مرثیهای بر زن مجاهد خلق

کدام"Arial","sans-serif"”>یک از دو فصل سیاه"Arial","sans-serif"”>تر است؟

خوانندگان گرامی سایت که مطالب کتاب "سازمان مجاهدین خلق، پیدایی تا فرجام" را دنبال می"Arial","sans-serif"”>کنند، اخیراً قسمتی را تحت عنوان "فصلی از رنج"Arial","sans-serif"”>های زن مجاهد" ملاحظه فرمودند که پس از مطالعه"Arial","sans-serif"”>ی آن حقیقتاً دل هر انسان آزاده"Arial","sans-serif"”>ای با اطلاع از آن"Arial","sans-serif"”>چه بر "زن مجاهد" در سال"Arial","sans-serif"”>های سیاه ستم"Arial","sans-serif"”>شاهی و تحت عنوان مبارزه رفته است به"Arial","sans-serif"”>درد می"Arial","sans-serif"”>آید.

وقتی انسان خود را به"Arial","sans-serif"”>جای زنانی مانند محبوبه افراز، رفعت افراز، لیلا زمردیان، سیمین صالحی، فاطمه فرتوک"Arial","sans-serif"”>زاده، محبوبه متحدین، صدیقه رضایی و ده"Arial","sans-serif"”>ها زن دیگر که در چنگال تشکیلاتی مهیب و فاشیستی گرفتار آمده بودند می"Arial","sans-serif"”>گذارد، بغض غیرقابل فریادی گلوی انسان را می"Arial","sans-serif"”>گیرد و به"Arial","sans-serif"”>درستی نمی"Arial","sans-serif"”>توان تشخیص داد که باید بر سر چه کسی فریاد کشید، زیرا که شرایط سیاه اختناق و مواضع به"Arial","sans-serif"”>ظاهر انقلابی رهبری مجاهدین، باعث تلقی حضور در مسیری درست و مشروع را ایجاد می"Arial","sans-serif"”>کرد که متأسفانه ره به ناکجاآباد برد و از این"Arial","sans-serif"”>رو می"Arial","sans-serif"”>توان زن مجاهد خلق – کما این"Arial","sans-serif"”>که مردانش را نیز – مستضعفینی نامید که توان درک حقایق و انتخاب راه درست را نداشتند، اگر چه موانع فیزیکی تشکیلات مافیایی مجاهدین که به"Arial","sans-serif"”>جهت بهره"Arial","sans-serif"”>کشی و استثمار زن هرچه در چنته داشت به"Arial","sans-serif"”>کار می"Arial","sans-serif"”>بست و آن نیز به"Arial","sans-serif"”>نوبه"Arial","sans-serif"”>ی خود یک عامل بسیار مهم بر سر راه انتخاب آزادانه"Arial","sans-serif"”>ی آنان بود، اما شرایط به هر روی نقش مهم"Arial","sans-serif"”>تری ایفا می"Arial","sans-serif"”>کرد.

اما به"Arial","sans-serif"”>راستی تمام آن"Arial","sans-serif"”>چه بر زن مجاهد خلق در دوران شاه و زندگی مخفی در ایران گذشته است، به اندازه"Arial","sans-serif"”>ی گندمی در میان خرمنی از آن"Arial","sans-serif"”>چه بر سر زنان در طول سال"Arial","sans-serif"”>های پس از انقلاب رفته است نیست، به"Arial","sans-serif"”>خصوص از زمانی که قلعه"Arial","sans-serif"”>ی سهمگین اشرف در قلب بیابان"Arial","sans-serif"”>های عراق برپا گردید و به بهانه"Arial","sans-serif"”>های گوناگون به دور زنان حصار کشیده شد.

اگرچه زیستن در حصار و محرومیت"Arial","sans-serif"”>های زنان از زندگی طبیعی و انسانی بسیار سخت و دشوار است، اما آن"Arial","sans-serif"”>چه از هر اجحاف و ناجوان"Arial","sans-serif"”>مردی در حق آنان صعب"Arial","sans-serif"”>تر است، گرفتن اختیار و توانایی"Arial","sans-serif"”>های آنان به"Arial","sans-serif"”>وسیله"Arial","sans-serif"”>ی رهبری و تبدیل آنان به انسان"Arial","sans-serif"”>های مطیع و گوش به"Arial","sans-serif"”>فرمانی است که حتی در قرون وسطایی"Arial","sans-serif"”>ترین مناسبات انسانی که زنان در آن خرید و فروش می"Arial","sans-serif"”>شوند نیز نمی"Arial","sans-serif"”>توان مشابه آن"Arial","sans-serif"”>را یافت.

و این وجه ممیزه"Arial","sans-serif"”>ی فصل سیاهی است که پس از انقلاب، زن مجاهد در تشکیلات مخوف و مافیایی رجوی، در آن زندگی می"Arial","sans-serif"”>کند؛ به زنجیر کشیده شده و به"Arial","sans-serif"”>شدت سرکوب می"Arial","sans-serif"”>شود و هر خواستی برای زندگی و اختیارش سرکوب می"Arial","sans-serif"”>شود و تهدید به مرگ و تجاوز و… می"Arial","sans-serif"”>شود.

مرگ اما رویداد دیگری است، هشدار دهنده و تلخ، یعنی دیگر پس از آن موجودیتی نیست که بر سر خونش معامله کنند، یعنی عینیتی وجود ندارد که به گروگان گرفته شود و سوداگران ِ جسم ِ به زنجیر کشیده"Arial","sans-serif"”>اش هم مجبور به دست کشیدن از این مطاع پرسود هستند و باید به خاک سپارندش، اگرچه آرام و بی"Arial","sans-serif"”>صدا تا صدایش را کسی نشنود و صدای کسی در نیاید!

به"Arial","sans-serif"”>یاد بیاوریم که چندسال قبل، آذر قراب را بر روی تخت بیمارستان که آخرین خواسته"Arial","sans-serif"”>اش – دیدار برادر و مادرش – اجابت نشد و غریبانه تسلیم مرگ شد.

به"Arial","sans-serif"”>یاد بیاوریم که مرگ، چگونه زنان مجاهد را در چنبر خود می"Arial","sans-serif"”>فشارد و آبی از آب تکان نمی"Arial","sans-serif"”>خورد و حتی گریه کننده"Arial","sans-serif"”>ای نمی"Arial","sans-serif"”>یابند و این همه نتیجه"Arial","sans-serif"”>ی مناسباتی ضدانسانی و وحشیانه است که آزادی و اختیار را از این افراد سلب کرده است.

ایران"Arial","sans-serif"”>دیدبان، سوم ژوئن 2008

برچسب ها
سرویس محتوا

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن