فروپاشی مجاهدین ، انتهای راه

"توتالیته گرایی فرقه ای ( ) باعث ازخودبیگانگی فرد می شود چون دائما می خواهد مفهوم " دیگری " را در خود هضم کند و این " دیگری " مقاومت می کند و سر انجام به سوی " بی کرانگی " یا رهائی () میل می کند.

Print Friendly, PDF & Email نسخه چاپی

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.