خانه جایی در این نزدیکی

گاهی فکر می کنم یک عضو فرقه چه چیز هایی دارد و چه چیز هایی ندارد. داشته های یک عضو فرقه رجوی که از انگشتان دست تجاوز نمی کند. یک ذهن ساده و رشد نیافته، توان تحلیل محدود و یک فریب بزرگ که گاهی تمامی روح او را می پوشاند.

اعضای فرقه ی رجوی هم از این واقعیت مستثنی نیستند. بگذارید چند تا از نداشته های آنها را هم بگویم. حق انتخاب لباس. اعضای فرقه ی رجوی در اشرف مجبورند آنچه به آنها دیکته می شود را بپوشند. لباس خاکی نظامی. بصورت دراز مدت این مسئله چه تاثیری در ذهن و روح افراد باقی خواهد گزارد؟ درست مثل لباس زندانی ها.

Print Friendly, PDF & Email نسخه چاپی

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.