اعلام آمادگی بی رنگ و روح رجوی جهت تشکیل دادگاه در مورد جرایمش

خانواده های قربانیان تشکیلات رجوی، پارس ایران، کانادا، یازدهم ژانویه 2008 پس از گذشت نزدیک به یک ماه پیام آخرین رجوی به تاریخ 28 آذر ماه 1386 را دریافت داشتیم، پیامی بی روح و بی محتوا – خسته کننده و تکراری که پس از قلمفرسایی طولانی در مورد پیروز های کسب شده، تنها یک نکته با ارزش در آن یافت شد آنهم اعلام آمادگی بی رنگ و روح جهت تشکیل دادگاه در مورد جرایمش! براستی رجوی بر این باور است که آذر ماه 1386، با سلسله یی از پیشرفت و پیروزی، به آذرَخشان مقاومت ایران تبدیل شد. آنچنان که خرمن خرمن تبریک برای مریم… ارسال نماید؟ آیا حکم تبرئه دوتن از هواداران فرقه که شرایط خودسوزی انسانهای دیگر را مهیا نموده اند در دادگاه پاریس عادلانه بوده؟ و پیروزی برای این فرقه خوانده می شود؟ اما رجوی چنین ادعایی دارد و از آن بنام پیروزی مقاومت یاد نموده است! با این اعلام پیروزی توسط رهبر فرقه وتأیید حرکت خودسوزی انسان ها، بعنوان حرکتی آرمانی و نام بردن از انسان هایی که خود سوزی کرده اند، بنام طلایه داران آتشین شرف، آیا نشان از >سازمان یافته < بودن خودسوزی ها در ژوئن 2003 ندارد؟ و قربانی شدن 2 انسان بیگناه خواست تشکیلاتی نبوده است؟ تا دولت فرانسه زیر این فشارها از استرداد مریم قجر به ایران خودداری نماید؟ آیا خودکشی و خودسوزی انسان ها برای آزادی رهبر یک جریان فکری در دیدگاه جریانات مترقی و پیش رفته و انقلابی حرکتی ارزشی است؟ و آیا نگاه ارزشی به این گونه حرکت ها، تأییدی بر سکت و فرقه بودن آن تشکیلات ندارد؟ رجوی در این مورد مدعی است: آنان که گفته اند این حرکتی سازمان یافته است بیچارگانی اند که تفاوت سازمان و آرمان را بو نکرده است! “سازمان یافته“ و “با دستور“ بوده است! بیچاره تفاوت سازمان و آرمان را بو نکرده و از آن‌جا که هیچ‌گاه در تمامی عمرش حتی آتش یک سیگار را بر پشت دست خود هم حس نکرده است،….»(12تیر 1382). رجوی منکر این است که از طرف سازمان با تعدادی از انسان ها (با این خیال که این افراد هنوز در زمره هواداران فرقه می باشند) تماس گرفته شده که در اعتراض به زندانی شدن مریم قجر خود را به آتش بکشند، بارها و بارها از طرف بسیاری از جداشدگان این تماس ها و درخواست شیطانی فرقه افشاء شده و خوشبختانه تعدادی از آن ها حاضرند در دادگاه شهادت بدهند! سیر صعودی جداشدن انسان های آزادیخواه از این گروه پرده از نقشه شوم رهبر فرقه برداشته است! ادعاهای عجیب رهبر خاص الخاص را توجه نمائید: یک مقاومت سترگ و تاریخی را که هرروزش حماسه است، به سکت و تروریسم متهم میکردند. دست پیش میگرفتند تا پس نیفتند! نمیدانستند که در هر حال آنها را واپس مینشانیم. مضحک تر، پشتیبانان آبروباخته و مزدورانی که گمان میکردند دنیا هیچ حساب و کتابی ندارد! گفته بودیم«در جایی که هنوز یک قطره قانون و یک ذره آزادی و وجدان وجود دارد، تردید نکنید که ما پیروز میشویم» (12تیر1386). چه مقاومت سترگ و تاریخی و چه حماسه های پرشکوهی از این رهبری ثبت شده است؟ شاید پیوند او با مریم ابریشمچی از حماسه های پرشکوه است؟ و یا کشتار و شکنجه اعضاء…. و یا هم صدایی با دشمن در حال جنگ…… و تهمت و برچسب مزدور بودن و عوامل وزارت اطلاعاتی بودن منتقدین و… یا غیبت 5 ساله رهبرخاص الخاص در پناه آمریکائیان (بلاشک فرار در شرایط نامساعد و دیگران را قربانی نمودن از تخصص های منفی این رهبری است) و یا ربودن مخالفانی که دوستان آمریکایی در راستای خواسته فرقه انجام داده و افراد جداشده را در بیابان های عراق بدون امکانات رها نموده اند و یا شو مسخره ای که یکی از اسرای ذهنی وجوان در سیمای آزادی به نمایش گذاشت و نسبت به پدر و خانواده خود برخوردی غیر اخلاقی (البته طبق دستور تشکیلات) روا داشته و چه بسا در شرایط آزاد این دخترجوان شیوه رفتارش همانند انسان های آزادیخواه سرشار از محبت و مهربانی نسبت به دیگران و خانواده اش خواهد بود اما واداشتن انسان ها به پرخاشگری حتی نسبت به خانواده اشان از برجستگی های رفتاری فرقه است!……… قطعا" بسیاری از این دست حماسه های پرشکوه را میتوان نام برد! براستی اگر جائیکه فقط یک قطره عدالت و برهان جاری باشد رهبر فرقه محکوم است! ولی متأسفانه بازی های سیاستگران غربی مانع جاری شدن این دادگاه است آنهم بجهت اینکه در بازی های خود از این کارت رنگ و رو باخته استفاده نمایند! نه تأییدی بر حقانیت فرقه داشته باشند. بگذریم که اگر قانون و عدالت بی مانع و رادع جاری شود و مبتنی بر سیستم قطره یی و ذره یی نباشد، بی گمان در این دادگاهها جای ظالم و مظلوم و جای قربانی و جلاد بالکل باید تغییر کند. ظالم و جلاد همین ظَلَمه دینی و همان عمله لعنت شده فاشیسم مذهبی هستند که برای کشتار و سرکوب مجاهدین، اسب زین کردند و اسباب کار آماده ساختند و گواهی دروغ دادند. جالب است به تناقض گفتار وی بایستی توجه شود! در این پیام مدعی پیروزی نزد غربیان است و در همین جا مدعی است که در صورت جاری شدن عدالت جای ظالم و مظلوم عوض می شود! ولی ما نیز اعتقاد داریم که بلی اینک تو جلاد پیروز و ما دادخواهان خون عزیزانمان محکوم! و مجبور به تحمل زمان تا با جاری شدن عدالت، جای ما مظلوم با رجوی جلاد عوض شود! در پس افشاگری هایی که از این فرقه انجام گرفته داستان غم انگیز مادری با 2 دخترش که به امید دیدار برادران به اشرف رفته و متأسفانه شوهرش را به گروگان گرفتند و این خانم ساده اندیش به خاطر رهایی همسرش مجبور به فروش خانه و ارسال وجه برای این بی آبروشدگان شده تا شاید همسرش را آزاد نمایند جای بسی تأسف است که این مدعی انسانیت که خرج های آنچنانی برای گرفتن امتیاز از بیگانگان را در سایت های خود به نمایش میگذارد چگونه شیره این ملت را می مکد و هنوز داعیه مظلوم بودن را دارد؟ رجوی از کدامین قانون و عدالت سخن رانده که خواسته جای ظالم و مظلوم و…… بالکل تغییر یابد؟ آیا پس از این همه افشاگری هنوز………….؟ عجبا از این همه وقاحت! ؟! مگر نمیگویید که اسرائیل و آمریکا اطلاعات هسته ای و تأسیسات اتمی شما را چونکه خودشان شرم حضور داشه اند، به مجاهدین دادند تا افشاء کنند؟! مگر مدعی بمبگذاری در قطارها و فروش خون آلوده و توزیع هروئین در فرانسه و اروپا توسط مجاهدین نبودید؟! مگر نمی گفتید که زندانهای عراق آکنده از مجاهدین ناراضی (!) بوده و مجاهدین بیش از هزار و ششصد نفر از اعضای خودشان را هم در زندانهای خودشان محبوس و شکنجه کرده و بسیاری را هم کشته اند؟! بسیار خوب، بفرمایید دادگاه بین المللی و شهود خود را هم بیاورید! خرج این دادگاه را هم هواداران مجاهدین و پشتیبانان مقاومت خواهند داد تا شما به این بهانه جا نزنید! لطفاً به بهانه اینکه یک زن هم ممکن است در دادگاه بین المللی، قاضی باشد و قضاوت بر زنان حرام است، این دادگاه را رد نکنید! تنها نکته برجسته همین است که حاضر به پاسخگویی به جرایم خود شده است! که نشان از ترفندی جدید برای نجات فرقه از شرایط موجود دارد! رجوی با ادعای مظلومیت باردیگر سعی بر فریب افراد مستقر در اشرف و نیز خانواده ها و افرادی که وابستگی فکری به این جریان دارند را در سر می پروراند! اما این شیوه تا چه میزان بتواند گره کور این رهبریت را باز کند؟ علی ایحال ما بعنوان نماینده خانواده قربانیان تشکیلات به رجوی میگوئیم: بسم الله بفرمایید ما هم حاضریم، اگر ذره ای شهامت دارید با حضور خود در دادگاه و رسیدگی به جرایم انجام گرفته تحت رهبریت شخص شما مظلوم و ظالم مشخص گردد امیدواریم بزودی محاکمه اتان برگزار شود. دیگر زیر حرف خودتان نزنید تا به بهانه عدم امنیت، دادگاهتان برگزار نشود. تامین جانتان با نیروهای بین المللی – شما تحت حمایت نیروهای بین المللی امنیت اتان محفوظ خواهد بود، امیدواریم زمان انتظار ما به پایان رسیده باشد. خانواده قربانیان تشکیلات – نوروزی – سلطانی – ثابتی زاده – عباسی – رمضانی – قدیری – عبدالهی – ونکی – زوار نژاد – عباس زاده – قربانی – رضایی – حیدری – سجاد پور – مرادی – و…….. تعدادی دیگر از خانواده هایی که جهت جلوگیری از به خطر افتادن جان عزیزانشان که نزد فرقه اسیرند از ذکر نام اشان خودداری گردید.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا