استمداد ازمجامع بین المللی

“>mailازتمامی مجامع بین المللی،‌خصوصا کمیته صلیب سرخ جهانی وکمیساریای عالی پناهندگان وتمامی وجدانهای آگاه و شریف دراقصی نقاط جهان استمداد می طلبیم. بمنظورحمایت و نجات جان دها تن ازجداشدگان ازفرقه رجوی درکمپ تحت الحمایه قوای اشغالگرآمریکائی،‌ازیک پروژه ومعامله کثیف فی مابین آمریکا و مجاهدین که ازیک ضایعه انسانی حکایت دارد،‌استمدادمی طلبیم.متعاقب انتشاراخبارمربوط به رها کردن دها تن ازجداشدگان ازفرقه رجوی دربیابانهای نا امن عراق وناپدید شدن مرموزعده ای ازآنان،‌شخصا شاهد بودم وهستم که خانواده های زیادی ازهمین عزیزان،‌سرگردان وسراسیمه وبغایت نگران به دفاترانجمن نجات منجمله دفترگیلان مراجعه میکنند تا اخباربیشتری ازوضعیت نگران کننده عزیزانشان کسب کنند وجملگی خواستارآن شدند که فریاد دادخواهی شان را به گوش وجدانهای آگاه و بیداربین المللی برسانیم یادآورمیشویم که بعد ازسقوط دیکتاتورصدام حسین واستقرارقوای آمریکائی درجوارکمپ اشرف وبازشدن راه نفسی برای اعضای ناراضی، انها بطورانفرادی ویا دردسته های کوچک و بزرگ به کمپ مزبورپناه میبردند ومسؤلین تیف {tifp}با استقبال ازآنها، ضمن تروریست قلمداد کردن مجاهدین،‌جدا شدگان را جسوروقهرمان نامیده وقول هرنوع حمایت واعزام سریع به اروپا وآمریکا را میدادند.اما در“> پس یک توطئه و معامله کثیف، همه چیزخلاف آن واقع شده است. تمام تسهیلات متوجه همان تروریست های کمپ اشرف شده است طوریکه توانستند دردوره های مختلف نیروهای مورد نظرشان را درسایه حمایت دوستان جدید آمریکائی شان به اقصی نقاط جهان اعزام کنند ودرعوض آن جداشدگان قهرمان وجسورمورد تائید آمریکائیها، آنهم پس از5 سال تحمل سختیهای فراوان برای دستیابی به زندگی آرام خود،‌بایستی بی هیچ حمایت وچشم اندازروشنی درخارج تیف رها شوند که البته این امربسا قابل تامل است.اینجاست که می گوئیم که توطئه و معامله کثیف وضدانسانی درمیان است وپیشاپیش اعلام میکنیم که مسؤلیت عواقب چنین حرکت ضدانسانی که خلاف چارچوب های تعریف شده وابتدائی ترین حقوق مندرج درمنشوربین المللی،بشمارمیرود، متوجه همدستان مشترک آمریکا ومجاهدین خواهد بود ومی باید که درکنارسایراعمال ضدانسانی شان، به ملت ایران، خصوصا خانواده های چشم انتظارآن عزیزان پاسخگو باشند. قربانعلی پوراحمدی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا