فریاد اعتراض خانواده ها

بنام خداوند بخشنده و مهربان
ما امضاء كنندگان زيرازخانواده هاي گيلاني هستيم كه عزيزانمان درچارچوب بسته وكنترل شده برپايه القائات فرقه اي ، كماكان بعنوان ابزاربراي مطامع ومقاصد فرقه رجوي مورد سوءاستفاده ضدانساني قرارميگيرند كه بشدت ازآن نگران هستيم.
اخيرا مطلع شده ايم كه سازمان ازسروحشت واستيصال درقبال اقدامات خانواده هاي اسيران اشرف ،خصوصا اقدامات انساندوستانه وخيرخواهانه انجمن نجات گيلان براي رهايي عزيزانمان ازاسارت فكري وجسمي وبازگشت آنان به كانون گرم خانواده بمنظورازسرگيري يك زندگي آرام ، عزيزانمان را به شوي تلويزيوني كشانده واززبان آنان دروغ هايي را به هم بافته كه گوئيا خودشان با ميل ورغبت ميخواهند كه درفرقه ماندگارشوند و باخانواده هايشان نيزدرارتباط بوده ورضايت انان را نيزجلب نموده اند!.
واقعا كه وقاحت ودروغگويي دربنياد فرقه ها حدواندازه اي ندارد.!
ازقضا ما ازجمله خانوده هايي هستيم كه براي آزادي عزيزانمان به كرات براي صليب سرخ جهاني وكميسارياي عالي پناهندگان نامه نوشته ومدد خواستيم وحتي مشكلات سفربه عراق ناامن را پذيرفته وبراي ديداربه كمپ اشرف رفتيم وهرچند كه همه چيزدرمهاروكنترل سازمان بود ، توانستيم بعدازگذشت بالغ بر20 سال ، ساعاتي با جگرگوشه هايمان دردودل بكنيم ودرآن وانفسا متوجه شديم كه عزيزانمان چه حرفهاي ناگفته عليه مناسبات فرقه اي درسينه براي بيرون ريختن دارند. ما به تشبثات سازمان براي به اسارت كشاندن اعضاي خود وقعي ننهاده وكماكان براي دستيابي به آزادي انان ازهيچ فعاليتي دريغ نمي كنيم كمااينكه همين چندروزپيش براي اعتراض به دولت انگليس از بابت خارج نمودن نام سازمان ازليست گروههاي تروريستي ازگيلان درهمايش انجمن نجات تهران مشاركت داشته و لب به اعتراض گشوده و همچنين ازدولت مردمي عراق خواستارتسهيلات درامرملاقات آزادانه و بدورازكنترل والقائات فرقه اي با عزيزانمان شديم ويكبارديگر اعلام ميكنيم كه اجازه نخواهيم دادبسان گذشته دردوران ديكتاتوري صدام معدوم ، بارديگرسازمان تروريستي مجاهدين ازعزيزانمان براي اعمال تروريستي بعنوان ابزارمورد سوءاستفاده ضدانساني قراردهد وبا جان وزندگي آنان بازي كند. زهي وقاحت وبيشرمي!
خانواده هاي اعضاي دربندكمپ اشرف :
1- اسماعيل پورحسن
2- عبدالرضا زاهدي
3- منصورفدايي گوهري

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا