شکست خفت باری دیگر

فرقه رجوی_ ستاد بحران! وشکست خفت باری دیگر

فرقه جنایتکار ومطرود رجوی درکنار به میدان آوردن همه نیروهای تبلیغی خود برای اعتراض به تحویل پادگان الخالص به ارتش عراق ستاد مبادرت به تشکیل ستاد بحران! نموده است.

ودراین دراستا ده روز است این فرقه درنهایت یاس ودرماندگی سایتی را به همین عنوان (سایت بحران) راه اندازی نموده تا با خواهش والتماس از ایرانیان درخواست نماید تا طوماراین فرقه را جهت ارسال به صلیب سرخ امضا نمایند.

اگرچه این گونه جمع آوری امضا ها طومارها در دنیای اینترنت به دلیل مجازی بودن قابلیت تائید ندارند ولیکن حتی اگرفرض را براین بگذاریم که دراین طومارفرقه رجوی هیچ گونه تقلبی انجام نگرفته وتمامی امضا کنندگان دارای شخصیتی حقیقی وحقوقی می باشند نتیجه این تلاش فرقه رجوی قابل تامل وبررسی می باشد.

بنا براعلام دست اندرکاران ستاد بحران! طی مدت ده روز تنها پانصدوبیست (520) نفراین به التماس ودرخواست فرقه پاسخ داده ومتن مورد نظرفرقه را امضا نموده اند.

ستاد بحران همچنین توضیح داده که تعداد چهل وهشت نفر(48) ازایران این طومار را امضا نموده اند که جزآمار منظور نگریده اند.

آمار بالا نشان می دهد که این فرقه دارای کوچکترین پایگاه وجایگاه قابل استنادوارزشمندی درجامعه ایرانیان درون وبرون مرزنیست بگونه ایکه حتی درزمانی که این فرقه با اعلام بحران(بحران سازی) از ایرانیان کمک می طلبند تنها درصد بسیارناچیزی حاضر به همیاری با این فرقه گردیده اند که البته باتوجه به دقت درنام امضا کنندگان ردپای پررنگ حقوق بگیران و مستمری بگیران وطرفداران قبلی ولی همچنان دلبسته این فرقه را دربین افراد بخوبی می توان مشاهده نمود افرادی چون – م. ساقی – بیژن نیابتی_ کوروش عرافانی_ زری اصفهانی_ جمال فراهانی_ اسماعیل وفایغمایی_ بصیرنصیبی _حمیدمقدم (بادبان)_ لیلا جزایری _ ایرج مصداقی وزینت میرهاشمی (یکی از دوبازمانده نسل منقرض شده چریکهای فرادائی خلق ایران!)

فرقه رجوی که با تحویل پادگان الخالص به دولت وارتش عراق درشرایط بسیارپیچیده وغیرقابل حلی مواجه گردیده کوشش می کندتا ازهردست آویزی هرچند کوچک وناچیزی استفاده نماید تاشاید بتواند پروسه تحت تعقیب قرارگرفتن ودستگیری سران جنایتکارفرقه را بعقب اندازد.

دوستان _ هم میهنان_ آزادیخواهان وطرفداران دموکراسی وحکومت قانون درایران دراین شرایط وظیفه همه درکنارکوشش برای آزادی اسیران فرقه (بویژه زنان) تلاش درراه به دام قانون انداختن مسعود رجوی و سایر سرکردگان این فرقه جنایتکارمیهن فروش درعراق می باشد.

دراین راه باتمامی توان خود بکوشیم تا طومار ننگین این فرقه جنایتکارمذهبی تروریستی برای همیشه درهم پیچیده گردد.

الف.مینو سپهر……… کنکاشگروتلاشگرحقوق بشروزنان 2008-09-08

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا