تنگ تر شدن حلقه قضایی وحقوقی علیه رهبران مجاهدین درعراق

سایت آوا، بیست و پنجم ژانویه 2008
بدنبال تلاش های دلسوزانه خانواده محمدی برای رهایی فرزند خود از چنگال مناسبات ضد انسانی و برده داری نوین مجاهدین درعراق، نهایتا قوه قضاییه این کشور با توجه و دقت به ابعاد غیر انسانی این موضوع پیگیرد قانونی سردمداران اصلی فرقه مجاهدین در عراق را آغاز نموده است.
به یقین تجربه فعالیت خانواده محمدی جهت آزادی فرزند شان برای مجاهدین بسیارگران تمام خواهد شد، چرا که برای اولین بار فرقه مجاهدین در عراق دارای پرونده قضایی در زمینه آدم ربایی و گروگانگیری میشوند موضوعی که مدت ها جداشدگان و منتقدین سازمان آنرا پیوسته در مجامع بین المللی اعلام نموده و خواستار رسیدگی به آن شده بودند نمونه ای که برای اولین با در می 2005 در گزارش دیبان حقوق بشر منعکس گردید.
تشکیل یک پرونده غیرسیاسی در عراق که هدف آن محترم شمردن حقوق اولیه انسانی و روابط خانوادگی میباشد ،مشکلی است که مجاهدین هرگز قادر نخواهند بود با سفسطه و جنجال سیاسی از چنگال عدالت خواهانه آن بگریزند، چرا که خانواده محمدی در منتهای مظلومیت و دادخواهی وجدان قضایی عراق بیدار کرده و این پیگیری قضایی منجر به بروز بحرانی در درون روابط مجاهدین خواهد شد که هرگز ابعاد آنرا پیش بینی نخواهند کرد و با توجه به پیام اخیر مسعود رجوی در 7 آبان 1386 که اعلام نمود در هر دادگاهی بین اللملی حاضر به پاسخگویی خواهد بود الزامی است که سردمداران مجاهدین از این فرمان رهبرشان پیروی کرده و در دادگاه عراقی پاسخگوی اعمال خود باشند.
از سوی دیگر در صورت تحقق خواسته خانواده محمدی، این موفقیت حقوقی تجربه بسیار ارزشمندی خواهد بود که منجر به آزاد شدن کلیه گروگانهای ایدئولوژیکی اسیر در قرارگاه اشرف خواهد شد.
قابل توجه است که خانواده محمدی به استراتژی و سیاست های مجاهدین کاری ندارد و تنها از زاویه عواطف خانوادگی رهایی فرزندشان را طلب کرده اند و مصرانه با هر مشقت و خطری پافشاری مینمایند و بر همین اساس است که در پاسخ به سفیر کانادا در عراق با اعتماد به نفس اعلام داشته است که تنها با 3 بلیط و به همراه دختر جوانشان از عراق مراجعت خواهند کرد.
از نگاه سایت آوا فرقه مجاهدین هرگز در ازبین بردن عواطف انسانی و روابط خانوادگی موفق نشده و دقیقا از همان زاویه ای که برای ادامه حیات خائنانه ودستیابی به قدرت سیاسی این روابط عاطفی و انسانی را قربانی نمود امروز نیزازهمین نقطه روابط شیطانی اش خواهد گسست و بساط برده داری نوین در آینده نزدیک برچیده خواهد شد و سیل خانواد های ایرانی بعد از موفقیت حقوقی خانوده محمدی بسوی محاکم قضایی عراق سرازیر خواهد شد و به همین دلیل مجاهدین نهایت سعی خود را برای جلوگیری از پاره شدن حصار های شوم ایدئولوژیکی خود خواهد نمود و سکوت اخیرآنها نشان دهنده همین واقعیت است
سایت آوا
24.01.2008

خروج از نسخه موبایل