مثلث امریکا، اسراییل، عربستان در حمایت از مجاهدین

نهرین نت
 ٢٠/٠٦/١٣٨٦

برخی منابع اروپایی در بروکسل از انجام تلاشهای امریکایی – اسراییلی برای تحویل موشکهای زمین به هوا به مخالفان ایرانی خبر دادند.
این منابع گفتند: اتحادیهی اروپا گزارشهایی را در خصوص رسیدن کامیونهای حامل این موشکها به جنگجویان حزب کارگران کردستان و گروه پژاک شاخهی ایرانی پ.ک.ک و مجاهدین خلق، مورد بحث و بررسی قرار داده است.
این منابع در گفتوگو با پایگاه خبری نهرین نت گفتند: رسیدن موشکهای زمین به هوا به این گروهها حتمی است ولی اینکه این موشکها مستقیماً از طریق سیا به این گروهها رسیده است یا اینکه امریکا فقط نقش مشوق و میانجی را بازی کرده و آنها را از طریق مزدوران اسراییلی خود در موساد به این شورشیان رسانده باشد دقیقا مشخص نیست.
این منابع در ادامه افزودند: اسراییل حدود 400 موشک ساخت امریکا از نوع استینگر زمین به هوا در اختیار دارد و شاید برخی از همین موشکها را به حزب پژاک و دیگر گروههای مخالف ایران که علیه ارتش ایران و سپاه پاسداران فعالیت میکنند تحویل داده باشد.
این منابع اشاره کردند اپوزیسیون ایران هماکنون از طرف دشمنان ایران و در رأس آنان عربستان حمایت میشود. این کشور در کنار ایالات متحده امریکا و اسراییل سرمایهی خرید اسلحه را در اختیار آنان قرار میدهد. از طرف دیگر شبکههای ماهوارهای این گروهها که هزینههای هنگفتی را در بر دارد و یک پدیدهی جدید تبلیغاتی بهشمار میرود از جمله موارد مصرف بودجههای تقدیمی است. در برخی از این کانالهای ماهوارهای صحنههایی از مانور نظامی و رژههای نیروهای مسلح بهنمایش در میآید.
علیرغم اینکه مقامات رسمی اقلیم کردستان حضور عناصر موساد در این منطقه را انکار میکنند، گزارشها بر فعالیت زیاد این عناصر در کردستان عراق دلالت دارد و روزنامهی یدیعوت آحارنوت و دیگر روزنامههای اسراییل در سال گذشته این مطلب را متذکر شدند که فرماندهی موساد چندین بار از فعالیت نیروهایش در عراق و خصوصاً در کردستان سخن بهمیان آورده و مأموریتهای برخی عناصر خود را تغییر داده بود بهطوری که برخی از آنان را به تلآویو فراخوانده و عناصر باتجربهی دیگری را جایگزین آنان نموده است.
روزنامهی انگلیسی گاردین و روزنامهی نیویورک تایمز در گزارشهای خود به فعالیت موساد در کردستان عراق اشاره کردند. سیمور هرش، روزنامهنگاری که پرده از ماجرای فضیحتبار ابوغریب برداشت، در خصوص حضور تیم جاسوسی موساد در کردستان عراق گفته بود: اسراییل در تابستان گذشته تصمیم به افزایش دامنهی فعالیت در کردستان گرفت، بعد از اینکه دخالت امریکا در عراق رو به ضعف و شکست نهاد. آنها معتقد بودند که این امر جلوی فعالیت بیشتر ایران را خواهد گرفت.
لازم بهذکر است که اسراییل اهتمام ویژهای بر همکاری خود با مخالفان ایرانی خصوصاً گروههای مسلح مثل گروه پژاک و مجاهدین خلق دارد. گروه اخیر دارای یک پایگاه نظامی در بعقوبه بهنام پایگاه اشرف است که چندین جنگجوی مسلح را در خود جای داده است. عناصر این گروه دیداری را بین چند تن از نمایندگان مجلس عراق از جمله خلف العلیان ، ظافر العانی و الدلیمی با عناصر موساد اسراییل در بروکسل ترتیب داده بودند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا