اعلام شکست راه حل سوم مجاهدین

 اعلام شکست راه حل سوم! فرقه رجوی اززبان بیژن نیابتی

بیژن نیابتی تئوریسین فرقه رجویست وچندسالی است که تحت نام تحلیل گرسیاسی با گفتگو هایی دراین وآن گوشه به تئوریزه کردن تحلیل ها وعملکردهای این فرقه می پردازد.

بیژن نیابتی درکتابی تحت نام انقلاب ایدئولوژیک (نگاهی دیگر) به تعریف وتمجیدازمسعود رجوی وتئوریهای رذیلانه او پرداخته که قبل ازورود به بحث اصلی به تکه هایی ازاین تمجیدها وتائید ها جهت شناخت میزان سرسپردگی ایشان رابازنویسی می کنم!

"درجبهه انقلاب وترقیخواهی تمام اپوزسیون از بالا تا پائین رابگردید دونفردرابعاد سیاسی وتشکیلاتی مسعودرجوی پیدانخواهید کرد!"

این مارکسیست مسلمان وشیعه شده!چنان غرق یاوه گویی ها و دغلکاریهای رهبرفرقه رجوی گردیده که ضدیت کور این شیاد مذهبی را با تمامی اصول اخلاقی- انسانی- حقوقی- فرهنگی تحت عنوان خودسپاری (سرسپردگی)تئوریزه می نماید!

نیابتی:: "طبیعیاست که پروسه انقلاب ایدئولوژیکی سازمان نمی تواند ازیک روندمنطقی برخوردارباشد وعناصرغالب دراین پروسه عقل ومنطق نیست که عشق است واحساس وابزارآن نه بحث واقناع که خود سپاری است!"

بیژن نیابتی به دلیل نزدیکی وارتباط تنگاتنگ با سرکردگان این فرقه اولین کسی بود که به تشریح وتوضیح کامل وروشن راه حل سوم فرقه رجوی پرداخت.

ایشان درچندمصاحبه با به به وچه چه راه حل سوم فرقه رجوی را تنها راه حل ممکن وموجود وقابل امکان به شمار آورد.

ایشان درمصاحبه ای درتاریخ راه حل سوم را چنین ترسیم می نماید:

"این سیاست (راه حل سوم) به فارسی دری میشودتسلیح دوباره ارتش آزادیبخش وحرکت آن به قصدسرنگونی رژیم وصدالبته باپوشش هوایی تعین کننده امریکایی ها واین همان چیزیست که مجاهدین قویا روی آن حساب بازکرده اند."

با انجام وتکمیل سیرطبیعی وازپیش مشخص شده پروسه تحویل اسارتگاه اشرف به ارتش ودولت عراق فرقه رجوی که حاصل پنچ سال دریوزگی سرسپردگی وجاسوسی وخودفروشی خود به نیروهای امریکایی را بی نتیجه می بیند دوباره دست بدامن این تحلیلگرویژه خود می شود تا توجیه گراین شکست خفت بارگردد.

وبیژن نیابتی همانگونه که دوزنده خوبی برای دوختن لباس به قامت فرقه رجوی است به سادگی هم می تواند دوختته های خودرا بشکافد.

ایشان درآخرین مصاحبه خود چنین می گوید::: "امریکا تنها درشرایط استیصال مطلق ازمجاهدین استفاده می نماید!…(پیداکنید شرایط استیصال مطلق را)."

ویا اینکه درفرازی دیگرچنین افاضه می فرمایند:: "امریکا به دنبال انقلاب مخملی درایران است واساسا به آلترناتیو بودن سازمان مجاهدین اعتقادندارد."

ایشان درنهایت با اندوه وافسوس شکست کامل راه حل سوم فرقه رجوی را اینگونه بیان می نماید::: "بحثی که تاکنون تعین تکلیف شده اینست که مسئله مراجعه به عنصرداخلی (راه حل سوم) ازروی میزسیاست امریکا کنارگذاشته شده است."

آقای نیابتی در گفتارش بجای کلمه سرنگونی رژیم برای اینکه متهم به خشونت گرایی نگردد! ازطرح تعویض رژیم! نام می برد…

آقای نیابتی که گویا قراراست دست کم پاسخگوی علت عدم سرنگونی رژیم از سال 2005 بدین سو باشد! علت عقب افتادن تعویض رژیم از سال 2005 را چنین ترسیم می نماید>>>>>.

"طرح تعویض رژیم بایستی درسال 2005 صورت می گرفت که باتوجه به خط درست رژیم دررابطه باتقابل به عقب انداخته شد!" (منظورارتقابل مسئله اتمی است)

ودرادامه چنین می گوید:

"قراربود(*) رژیم درسال 2006 سقوط کند که تهاجم اسرائیل به لبنان صورت گرفت!"

"قراربود رژیم درسال 2007 سقوط کند که رژیم مستقیم واردمسئله فلسطین شد!"

"قراربود رژیم درسال 2008 سقوط کند که رژیم بحران را به افغانستان منتقل کرد!"

(*) = درباره این چگونه قرار بود ها!؟ ازخود ایشان سئوال کنید.

من فکرمی کنم یا سراین جناب نیابتی به جایی خورده ویا اینکه ایشان بگونه ای مدام با مسعوددجال درحالت چت کردن است چراکه فقط مسعودرجوی فریب کار و دغلکار است که با دست کردن درسوراخی کف می کند و وصل میشود! واین گونه الهامات وغیب گویی ها رابرزبان می راند!

بنده که از این ترشحات ذهنی این تحلیلگر سردرنیاوردم>>>

آقای نیابتی:: "برای امریکایی ها هیچ چیز پائین ترازسقف تعویض رژیم نیست و تعویض رژیم به این معنی نیست که رژیم حتما باید سرنگون شود واساسا امریکا باسرنگونی انقلابی رژیم موافق نیست!"

ودرآخر ایشان باافسوس واندوهی فراوان ازاینکه امریکا دیگرفرقه رجوی راحتی بعنوان جاسوس هم قبول ندارد چنین می فرمایند:::::::::::

"مجاهدین حاظربه هرگونه همکاری درسطح عراق باامریکابودند به شرط آنکه هژمونی رادرتحلیل نهایی به آنها واگذارکنند."

معنی سخن ایشان ازهرگونه همکاری شامل چه کارهایی می شود؟

واگذاری هژمونی درنهایت به آنها چیست؟

اینها وسئوالهای بیشتری ازایشان باقی می ماند که امیدوارم درفرصتی پاسخ دهند……

آنچه ایشان به عنوان یک تئوریسین فرقه رجوی دراین آخرین گفتگو بدان اشاره می کند اینست که راه حل سوم باشکست مواجه شده وقابل اجرانیست.

ودرآخرضمن اعلام ماه دسامبر2008 بعنوان جمع شدن کامل بساط شیادی فرقه رجوی درعراق براین نکته مهرتاکیدوتائید می گذارد که::

"بهرصورت درسال 2009 شاهدحضورمجاهدین درعراق نخواهیم بود."

آقای بیژن نیابتی دچاربحران روحی وآلزایمرووخود فراموشی است زیرا علیرغم همه تمجیدهایی که ازسرکرده جنایتکارفرقه رجوی نموده درنهایت دریک انکاردردمندانه هرگونه ارتباط ونزدیکی خود به این فرقه را تکذیب می نماید!…فرقه رجوی آنقدربوی تعفن می دهد که حتی کسانی که در زمانهایی به علل خاص دچار اشتباه شده وبه این جریان ضدمردمی نزدیک شده اند نیزبرای فرارازعذاب وجدان خودمجبوربه خود انکاری می گردند….

جرات وشهامت کسی رانجات نخواهد داد ولی نشان می دهد که روح او هنوززنده است (جرج برناردشاو).

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا