انتخاب مجدد برای کنترل نیرو

درباره انتخاب مجدد صدیقه حسینی باید گفت که این انتخاب هم مثل انتخاب های دیگر سازمان از سر اجبار است نه انتخاب اعضای سازمان. اگر این انتخاب به تصمیم اعضای اسیردر فرقه رجوی بود که سالها قبل باید این تشکیلات برچیده می شد و هر کس به دنبال کار و زندگی خودش می رفت اما سرکردگان سازمان به خوبی می دانند که اگر حق انتخاب را به اعضایشان بدهند دیگر از تشکیلات سازمان چیزی باقی نمی ماند و همه نیروها یی که به اجبار در اشرف نگه داشته شده اند خیلی سریع این سازمان و تشکیلات آنرا رها کرده و پراکنده می شوند ما که خود شاهد این نوع تصمیم گیری ها و انتخاب ها در سازمان بوده ایم و سالها عمر و جوانی مان را در درون تشکیلات این سازمان به باد داده ایم میدانیم که انتخاب مجدد صدیقه حسینی که یک دوره به عنوان مسئول اول سازمان مجاهدین انتخاب شده بود تنها یک دستور تشکیلاتی و سازمانی و برای سرکوب نیروهای معترض در سازمان است تا صدای اعتراض این افراد که به اجبار در سازمان نگه داشته شده اند راخاموش کنند

ازطرفی هم باید به این واقعیت اشاره کرد که کمتر کسی حاضر به پذیرش چنین مسئولیتی میشود، بهتر بگوییم دیگر کسی در سازمان نیست تا همانندصدیقه حسینی سرسپاری مطلق در برابر دستورات رجوی را داشته و خواسته ها ی وی را برآورده کند،دیگر کسی که بتوان روی آن حساب بازکرد و به عنوان مسئول اول انتخاب کرد نیست ازهمین رو سازمان به ناچار تن به انتصاب مجدد این زن کرده است کسی که در دهن لقی و فحـاشـی به افراد اسیر در فرقه نظیرش وجود ندارد، همه ماکه سالها در این سازمان بودیم و این زن را از نزدیک دیده و گفته هایش را شنیده ایم بـه خـوبـی وی را شنـاختـه و بـا هنـرهـایـش!! آشنـا هستیـم!!

این بار اما سازمان ظاهرا تصمیم دیگری هم دارد مبنی بر معرفی تعدادی از مردها و یا فرماندهان مرد. مردانی که سالها قبل یعنی ازابتدای انقلاب ایدئولوژیک سازمان آنها راکنارگذاشته و زنان را به جای آنها در تشکیلات و کارهای نظامی بکـارگـرفتـه است. مردانی که سازمان سالهاست ازآنها دوری میکرد حالا به ناچار باید این فرماندها ن قدیمی که گوشه گیر شده اند را به سِمَت های قبلی خود باز گرداند چراکه در طی سالهای بعد از سقوط صدام برای سازمان مشخص شد که زنان نمی توانند کاری از پیش ببرند این بار هم سازمان می خواهد مردان را در کنترل نیرو امتحان کند مردانی که خودشان برای خروج ازاین سازمان و تشکیلات آن لحظه شماری می کنند و اگر فرصت انتخاب داشته باشند لحظه ای برای فرار از اسارتگاهشان درنگ نخواهند کرد.

 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا