بیماری لاعلاج فرقه مجاهدین

سایت آوا
15.12.2007
سالهای زیادی است که فرقه مجاهدین تمامی منتقدان خود و کسانی که به آنها کوچکترین انتقادی می نمایند را بلافاصله به حکومت ایران منتسب می کنند و این بازی مسخره را آنقدر تکرار کرده اند که دیگر کسی به اینگونه اظهارات آنان توجه ای نمی نماید و برای آن ارزشی قائل نمی شود.
بعد از پخش فیلمهای ضبط شده توسط استخبارات عراق که در آن دریافت پول و دادن اطلاعات جنگی و خیانت رجوی و بقیه مزدوران این فرقه کاملا مشخص گردید حتی این جریان مدعی شد که این فیلم ها ساخته دست دستگاه امنیتی ایران می باشد و اکنون دامنه این بیماری و مالیخویا کار را به جایی رسانده است که یکی از کارچاق کنان این فرقه مدعی شده است که گزارش 16 سازمان اطلاعاتی امریکایی در مورد فعالیت های هسته ای ایران دستخوش دخالت های دستگاه امنیتی حکومت ایران بوده است.
بیماری لاعلاج مجاهدین و نسبت دادن کلیه جداشدگان و منتقدان سازمان به دستگاه امنیتی ایران که تا بحال روال معمول بوده است دارای دامنه گسترده تری گشته و اکنون آنرا به اربابان خود نیز نسبت میدهد.
اکنون باید منتظر بود که تا از دل این جریان بیمار و خائن نظرات بیمار گونه ای راجع به مسافرت هیئت نمایندگان پارلمان اروپا به ایران منتشر گردد و جای هیچ تعجبی نیست که اگر فرقه مجاهدین و یا قلم به مزدان آن مدعی شوند که که احتمالا تمامی اعضای این هیئت پارلمانی فریب دستگاه امنیتی ایران را خورده اند وبعد از آن دستگاه مزدور یابی این فرقه فعال گردد.
اکنون باید پرسید که مسافرت این هیئت به ایران کار چه ارگانی بوده است و پائلو کازاکا تحت تاثیر و القائات کدام جریان سیاسی از رفتن به ایران منع گردید تا از خط سرخ مسعود رجوی عبور نکند ؟
از نگاه سایت آوا داستان پردازی های فرقه مجاهدین آنقدر مضحک شده است که برای فرار از حقیقت تنها چاره همین داستان سرائی ها می باشد که برای سرگرم کردن نیروهایشان و یا همان گروگانهای ایدوئولوژیکی قرارگاه اشرف بکار گرفته می شود.
سایت آوا
15.12.2007

خروج از نسخه موبایل