رجوی را درعراق بدام قانون بیاندازیم

پس از تعین تکلیف نهایی پادگان الخالص (اشرف) وبه دست گیری حفاظت کامل درونی آن توسط ارتش ودولت عراق که درشرف تکوین است گام های مهم بعدی بدینقرارلازم بنظرمی رسد.

الف- به جریان انداختن دادخواست های قربانیان این فرقه برای تحت پیگردقراردادن ودستگیری مسعودرجوی خائن ودیگرسرکردگان وجلادان وشکنجه گران فرقه.

فراموش نکنیم که فرقه رجوی تلاش می کند سرکردگان فرقه را ازعراق بگونه ای مخفیانه خارج نموده وآنها را به کشورهای اروپایی قاچاق نماید بنابراین به دلایل ذیل دادگاه های ضدتروریستی عراق بهترین مکان جهت به محاق قانون انداختن این جنایاکاران می باشد.

1- ازآنجائیکه سران این فرقه درکشتارکردها وشیعیان درسال 1991درعراق دست داشته اند بنابراین سیستم قضایی عراق می تواند این افراد را بدلائل این کشتارها تحت پیگردقراردهد.

2- چون تردد خانواده ها قربانیان تروریسم وخشونت درایران برای تحت پیگردقراردادن سرکردگان فرقه دردادگاه های عراق آسان ترمی تواند انجام گیرد.

3- بدلیل طولانی بودن پروسه قضایی جهت تحویل خلافکاران درکشورهای اروپایی درصورتیکه دولت عراق معاهده رسمی استرداد مجرمین با کشورهای اروپایی نداشته باشد تحت پیگردقرارگرفتن این مجرمین فراری ممکنست باموانعی روبرو گردد لذا برای جلوگیری ازپیامدها بجاست تا این افراد را درعراق به دام قانون بیاندازیم.

ب- تلاش حفظ امنیت اسیران درمکانی امن وبه دورازدسترس تروریستهای فرقه رجوی

برای درمان اسیران ذهنی وحفظ امنیت جانی آنها انتقال محل زندگی آنها ازاسارتگاه اشرف واسکان انها دریک اردوگاه پناهندگی خارج از استان دیالی لازم به نظر می رسد زیرا تنها دراثراین گونه تغییرات است که این اسیران قادرخواهند گشت خاطرات ناخرسند از این اردوگاه کاراجباری وشکنجه گاه ایدئولوژیک را ازذهنیت خود به مرورخذف نموده وهرچه زودتربه زندگی اجتماعی بازگردند.

پ- دولت عراق موظف است درکنارحفاظت از جان این افراد دربهبود این اسیران بیمار بکوشد ودراین راه بهتراست دراولین فرصت ممکن با برهم زدن مناسبات تشکیلاتی واجرای قوانین حقوق بشر وآزادیهای فردی هرچه سریعترامکان ملاقات این اسیران ذهنی را با خانواده وبستگانشان فراهم آورد تا این محرومان وقربانیان ساده دل فرقه بتوانند تعلیمات ضدخانواده فرقه را فراموش نموده ودوباره با مهر وعشق عاطفه دراندیشه واحساس خود آشتی نمایند…

ت- از آنجائیکه قربانیان این فرقه بیش از دودهه ایزوله بوده و با دنیای خارج از اسارتگاه کاملا قطع ارتباط داشته اند لذا مسئولین عراقی بهتراست درراه درمان این افراد منزوی وناآشنا با جهان دراولین فرصت ممکن ارتباط این اسیران را با دنیای خارج با دراختیارقراردادن امکاناتی چون کتاب ونشریه و اینترنت و کانالهای رادیو- تلویزیونی وماهواره ای وتلفن برقرارنمایند.

وسرانجام اینکه درچنین صورتی پرونده سنگین وخیانت آلود وجنایت باریک فرقه تروریستی مذهبی یک بار برای همیشه کاملا بسته گشته و جانیان به سزای اعمال پست وتبهکارانه خود خواهد رسید.

فراموش نکنیم فرقه رجوی یک غده چرکین درتاریخ معاصرایران است و لذا تمامی کسانی که دل به عشق ومهرمیهن دارند بایستی درراه جراحی وبیرون کشیدن ومحواین میکرب زیانبارازبدنه تاریخ وفرهنگ ایران کوشش نمایند.

برتراند راسل:: کسی که حقیقت رانمی داند نادان است وآنکه حقیقت را کتمان می کند جنایتکار…….

رجوی و دار و دسته جنایتکارش را درعراق بدام قانون بیاندازیم

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا