پز «استقلال مالی »مجاهدین وشوی تلویزیونی آنها

چیزی بنام «گروه هواداران دانشجوی مجاهدین خلق» خیالی و پز «استقلال مالی »مجاهدین وشوی تلویزیونی آنها! جوابیه ای به بردای درسایت من وپالتالک

مثل اینکه کسانی مجاهدین را درداخل کشور اینقدر جدی گرفته اند که فکر کرده اند که چیزی بنام هواداران دانشجوی مجاهدین خلق در خارج از ذهن وجود دارد. این گروه همانقدر درایران واقعی است که هواداران جوان حزب کمونیست کارگری در سراسر ایران وشبکه هایش. مجاهدین خلق درخارج کشور هم صدها انجمن قلابی بنام ایرانیان تاسیس کرده اند که هیچکدامش واقعی نیست وتنها برای مچل کردن طرفهای خارجی اشان بخوانید امپریالیستها میباشد که دارای پایگاه تود ه ای میباشند. این بسیار ساده اندیشی است که کسی فکر کند این اطلاعیه های موجی مجاهدین دارای واقعیت بیرونی میباشند. مجاهدین سالهاست که در ایران دیگر وجود آنچنانی وقابل حسابی ندارند هرچند رهبرانشان سخن از «دهها میلیون »هوادار درداخل کشور نمایند. بهتر ست که گول وفریب تبلیغاتی این جریان را نخورد ودانست که این اطلاعیه ها در دستگاههای خبر سازی مجاهدین یا در عراق ویا در پاریس ساخته میشود. برای نمونه زمانی که مجاهدین با پشتیبانی صدام حسین نیرو از عراق به ایران میفرستادند وعملیاتی در داخل کشور انجام میدادند این عملیات را اطلاعیه اش را بنام «ستاد عملیاتی در داخل کشور» صادر میکردند ومدعی نیز بودند با پرروئی تمام که این افراد عملیات کننده هم درداخل ایران میباشند. که البته رژیم نیز بسیاری از تیم های عملیاتی آنها را دستگیر کرد که بعضا در تلویزیون هم به توبه پرداختند واعتراف کردند که از عراق وارد شده اند وکسانی که نزدیک به مجاهدین میباشند ویا بوده اند دقیقا میدانند که این عملیات ها از عراق هدایت میشد ولی اطلاعیه اش گونه ای بود که انگار یک ستاد داخلی مجاهدین درداخل کشور دارا هستند که این عملیات را انجام میدهد وهدایت میکند. وکسانی که باز در درون مجاهدین درداخل ویا خارج کشور بوده اند میدانند که مجاهدین بنام هوادار مجاهدین به تلویزیونها ورادیوها زنگ میزنند ومثلا درحالی که در اروپا زندگی میکنند خود را اینگونه معرفی میکنند که در داخل کشور میباشند واز آنجا تلفن میکنند ودهها اطلاعیه قلابی که به عنوان مثلا کارگران صنعت نفت وانجمن های قلابی دیگری معرفی میکنند درواقع سرچشمه اشان در خارج کشور میباشد که نمونه هایش را خود تجربه کرده ام وهیچ ریشه واقعی وقوی در داخل کشور ندارد. پس بهتر است که اول بقول معروف پدرومادرش را مشخص کنیم وبعد به سراغ بچه برویم. اول باید بدانیم که این اطلاعیه ها تا چه حدواقعی میباشند وبعد به تبلیغات بعدی مجاهدین که علت های متفاوت دارد پرداخته شود که چرا مثلا مجاهدین دراین زمان به چنین مانورهایی در مورد وضعیت مالی اشان میپردازند واین چنین تبلیغ میکنند. چند علت دارد:

-مشخص شده است در حسابرسی هایی که از تقلب های زمان صدام وتحریم عراق وقضیه «نفت در مقابل غذا» که صدام به گروهها ی مشخصی کمک مالی از این حساب میکرده است ومجاهدین نیز از حساب جیب مردم عراق شانزده میلیون دلار نقدا سالیانه سهم داشته اند. این یک ا دعا نیست بلکه ادعای حسابرس آمریکایی پس از تحقیقات میباشد

-مساله بعدی کلاهبرداری مجاهدین در اروپا وآمریکا از مردم عادی کوچه وخیابان بعنوان «کمک به پناهنده، کمک به بازماندگان قربانیان رژیم و…» که البته همه اش به جیب مریم رجوی میرفت وهزینه سنگین ضیافتهایش را تا حدی جبران میکرد و یک قلم نه میلیون دلار در زمان دستگیری چندسال پیش در گاوصندوق او پلیس فرانسه پیدا نمود.مجاهدین دارای چندین پرونده جنایی درآلمان برای کلاهبرداری بوده وهمچنین در انگلیس وفرانسه متهم به پولشویی میباشند.

-شایعه دریافت پول در حال حا ضر از عربستان سعودی و دریافت کمک از فروش هروئین در افغانستان توسط سیا کمک به آنها وگروههایی مانند پژواک و جدایی طلبان شوینیست.

در چنین اوضاعی است که مجاهدین نه بدلیل احتیاج بلکه بدلیل اینکه میخواهند نشان دهند که درواقع هیچ وابستگی خارجی ندارند این پولها به گفته سخنگوی خارجی آنها محدثین «از کمک میلیونها ایرانی در خارج کشور ودهها میلیون ایرانی در داخل کشور» فراهم میشود را میخواهند میخش را بکوبند. این درحالی است که در اروپا چندین پرونده کلاهبرداری در آمریکا نیز دارند وتصاویر رجوی بهنگام دریافت پول بهنگام بیلانس دادن خود برای سرکوب کردها در بسیاری از سایتها و در تلویزیون الجزیره و اسکای نیوز انگلیس پخش شده است.

پس میبینیم که مساله این اطلاعیه های قلابی از تهران هم در همین رابطه است یعنی پز مستقل بودن مجاهدین چیزی که دیگر هرکس میداند که واقعیت نه در زمان صدام داشته است که مجاهدین تحت حمایت او بوده وبا وهمکاری میکرده اند ونه امروز که تحت حمایت وحفاظت آمریکا در عراق میباشند و با نئوکانهای جنگ طلب نزدیکترین خدما ت را انجام میدهند تا آنجا که نفر پنتاگون در تلویزیون آلمان برنامه مونیتور میگوید:آنها برای ما کارهایی میکنند که ما از انجام آن شرم داریم.

 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا