قرابت و نزدیکی شاهزاده سیاهی وجنگ با مسعود رجوی

سایت هبمستگی ملی وابسته به مجاهدین خلق در یک نقل خبر از مصاحبه بی بی سی با شاهزاده سیاهی ریچارد پرل استقبال کرده است ونشان داده است که چه قرابتی بین مجاهدین خلق و شاهزاده سیاهی وجود دارد. شاهزاده سیاهی که از مبتکرین حمله به عراق است در ابتدا مانند مریم رجوی ژست صلح آمیزی به خود میگیرد و به یادش میاید که میلیونها ایرانی از این رژیم بیزار میباشند و در عین حال خواستار حمایت از آنها میشود ومیگوید:

ریچارد پرل در پاسخ به این سؤال که آیا منظورتان یک اقدام یکجانبة نظامی، توسط آمریکاست؟ گفت منظورم یک راه حل سیاسی می باشد که ترکیبی از حمایت میلیونها ایرانی است که خواهان تغییر رژیم هستند.

حال بگذریم از این مساله که سایت سانسورچی مجاهدین «حمایت از میلیونها ایرانی » را به حمایت از «اپوزیسیون ایران » تبدیل کرده است تا به خوانندگان مسخ شده هوادار خود این گونه القا کند که بله او منظورش «مجاهدین » است. البته این نوع خبررسانی خبرگزاری بی آبروی مجاهدین اولین بار نیست که دست به تحریف علنی میزند وبرای خوانندگان سایت خود ذره ای شعور قائل نیست ولی مطلب من مساله دیگری است در عین حال ریچارد پرل در جایی باز مساله نظامی را رد میکند وبر راه حل سیاسی تاکید میکند ومیگوید:

وی در ادامة، به مقایسة مسأله ایران با عراق پرداخت و گفت: ما درواقع یک استراتژی سیاسی برای عراق نداشتیم ما واقعاً راهکاری نداشتیم …ما با حالتی مواجه بودیم که هیچ آلترناتیو سیاسی نداشتیم. اما استدلالِ من الان این است که ما نباید به دنبالِ حمله به ایران باشیم چرا که میلیونها ایرانی وجود دارند که خواهان تغییر رژیم ایران هستند. تغییر رژیم دیکتاتوری یی که درحال حاضر در ایران حاکم است.

تا این لحظه فکر میکردم این حقه باز مانند رجوی بایستی که یک کاسه ای زیر نیم کاسه اش باشد که به شکلی به یکباره به سبک رجوی سخن از راه حل سیاسی میکند تا اینکه این جمله را در پایان با زبان صریح به سبک رجوی بالا آورده است که: ریچارد پرل در پایان در پاسخ به این سؤال که اگر آمریکا بین راه حل دیپلوماتیک یا قهرآمیز مخیر گردد کدام راه را انتخاب می کند گفت: چنانچه آن لحظه فرا برسد که؛ رئیس جمهور ایالات متحده بین اقدام نظامی محدود و قدرت اتمی شدن ایران، مخیر گردد، امیدوارم رئیس جمهور از قدرت قهر استفاده کند.

البته معلوم ومعین ومشخص است که بقیه آن صحبتها حمایت از «میلیونها ایرانی » که شاهزاده سیاهی جنگ بیان کرده است یک تعارف مفت بوده است چرا که در لحظه تصمیم به سبک رجوی قهر را برمیگزیند و دقیقا هم رجوی ها از این مساله خوششان آمده است که بوی جنگ به مشامشان رسیدهاست. البته سه سال پیش هم که مریم لباس رفراندومی به تن کرد و سعی در نزدیکی ودلبری بیشتر از نئوکانهای آمریکایی را داشت در مراسمی که برای این دلبری در آمریکا گذاشته بودند شاهزاده سیاهی هم با دریافت وجه از مجاهدین بقول خودش در آن مراسم شرکت کرد و فریاد میزد «رفراندوم، رفراندوم». البته او همیشه طرفدار جنگ بوده است واز مشاورین بوش به هنگام حمله به عراق بوده است همانند رجوی که اکنون دیگر سعی در پنهان کردن دم خروس جنگ طلبی خود هم دیگر نیست صریحا شاهزاده سیاهی مانند رجوی تعارف را کنار میگذارد و گزینه جنگ را پیش پا قرار میدهد وبی جهت نیست که «قهر » رجوی را که بوی خون بایستی به مشامش برسد بسیار سریع جذب میکند حتی اگر بایستی که حرف این بابا را هم به نفع خود تحریف کند واز آن حمایت از خود بسازد! رجوی در بی بضاعتی سیاسی خود حتی دیگر مجبور است با تحریف حامی قدیمی خود مقداری حمایت گدایی تحریف کند! شاهزاده سیاهی بهر روی دقیقا با رجوی به یک سبک حقه بازی میکنند ولی در ادامه مجبور میشوند که نقاب از چهره جنگ طلبانه خود بر کشند و آنچه را که میاندیشند به زبان بیاورند!

ریچارد پرل معاون پیشین وزارت دفاع آمریکا و از اعضای ارشد انستیتوی آمریکن اینترپرایز طی مصاحبه یی با تلویزیون بی.بی.سی به جرج بوش رئیس جمهور آمریکا توصیه کرد برای حل بحران رژیم ایران از اپوزیسیون این رژیم حمایت کند.

وی افزود: ما به عنوان دولت آمریکا، به مدت 7سال در مذاکره با رژیم ایران بوده‌ایم.طی این مدت این رژیم مشغولِ پیش بردن برنامه تسلیحات اتمیِ خود بوده است. طی این 7سال رژیم ایران از تروریسم در سراسر جهان حمایت کرده‌اند. بنابراین. آنچه اکنون روشن شده، این است که راه حلهای دیپلوماتیک جواب نداشته است.

ادامه چنین سیاستی بخاطر این است که دولت ما در برخورد با این مسأله آمادگی آن را نداشته که با واقعیات بیرحم در صحنه مقابله کند. این واقعیت که رژیم ایران یک قدرت اتمی می‌شود مگر اینکه اقدامی در برابر آن انجام شود و آن را متوقف سازد.

ریچارد پرل در پاسخ به این سؤال که آیا منظورتان یک اقدام یکجانبة نظامی، توسط آمریکاست؟ گفت منظورم یک راه حل سیاسی می باشد که ترکیبی از حمایت میلیونها ایرانی است که خواهان تغییر رژیم هستند.

وی در ادامة، به مقایسة مسأله ایران با عراق پرداخت و گفت: ما درواقع یک استراتژی سیاسی برای عراق نداشتیم ما واقعاً راهکاری نداشتیم …ما با حالتی مواجه بودیم که هیچ آلترناتیو سیاسی نداشتیم. اما استدلالِ من الان این است که ما نباید به دنبالِ حمله به ایران باشیم چرا که میلیونها ایرانی وجود دارند که خواهان تغییر رژیم ایران هستند. تغییر رژیم دیکتاتوری یی که درحال حاضر در ایران حاکم است.

ریچارد پرل در پایان در پاسخ به این سؤال که اگر آمریکا بین راه حل دیپلوماتیک یا قهرآمیز مخیر گردد کدام راه را انتخاب می کند گفت: چنانچه آن لحظه فرا برسد که؛ رئیس جمهور ایالات متحده بین اقدام نظامی محدود و قدرت اتمی شدن ایران، مخیر گردد، امیدوارم رئیس جمهور از قدرت قهر استفاده کند.

   

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا