نزد کشور های اروپائی و آمریکا تا مفرغ درگرداب خیانت و وطن فروشی فرو رفته ودر اولین قدم اسرار هسته ای خلق ایران را به نمایش گذاشته است.

آنان که تجربه وطن فروشی را در زمان جنگ هشت ساله علیه مردم ایران داشته اند، اینبار با دست بازتری به خدمت!!! مردم ایران رفتند.

– باید توجه داشت که فعالیت شورا در خارجه صرفا به جاسوسی خلاصه میشود، چون در داخل کشور هیچ سمپات و هواداری ندارند تا فعالیتی به نام آنان صورت پذیرد.

برای صحت ادعای فوق و میزان پیشرفت فعالیت به اصطلاح سازمان یافته شورا

(بال سیاسی فرقه در خارج) در داخل کشور به بیلان کاری آنان مندرج در بیانیه توجه کنید:

"…. نیروهای مقاومت سازمان یافته در داخل کشور… توانستند با شعارنویسی و نصب پلاکارد در بزرگراهها و کوهستانها ی اطراف شهرها!!!…. و با توزیع جزوه ها و اوراق تبلیغی و….. برنامه های شورا و هم چنین با دامن زدن به اعتراضات و…. نقش مداخله گر و اثرگذار ایفا کنند.

و… این حرکتها ی اعتراضی… نشانه پیشرفت آلترناتیو دموکراتیک و راه حل سوم در میان مردم… است."

البته این شعر و شعارهای تو خالی یاد آور دوران سالهای 62و 63 در داخل کشور است که رجوی برای فعال کردن اعضای قطع شده دستور چنین اقداماتی را می داد و برای انگیزه دادن نفرات شکست خورده اطلاعیه های مجعول و گنگ از فعالیتهای تبلیغی و ایذائی در داخل کشور را می داد.

در اینجا باید از بیانیه نویسان ودبیران شورائی پرسید در طول سال گذشته در کجای ایران اعتراضات جدی به وقوع پیوست که توسط عالیجنابان از پاریس و… سازماندهی و هدایت شده باشد!!

همانطوریکه فوقا اشاره شد دروغ و وارونه دوزی،رهبرگمشده تان می باشد که تا به حال نیز راه به جائی نبرده است و همیشه دستشان د رنزد ملت ایران رو شده است.

– در قسمتی دیگر از بیانیه (صفحه 5) فریبکارانه هرگونه مداخله نظامی در ایران و یا هر گونه آلترناتیو سازی از جانب قدرتهای بزرگ!! را محکوم می کنند. آنانکه در طول جنگ عراق علیه ایران وطن فروشی نیروهای سازمان درجبهه ها و در داخل کشور را تائید و زبان گویای ارتش سازمان دراروپا و آمریکا بودند ؛ امروز با شعار فریبکارانه اعلام مخالفت با جنگ و حمله نظامی را دارند.

خوش خدمتیها و جاسوسیها و همکاریهای اطلاعاتی با نیروهای ائتلاف و بخصوص نیروهای آمریکائی در عراق بر کسی پوشیده نیست. در حالیکه تمامی تلاش در خارج کشور و نیروهای فرقه در عراق که علنا در صدد مخدوش کردن و بر هم زدن امنیت عراق و نهایتا رابطه بین نیروهای آمریکائی و ایران هستند چنین وانمود می کنند تمامی انفجارات و….. توسط دولت ایران انجام می پذیرد تا شاید بتوانند مشوق حمله نیروهای آمریکا به خاک ایران باشند.

این افراد ملت ایران را کر و کور دانسته و فریبکارانه خود را عاری از هر گونه خشونت طلبی دانسته و ریا کارانه شعار " نه جنگ و نه مماشات " سر می دهند و نگران آ لترناتیوی دیگرانند!!

رجوی و دست سازهای شورائی اش خوب می دانند که با توجه به سابقه وطن فروشی و غلط کردم گوئی از مبارزه ضد امپریالیستی و شعر و شعارهای انقلابی گذشته اش و حتی خوش رقصیهای اخیر او برای آمریکا کسی جز او کاندید آلترناتیوی برای سرنگونی نخواهد بود!!!

*از دیگر نکات قابل توجه بیانیه حاضر توجهات خاص چها ر صفحه ای شورائیان! به وضعیت و آلترناتیو عراق بود. آنانکه بدلیل در پیش گرفتن سیاستهای غلط چندین ساله و حضور نامبارک در عراق هرگونه تغییر و تحول در عراق را خوشایند نمی بینند با سوز و گداز چندین صفحه ای در صدد توجه حضور باقی مانده نیروهای خود در عراق برآمدند.

شورا نیز که بخشی از "نانشان " از هوداران صدام تامین می شود با عنوان جنگ آلترناتیو ها در عراق سعی در مشروعیت دادن خرابکاران و همپالگیهای القاعده ای خود تحت عنوان " نیروهای دمکراتیک " میکنند.

آنانکه سعی داشتند دم خود را به گواه گیرند به استناد پیامهای مریم جبهه بندی اصلی سیاسی د رعراق را بین نیروهای دموکراتیک (با انواع تمایلات و تفکرات) و جریانات حاکم ودولت عراق می دانند و زیرکانه د رتوجیه حضور و همکاری خود با عوامل صدام این وضعیت را ناشی از " جغرافیای سیاسی خاص دو کشور می دانند " و بدین طریق سعی در پاک کردن جنایت و همکاری خود با صدام دارند.

– در سطری دیگر برای توجیه همکاری جاری خود با عناصر نامبرده در عرصه سیاسی عراق مدعی اند، برای برقراری دمکراسی!! (از نوع صدامی و خودشان در اشرف) در این برهه تاریخی لازم و ملزوم و تضمین کننده یکدیگرند.

از دیگر مطالب این بیانیه قیل و قال اثبات پناهندگی 20 ساله در عراق است که معلوم نیست چطور کشوری در حاکمیت دیکتاتوری چون صدام که عضویتی د رکنواسیون پناهندگی جهانی نداشت توانسته است به اعضای سازمان پناهندگی سیاسی دائمی در عراق را دهد!!؟

د راین صفحات نیز سعی شده است بر اساس ماده های مختلفه از کنواسیونهای جهانی روزنامه ها و… ساکنان اشرف را ماندگاران همیشگی در عراق بدانند!!

در صورتیکه طبق آخرین اخبار 150 تن از مسئولین کشتار و جنایت مجاهدین در جریان انتفاضه سال 1991 عراق به دادگاه عالی عراق احضار شده تا هرچه زودتر تفهیم اتهام شوند.

خوش نشینان شورائی دراروپا و…، در بند " د " نیز با خلاصه گزارش از وطن فروشی خود درطول سال گذشته با وقاحت تمام آن را " نتایج افشاگریهای مقاومت " خواندند و افتخار دارند با در اختیار گذاشتن اخبار هسته ای ایران به دولتهای غربی و آمریکا باعث صدور سه قطعنامه علیه ملت ایران شدند!!

اعضای شورا که هیچ اراده و اختیار و توان تحلیل در ستی از جامعه ایران ندارند به پیام نوروزی رهبر خود متوسل شده تا تحلیل های صد من یک غازش را به خورد نیروهای وارفته خود دهند.

آنها که از 25 سال پیش تاکنون " نقطه عطفهای "!! زیادی را در جهت سرنگونی رژیم پیدا و اعلام کردند، وظیفه میهنی!! خود میدادند در راه مبارزه با رژیم و جهت سرنگونی آن هر گونه وطن فروشی و خیانتی در حق ملت را مرتکب شوند. رجوی و همپالگیهای شورائیش که سالها ا زسرمایه های ملت مظلوم عراق ارتزاق کرده و به کشتار مردم آن کشور پرداخته اند امروز جا خوش کرده و عراق را وطن دوم می خوانند و بدون توجه به سرنگونی حکومت حامیان سابق خود و تحولا ت و واقعیات چندساله عراق سعی دارند وانمود کنند رژیم ایران مسبب ویرانیهای آن کشور است و با آسمان و ریسمان بافتن بدور از واقعیات اجتماعی حاضر دو کشور ؛ استراتژی جدید مبارزه با رژیم را جنگ د رعراق می دانند و…

خلاصه اینکه آنچه دربیانیه 11 صفحه ای شورا سر هم بندی شده است تکرار بافته های ذهنیات رهبری فرقه است که 25 سال با استراتژی سرنگونی " امروز وفردا " در اروپا و…. جاخوش کرده و دستورات حمله و کشتار می دهد که بهای سنگین آن را تا به حال مردم شریف ایران پرداخته اند.

صمد نظری 12/6/1386

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا