بحران سازی

چرا این بار مهدی ابریشمچی را برای افشاگری اتمی به میدان فرستادند

بنا به گزارشات درونی از اوور وبه گفته یک عضو نزدیک به شورا گفته میشود که علت برگزار کردن کنفرانس مطبوعاتی توسط مهدی ابریشمچی این بار به دلیل این بوده است که مهدی ابریشمچی را فرار مریم رجوی وچند عضو باندش از جمله سید المحدثین از فرانسه میدانند. به گفته این فرد نزدیک به شورا مهدی ابریشمچی باصطلاح در جهت نگه داشتن ظاهری اوضاع وعادی نشان دادن اوضاع رو به بیرون ترتیب این کنفرانس مطبوعاتی را داده است. مریم رجوی از زمانی که بوی پی گردی قضائی در فرانسه برایش به علت ترور صیاد شیرازی آمده است دیگر در هیچ نشست علنی شرکت نداشته وعموما پیام ارسال کرده است. محدثین وتوحیدی از مشاورین نزدیک به او نیز در فرانسه گویا مخفی شده اند.

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا