با مجاهدین بودن، در چنبره اژدها بودن است

چندی پیش در پی شرکت خانم مرجان در تجمع فرقه مجاهدین در خانه اربابشان (امریکا) بنده چند سطری در مورد اینکه هنرمندان نبایستی به هیچ گروه یا جریانی تعلق داشته باشند مطلبی نوشتم ودر آن دید رهبری فرقه مجاهدین نسبت به هنرمندان را بیان نمودم.این نظر شخصی بنده بود،اما گویا به این فرقه دربدر آنقدر فشار آمده که خانم مرجان را به نشان دادن واکنش وادار نموده است.

البته از شیوه پاسخ دادن بوضوع پیدا است که مطلب اینجانب را خانم مرجان نه دیده است ونه خوانده است،طبق معمول مآموران سایتی سازمان آن را خوانده وبه اطلاع مسولین سازمان رسانده اند وسپس آنان گوشه هائی از آن را به اطلاع خانم مرجان رسا نده اند وخود با پرت وپلاهایشان پاسخ داده اند،البته متآسفم که ایشان خود پاسخ مرا نداده اند.

اسیر در چنگ مجاهدینالبته من خانم مرجان را درک می کنم واز شرایطی که ایشان در آن به سر میبرد هم کاملآ آگاه هستم،با مجاهدین بودن به معنی در چنبره اژدها بودن است یعنی هر کاری از آدمی بخواهند وادار به انجامش می کنند فرقی نمی کند چه کسی باشد بنده یا شما،خانم مرضیه یا خانم مرجان و اگر هم کاری را که خواسته شده انجام نشود با تهمت وافترا روبرو می شوید، این یکی ازروشهای ارتجاعی این فرقه برای سرپا نگهداشتن خود بوده واست،این فرقه در بدو تولد خود این سیاست را دنبال کرده وهنوز هم ادامه می دهد،افرادی که وارد مناسبات این فرقه می شوند هم ازهمین می ترسند که کاری نکنند تا با تهمت و افتراء روبرو شوند.

در ضمن درپاسخ به مزخرفات همیشگی فرقه ای که عادت دارد هر موضوعی را به جائی دیگر نسبت بدهد باید تنها این را بگویم،کافر همه را به کیش خود پندارد،خودشان از بس که برای صدام وحالا هم برای امریکا وهم دستانش مزدوری کرده اند ونان مزدوری وخیانت خورده اند گمان می کنند همه مثل خودشان واز جنس خودشان می باشند.

خانم مرجان،

همانگونه که قبلآ گفته ام بازتآکید می کنم که شرکت شما یا هر هنرمند دیگری در تجمعات فرقه ای دردی از دردهای آنان را درمان نمی کند وتنها نتیجه ای که می دهد انزوای هر چه بیشتر هنرمندان شرکت کننده در اینگونه تجعمات است وبس،به نظر من هنرمند به ملت وبه مردم تعلق دارد و نبایستی به هیچ جریان یا گروهی وابسته باشد،اگر چنین کند از سوی مردم را نده خواهد شد واین کاملآ عادی است چون مردم در جامعه دارای افکار وعقاید گوناگون می باشند.

به عنوان یک هم وطن وکسی که به هنر وهنرمند احترام می گذارم برای اینکه شما هم پس ازعمری تلاش وکار هنری ارزش خود را در میان مردم ایران همچون دیگرانی که قبلآ عرض کردم از دست ندهید وظیفه خود دانستم که شما را از حال وهوای این فرقه ونتایج با آنها بودن را به اطلاع شما برسانم حال خود دانید.

اما از شما خواهش می کنم اگر خواستید پاسخی به اینجانب دهید لطفآ خودتان این زحمت را کشیده و بنویسید، زیرا اولآ بیان کلمات اینچنینی از زبان یک هنرمندی مثل شما بعید است وتهمت زدن به کسی که هرگز او را نمی شناسید نیزدرقاموس یک هنرمند نیست، دومآ وقتی خود شما پاسخ بدهید آنوقت می توان بهتر نوشت و بهتر فهمید.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا