درخواست دستگیری سرکردگان فرقه رجوی

همه کسانی که با دجال گریها وشیادی های سرکردگان فرقه مذهبی_تروریستی رجوی آشنایی دارند خوب می دانند درپس درخواست والتماس وگریه وزاری ها ودخیل بستن ها به کاخ سفید چه رمزورازهایی نهفته است.

درحقیقت سرکردگان این فرقه متلاشی سعی می کنند با مخفی شدن درپشت تئوری فاجعه انسانی! تحولات ناگزیرذیل را هرچند می توانند به تاخیربیاندازند.

الف_ تحویل گرفتن حفاظت داخلی این اسارتگاه توسط ارتش عراق باعث برهم خوردن سیستم کنترل تشکیلاتی خواهد گردید ولذا سرکردگان فرقه قادر به حفظ کنترل اسیران ذهنی بروال گذشته نخواهند بود…

ب- برهم خوردن مناسبات تشکیلاتی فرقه باعث شتابگیری موج فروریزی بدنه تشکیلات خواهد گردید.

پ- با برهم خوردن شرایط کنترل حفاظت داخلی اسارتگاه شرایط خفقان وسرکوب وفشاربراسیران همانند گذشته تداوم نخواهد یافت ولذا با دخالت سازمانهای مدافع حقوق بشر امکان ملاقات اسیران باخانواده ها به دورازجو تهدید فرقه میسرخواهد گشت.

ت- تغییرحفاظت داخلی اسارتگاه باعث خواهد شد تا چترحفاظتی امریکا کاملا برچیده گردد ولذا درچنین شرایطی موانع راه برای به جریان افتاده پروسه شکوائیه ها ودادخواست های قربانیان فرقه وخانواده اسیران هموارخواهدشد.

ج _ وسرانجام چنین رخدادهایی شرایط ایده آل جهت تحت تعقیب قرار گرفتن سرکردگان فرقه را فراهم خواهد آورد.

هم میهنان آگاه و آزاده توجه کنید برخلاف آنچه فرقه جنایتکاررجوی طی این دوهفته گذشته تحت عنوان وقوع فاجعه بیان نموده وبرزبان طرفداران رنگارنگ وپیداوپنهانش جاری ساخته است بااین تحولات هیچ گونه آسیبی متوجه جان افراد بدنه فرقه نخواهد بود وبه این نکات دقت کنید که -1- این تحولات زیرنظرمستقیم ومانیتورینگ صلیب سرخ بین المللی _ کمیساریای سازمان ملل درامور پناهندگان و سازمانهای مدافع حقوق بشر ازجمله سازمان حقوق بشرعراق انجام می گیرد که متاسفانه تبلیغات چی های فرقه هیچ اشاره ای به آن نمی نمایند -2- دولت عراق به دفعات مکرر اعلام نموده که محافظت ازجان این اسیران را طبق معاهدات بین المللی بعهده می گیرد وبنا بر اعلام رسمی مقامات امریکایی از دولت عراق تضمین های کتبی براین مبنا دریافت نموده اند.

بنابراین آنچه فرقه رجوی درپشت این جنجال آفرینی ها دنبال می کند همانا برهم خوردن تشکیلات فرقه دراین اسارتگاه است که به دنبال آن تحت پیگردقرارگرفتن سرکردگان فرقه را به دنبال خواهد داشت که این مسئله باعث نگرانی شدید وجدی این سرکردگان رافراهم آورده است.

سرکردگان فرقه برای درامان ماندن از تعقیب قانونی سعی می کنند تا آنجا که بتوانند هرچند روزهم که شده پروسه بدست گرفتن امنیت داخلی این پادگان توسط دولت عراق را بعقب بیاندازند.

ولی این تلاش ها نیز نتیجه ای دربرندارد همانگونه که فرقه با به میدان آوردن تمامی نیروهای پیداو پنهان خود سعی کرد از تغییر حفاظت بیرونی این پادگان از نیروهای ائتلاف به ارتش عراق جلوگیری کند که دراین راه موفق نگردید.

ایرانیان طرفدارآزادی وبرقراری دموکراسی وحکومت قانون درایران به یادداشته باشید که این فرقه از سال 1360 پس از شکست وعدم مقبولیت درایران با اعلام فاز نظامی و درتداوم آن از سال 1365 با سرسپردگی ومزدوری برای صدام معدوم باگزینش خشونت وتروریسم باعث قربانی وکشته شدن ده ها هزارایرانی گردیده است..

بنابراین از این فرصت عجزواستیصال ودرماندگی فرقه استفاده نموده و تلاش برای تحت تعقیب قراردادن سرکردگان فرقه را به خواستی ملی وگسترده بدل نموده ودراین راه با تمامی توان خود بکوشیم.

فراموش نکنیم هم اکنون دوجبهه دربرابر ما گشوده شده است- جبهه گسترده نخست شامل تمامی طرفداران برقراری دموکراسی وآزادی وحکومت قانون درایران ومخالفان بنیادگرایی وجنگ وخشونت وتروریسم.

وجبهه دوم شامل بنیادگرایان وخشونت ورزان وکسانی است که برطبل سرنگونی ازراه های خشونت آمیز ازجمله تبلیغ برای تهاجم به میهن می کوشند…..

مردم ما از جنگ وخشونت بیزارند وهنوز نتوانسته اند اززیربار جنگ بیهوده هشت ساله شانه راست نمایند

مردم ما از دخالت دین درزندگی اجتماعی خود زیانهای بسیاری متحمل گردیده اند…

پس بجاست تا بانفی کامل خشونت گرایان وتروریست ها با مبارزات مدنی مردم ایران ازجمله مبارزات برابری طلبانه زنان ایران وصلح طلبان ایران همگام وهمراه گردیم…

به امید ایرانی آباد وآزاد و سرفراز وبه دوراز آفات بنیادگرایی_جنگ_خشونت وتروریسم.

الف.مینوسپهر… کنکاشگروتلاشگرحقوق بشروزنان.2008-09-14

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا