عملکرد سازمان مجاهدین خلق

استحاله و انحلال، آخرین راه حل رجوی

صدگام به پس بدون گامي به پيش!
ايران ديدبان، چهارم دسامبر 2007
تبليغات 16 ساله باندضد ايراني رجوي كه در 6سال گذشته در باره برنامه هسته اي ايران به اوج خود رسيد، باگزارش البرادعي و اينك گزارش شوراي اطلاعات ملي آمريكا مبني بر غيرنظامي بودن برنامه هسته اي ايران، شكست سنگيني خورد.
به عبارت ديگر تمام سرمايه گذاريهاي باند ابله رجوي درست در نقطه سوددهي – آمريكا- به زيان تبديل شد كه به زودي علائم ورشكستگي باند رجوي بارز خواهد گرديد.
از ابتدا هم تبليغات باندجاعل رجوي در باره برنامه هسته اي ايران بيش از آنچه به واقعيت مربوط باشد، به نيازها و ناچاريهاي اين گروه ارتباط پيدا مي كرد.
واقعاً اين موضوع مي توانست، براي جريان ورشكسته اي كه اميدي جز به بحران و جنگ نداشت،‌بسيار جذاب و اشتهاآور باشد كه گذشتن از آن برايش محال بود.
ورشكستگي در اين پهنه را مي توان با شكست سنگيني كه رجوي در حساب استراتژيكش بر روي جنگ صدام عليه ايران باز كرده بود و پايان جنگ و يا حمايتهاي صدام و سرنگوني اش مقايسه كرد،‌با اين تفاوت كه اين بار ضربه اين شكست به مراتب سخت تر از گذشته است، چرا كه شيرازه اين گروه پس از سقوط صدام از هم پاشيده و نيروهاي محصور در اردوگاه اشرف را با انواع و اقسام ترفندها و تعهدات نگه داري مي كنند.
گزارش شوراي اطلاعات ملي آمريكا، به مثابه تيرخلاصي به تعهدي كه از نيروها براي ماندن در اردوگاه اشرف تا دي ماه 87 اخذ شده است، چرا كه آن تعهد بر بحراني شدن موضوع هسته اي و درگيري نظامي درماههاي پاياني رياست جمهوري بوش استواراست، اما اين گزارش نه تنها نشان مي دهد كه موضوع هسته اي به سمت آرامش پيش مي رود،‌بلكه نشان از نيت رهبران آمريكا براي كنارآمدن با ايران و احياناً آغاز روابط بين دوكشور دارد.
رجوي تعهد كرده است كه اگر تا دي ماه87 جنگي درنگيرد، مقدمات انحلال بخش عمده اي از تشكيلات به گل نشسته اش را فراهم سازد، به اين ترتيب مي توان پي برد كه وي نيز به خوبي اين ورشكستگي را درك كرده است و مي داند كه راهي جز استحاله و انحلال پيش روي ندارد.
حكم كميسيون سازمانهاي ممنوعه در انگلستان كه اكنون 5 روز است مجاهدين با شور و فتوربه پيغام و پسغام و تبريك و شادباش در باره آن پرداخته و آن را هم يك پيروزي استراتژيك! ‌براي خود مي دانند، هيچ تغييري در وضعيت آنها ايجاد نكرد. به عبارتي بايد گفت كه چنين احكامي را بايد به بايگاني سپرد و هيچ ضمانت اجرايي نداشته و نمي تواند دولتها را به پذيرش يك گروه تروريستي منفور وادار سازد.
از اين حيث، عليرغم نمايشات سرگرم كننده واحد تبليغات باند رجوي، در اين ماههاي پاياني سال 1386بايد منتظرظهورهرچه بيشترعلائم ورشكستگي و سقوط به دره انحلال دار و دسته رجوي در سال 1387 بود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا