فریاد اعتراض خانواده ها

بنام خداوند بخشنده و مهربان

ما امضاء کنندگان زیرازخانواده های گیلانی هستیم که عزیزانمان درچارچوب بسته وکنترل شده برپایه القائات فرقه ای، کماکان بعنوان ابزاربرای مطامع ومقاصد فرقه رجوی مورد سوءاستفاده ضدانسانی قرارمیگیرند که بشدت ازآن نگران هستیم.

اخیرا مطلع شده ایم که سازمان ازسروحشت واستیصال درقبال اقدامات خانواده های اسیران اشرف،خصوصا اقدامات انساندوستانه وخیرخواهانه انجمن نجات گیلان برای رهایی عزیزانمان ازاسارت فکری وجسمی وبازگشت آنان به کانون گرم خانواده بمنظورازسرگیری یک زندگی آرام، عزیزانمان را به شوی تلویزیونی کشانده واززبان آنان دروغ هایی را به هم بافته که گوئیا خودشان با میل ورغبت میخواهند که درفرقه ماندگارشوند و باخانواده هایشان نیزدرارتباط بوده ورضایت انان را نیزجلب نموده اند!.

واقعا که وقاحت ودروغگویی دربنیاد فرقه ها حدواندازه ای ندارد.!

ازقضا ما ازجمله خانوده هایی هستیم که برای آزادی عزیزانمان به کرات برای صلیب سرخ جهانی وکمیساریای عالی پناهندگان نامه نوشته ومدد خواستیم وحتی مشکلات سفربه عراق ناامن را پذیرفته وبرای دیداربه کمپ اشرف رفتیم وهرچند که همه چیزدرمهاروکنترل سازمان بود، توانستیم بعدازگذشت بالغ بر20 سال، ساعاتی با جگرگوشه هایمان دردودل بکنیم ودرآن وانفسا متوجه شدیم که عزیزانمان چه حرفهای ناگفته علیه مناسبات فرقه ای درسینه برای بیرون ریختن دارند. ما به تشبثات سازمان برای به اسارت کشاندن اعضای خود وقعی ننهاده وکماکان برای دستیابی به آزادی انان ازهیچ فعالیتی دریغ نمی کنیم کمااینکه همین چندروزپیش برای اعتراض به دولت انگلیس از بابت خارج نمودن نام سازمان ازلیست گروههای تروریستی ازگیلان درهمایش انجمن نجات تهران مشارکت داشته و لب به اعتراض گشوده و همچنین ازدولت مردمی عراق خواستارتسهیلات درامرملاقات آزادانه و بدورازکنترل والقائات فرقه ای با عزیزانمان شدیم ویکباردیگر اعلام میکنیم که اجازه نخواهیم دادبسان گذشته دردوران دیکتاتوری صدام معدوم، باردیگرسازمان تروریستی مجاهدین ازعزیزانمان برای اعمال تروریستی بعنوان ابزارمورد سوءاستفاده ضدانسانی قراردهد وبا جان وزندگی آنان بازی کند. زهی وقاحت وبیشرمی!

خانواده های اعضای دربندکمپ اشرف:

1- اسماعیل پورحسن

2- عبدالرضا زاهدی

3- منصورفدایی گوهری

برچسب ها
سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن