باز هم دریوزگی نزد سناتورهای آمریکایی

اگر به گذشته فرقه نگاهی بیندازیم که چگونه این فرقه می خواست درزمان صدام و با کمک او رژیم ایران را سرنگون و حکومت را بدست بگیرد،ولی با سرنگونی صدام و بالا بردن پرچم تسلیم در مقابل نیروهای آمریکا ئی و خلع سلاح شدن فرقه دیگر راهی برای سرنگونی پیدا نمی کند که در نهایت تصمیم میگیرد به زیر قبای امپریالیسم آمریکا بخزد.

البته این بار با مدل جدیدتری از خیانت که شاید مقداری خریدار در غرب داشته باشد راه دیگری در پیش گرفت و بحث هسته ای ایران را در پیش کشید،و اطلاعات هسته ای ایران را در اختیار ارباب جدید قرار داد تا شاید آمریکا را ترغیب حمله به ایران بکند که طی این سالیان راه به جایی نبرد و البته از درک این واقعیت عاجز هستند که ارباب بزرگ آنان در افغانستان و عراق فعلا گیر کرده است و به فکر در بردن خود ش می باشد.

گزارش البرادعی دیگر مشت رهبری فرقه را رو کرد و از طرف دیگر بحث محاکمه سران فرقه در عراق و عقب نشینی نیروهای آمریکایی، سران فرقه بفکر حیله ای دیگر افتادند،و تا دیروزکه در خفا با دشمن همکاری می کردند اکنون دست خود را رو کرده و بطور خاص رئیس جمهور فرنگ نشینش مریم در کمال بی پرنسیبی به سنای آمریکا پیام می دهد" که از عراق خارج نشوید اگر می خواهید بروید ابتدا وضعیت ایران را مشخص کنید ".

– اگر خروج و عقب نشینی از عراق خواسته هر فرد آزاده ای است پس شما از چه می ترسید.مگر قرار نبود که خودتان رژیم را سرنگون کنید پس چی شد سر از دامن آمریکا در آوردی و از او استمداد می کنید؟

– مگر به گفته خودتان در نشست بحث طعمه، آمریکا دشمن شماره یک ما نبود پس چی شد که با دادن مهمانیهای آنچنانی برای فرماندهان و دادن اطلاعات هسته ای به آمریکا امروز شعار " آی ارباب از عراق بیرون نرو" را سر میدهید؟

– مگر خودتان همیشه نمی گفتید وقتی خلقی تصمیم می گیرد آزاد زندگی کند کسی نمی تواند جلوی آنرا بگیرد مگر اکنون مردم عراق و مردم تمام دینا خواهان بیرون رفتن نیروهای آمریکا ئی از عراق نیستند چرا شما از این خروج می ترسید و با جیغ و فریاد و دادن پیام که ترا بخدا ای ارباب از عراق خارج نشو.

– مگر خودتان نمی گفتید که مردم عراق از ما حمایت می کنند پس آمارهای آنچنانی از امضا گرفتن شیوخ عراقی چی شد که به سنای آمریکا دخیل می بندید.

برای همگان روشن است که انگیزه پیام شما به سنای آمریکا نه برای ملت عراق، بلکه برای جلوگیری از تلاشی فرقه و حفظ باقی مانده نیروهای خود در عراق می باشد چون در نبود نیروهای آمریکایی بساط شما توسط ملت ستمدیده عراق بر چیده می شود.و باید توجه داشت که از هم اکنون دادگاه عالی عراق خواستار محاکمه سران فرقه است.در چنین صورتی وا مصیبتا ی شما برای همگان قابل فهم خواهد بود.

– از طرف دیگر مسئله داری نیروها خودش بحثی است که باید فرقه به نیروهایش جواب بدهد که حالا آمریکا رفته و دولت قانونی عراقی سر کار است دیگر وجود گروهی ایرانی دراین کشور موضوعیتی نخواهد داشت و به طبع فرقه می داند که دوران فروپاشی آنها در عراق است به همین خاطر به هر ریسمان پاره ای چنگ می زند چون که برچیده شدن فرقه در اشرف بساط مریم در فرانسه نیز برچیده خواهد شد.

دیگر وقت محاکمه شما فرار رسیده است وبا دم تکان دادن نزد آمریکا کاری از پیش نخواهید برد و در آینده همچون بوزینگان سرافکنده نزد مردم ایران خار و ذلیل خواهید شد.

 

 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا