سوءاستفاده فرقه رجوی از مناسب‌های مذهبی

رجوی چراغ‌ها را خاموش و خودش فرار کرد

سران فرقه رجوی و به طور خاص مسعود رجوی رهبر مفقودالاثر این فرقه تروریستی ید طولایی در مقایسه شرک آلود خودش با امامان معصوم و حضرت محمد (ص) دارند.

در این رابطه وقتی که در سال ۶۳ خورشیدی تحت عنوان انقلاب ایدئولوژیک مریم عضدانلو را وادار به طلاق گرفتن از مهدی ابریشم چی و ازدواج با خودش کرده بود در توجیه این عمل شنیع و غیر شرعی خودش را با حضرت محمد (ص) مقایسه می کرد. یا اینکه عملیات سرباز کشی در جنگ ایران و عراق تحت عنوان عملیات سرنگونی را عملیات فروغ جاویدان، به نام حضرت محمد (ص) که فروغ جاویدان آزادگی و سرچشمه عشق و معرفت بود نام گذاری کرده بود. یا در نشست های تشکیلاتی یک شمشیر شبیه شمشیر ذوالفقار حضرت علی علیه السلام در دست می گرفت و خودش را جای امام علی علیه السلام می نشاند و با کمال وقاحت و پررویی عملیات سرباز کشی تحت عنوان عملیات مهران را به نام علی علیه السلام چهل چراغ گذاشته بود. یا عملیات سرباز کشی علیه لشکر هفتاد و هفت خراسان را در زمان جنگ ایران و عراق به نام امام رضا علیه السلام عملیات آفتاب خراسان نامگذاری کرده بود.او همچنین خودش را جای امام زمان به نیروهای نگون‌بخت سازمان قالب کرده و می گفت شما در قرارگاه امام زمان هستید و نانش را می خورید و آبش را می نوشید و لباسش را می پوشید ولی قدرش را نمی دانید منظورش این بود که قدر منو نمی دانید و از من اطاعت کور کورانه نمی کنید. یا اینکه مریم عضدانلو را با حضرت مریم مادر عیسی مسیح مقایسه می کرد و او را مریم عذرا و مریم پاک رهائی لقب داده بود و یا او را با حضرت زینب کبری علیه السلام خواهر امام حسین علیه السلام و این شیر زن کربلا مقایسه می کرد.

ولی از همه این دجال گری ها و سوءاستفاده ها و مقایسه های شرک آلود رجوی با ائمه اطهار و پیامبر اسلام، خنده دار تر و مضحک تر قیاس خودش و تشکیلات پوسیده و قرون وسطایی و استالینی اش با امام حسین علیه السلام و لشکر آزادی بخش این سرور شهیدان و مبشر آزادی است. رجوی دجال و خائن و شیاد همواره سعی داشته که عملیات تروریستی و سرباز کشی در جنگ ایران و عراق را به قیام امام حسین علیه السلام در برابر یزید تشبیه کند و به‌ کشتن دادن نیروهای نگون‌بخت سازمان در حوادث مختلف را به قیام عاشورا گونه تشبیه نمایند. ولی چنان دست رجوی رو شده نه تنها هیچ کسی حتی نیروهای سازمان حرف های رجوی را در زمینه عاشورا و محرم و شهادت امام حسین علیه السلام و یارانش را باور ندارند بلکه کاملا متوجه هستند که رجوی با افکار و عملکرد فرقه گرایانه اش بر ضد اهداف قیام آزادی بخش امام حسین علیه السلام و یاران پاک بازش حرکت می کند.

باید به رجوی ها گفت که شما با برقراری سرکوب شدید و خفقان و سانسور شدید و با زندانی کردن و شکنجه و اعدام معترضین در تشکیلات استالینی تان کاملا بر ضد اهداف والای امام حسین علیه السلام سرور شهیدان هستید. آن حضرت برای دفاع از آزادی و عدالت اجتماعی بر علیه یزید قیام کرد ولی شما برای رسیدن به قدرت دست به هر عمل جنایت کارانه علیه مردم ایران زده اید و از خیانتی علیه مردم ایران دریغ نکرده و نمی کنید.

امام حسین علیه السلام در شب عاشورا چراغ ها را خاموش کرد تا هر کسی توان ادامه قیام آزادی بخش را ندارد برود و روز عاشورا هم جلوتر از نیروهای خود با دشمن جنگید و به شهادت رسید ولی تو خطاب به نیروهای نگون‌بخت سازمان گفتی:”بریده نداریم و نمی توانیم داشته باشیم” و بعدش هم در زمان جنگ آمریکا علیه عراق نیروهای سازمان را در صحرا و بیابان های عراق زیر شدید ترین و مهیب ترین بمباران های هوایی در طول تاریخ جنگ ها تنها گذاشته و چراغ ها را خاموش کرده و خودتان برای فرار از پاسخگویی و حفاظت از جان خود به مخفیگاه رفته و مریم عضدانلو همسرتان را هم مخفیانه با چهارصد تن از سوگلی های تان به پاریس فرستادید.

شما با افکار فرقه گرایانه تان زندگی را برای نیروهای سازمان تباه کرده و با راه‌اندازی طلاق های اجباری تحت عنوان انقلاب کذایی مریم تمام عواطف و عشق ورزیدن به زندگی و خانواده را در نیروهای سازمان کشته و نهایتاً جسم شان را هم برای اهداف شیطانی خود گرفته و به کشتن داده اید و به قول خودتان از همه نیروهای سازمان امضای خون و نفس گرفته اید یعنی هم به لحاظ روحی و عاطفی و هم جسمی آنها را کشته و در خدمت اهداف شیطانی ‌و قدرت طلبانه خود تان بکار بگیرید.

مسعود و مریم رجوی، به طور یقین اگر امام حسین علیه السلام امروز در قید حیات بودند هیچ وقت علیه مردم مسلمان ایران با آمریکا و متحدانش در منطقه خاورمیانه نظیر اسرائیل همدست و هم سو نمی شد و از تحریم های اقتصادی علیه مردم ایران حمایت نمی کرد و خواستار جنگ و خونریزی و ویرانی علیه مردم ایران نمی شد. بنابراین دیگر حنای شما رنگی ندارد.

دیگر زمان سوءاستفاده از مناسب های مذهبی و شعائر ملی و مذهبی به سر رسیده است و شما هم با این دجال گری ها و فریب کاری ها و ریاکاری ها نه تنها نمی توانید ادعای دنباله روی از قیام امام حسین علیه السلام را داشته باشید بلکه کاملا رو در روی امام حسین علیه السلام و اهداف والایش با دشمنانش همکاری کرده و دست دوستی دراز می کنید و سعی دارید برای رسیدن به اهداف شیطانی خودتان به هر اقدامی علیه مردم دست بزنید.

علی جهانی – عضو جدا شده از فرقه مجاهدین خلق

خروج از نسخه موبایل