تعهد دوساله وکمک اسرائیل به فرقه رجوی

تئوری جرقه و جنگ_ تعهد دوساله وکمک گسترده دولت اسرائیل به فرقه رجوی.

فرقه رجوی جنازه ایست برافتاب که بوی تعفن آن مشام هرانسانی را از دوردستها نیز می آزارد.

نگاهی گذرا جهت یاد آوری- درسال 1997 وزارت امورخارجه امریکا فرقه رجوی رابعنوان یک سازمان تروریستی مورد شناسایی قرارداده وضمن برشمردن خطرات فعالیت این سازمان برای غرب نام این تشکیلات را درلیست گروه های ممنوعه قرارداد.

درتاریخ سی آوریل 2007 وزارت امورخارجه امریکا ضمن تاکید دگرباربرتروریستی بودن این سازمان تشکیلات آنرا فرقه ای وخطرناک اعلام نمود وتاکید کرد که با توجه به اطلاعات وسیعی که درمورد این سازمان بدست آورده نیازی به بازبینی دوسال یکبار درمورد این گروه تروریستی خطرناک نمی بیندو این گروه و ودنباله های آن ازجمله شورای ملی مقاومت و انجمن دانشجویان مسلمان و ارتش آزادیبخش! هم چنان باید درلیست ممنوعه باقی بمانند.

درفاصله بین سالهای 1997 و 2007 اتفاقاتی افتاد تا دولت امریکا هرچه بیشترازماهیت تروریستی این فرقه مذهبی آگاه گردد و این رخداد ها عبارت بودند از:

1- عملیات تروریستی یازدهم سپتامبردوهزاویک که باعث نگاه تازه دولت امریکا وغرب به تروریسم نشات گرفته ازباورهای دینی گردید.

2- تهاجم نیروهای ائتلاف به عراق وفروپاشی صدام که منجربه دسترسی به اطلاعات کاملی ازنزدیکی وارتباط تنگانگ صدام و استخبارات عراق با فرقه رجوی گردید.

3- حمله نیروهای ضدتروریستی دولت فرانسه درسال دوهزاروسه به مقرهای فرقه رجوی درآنکشور و دستگیری مریم رجوی بعنوان متهم ردیف یک به اتهام پولشویی (بدست آوردن ومصادره هفت ملیون دلار ویکصدوپنجاه هزازیوروپول نقد ازمحل زندگی مریم عضدانلو قاجار)_ قاچاق انسان _ نقشه حمله به سفارتخانه های ایران و نقشه ترور بیست ونه نفرازافراد گریخته از فرقه رجوی که مشغول افشاگری علیه ستمگریهای این فرقه دراروپا بودند…

4- دستورتشکیلاتی خود سوزی فرقه رجوی که باعث شد بیست نفرازطرفداران فرقه خود را دراعتراض به دستگیری مریم به آتش بکشند که دونفر از آنها نیزجان باختند بعنوان یک تهدید تروریستی از جانب این فرقه زنگ های خطررا از توحش این باند درگوش رهبران اروپا به صدا درآورد.

5- گزارش سازمان دیده بان حقوق بشردرماه می دوهزاروپنج تخت عنوان خروج ممنوع که ازبخشی از مناسبات ضدانسانی این فرقه درعراق پرده برداری نمود.

حاصل اینکه سرانجام با توجه به مستندات فرقه رجوی درسال 2008 همچنان دربازبینی سالیانه درلیست ممنوعه اتحادیه اروپا باقی ماند.

فرقه رجوی باکمک مالی بیدریغ دولت اسرائیل و برخی شیوخ عرب و پولهایی که از طریق اقدامات غیرقانونی بدست می آورد طی این سالها سعی کرد که با پشتیبانی گسترده طرفداران اسرائیلی خود درامریکا واروپا هرطورکه هست این سازمان را از لیست های تروریستی بیرون آورد ولی همه تلاشهای این فرقه به دلیل آگاهی غرب بی نتیجه ماند.

تعهد دوساله— سرکرده فراری فرقه رجوی درسال 2006 پس ازتحمل این همه شکست وذلت وخواری با توجه به سرعت گرفتن فروپاشی نیروهایش درعراق و اروپا وامریکا تصمیم گرفت سرانجام این فرقه را به تهاجم احتمالی امریکا واسرائیل به ایران پیوند زند زیرا او معتقد بود که این کشورها تا قبل از پایان مدت ریاست جمهوری بوش به ایران حمله نظامی خواهند نمود لذا از کلیه اعضای خود تعهدی کتبی گرفت که آنها تا دسامبر2008 بدون هیچ گونه سئوال وانتقاد وشکایتی درتشکیلات بمانند وبعد از تاریخ اگراین حمله صورت نگرفت او سازمان و شورا وارتش را منحل اعلام نموده وپایگاه عراق رانیزتعطیل خواهد کرد تا افراد مستقردرآن بتوانند بعنوان عنصر مجاهد! به هرکجا که خواستند بروندوفعالیت نمایند!

پایان تعهد دوساله و شکست تئوری جرقه وجنگ- فرقه رجوی ازدوسال پیش تمامی نیروهای پنهان وپیدای خود را به میدان آورد تا شاید بتواند زمینه تهاجم نظامی امریکا واسرائیل به ایران را فراهم آورد و دراین راستا با نفوظ دررسانه های عمومی نوشتاری _ گفتاری برطبل جنگ کوبید برای نمونه درکنار مطالب منتشرشده در وب سایت های این فرقه می توان به مطالب مندرج درسرویس خبررسانی این فرقه (ایران پرس نیوز) و فکس نیوز وبرخی ازبرنامه های بخش فارسی صدای امریکا و همچنین گزارشات عامل نفوذی این فرقه درصدای امریکا (علی جوانمردی) وعامل نفوذی اخراج شده این فرقه از تلویزیون رنگارنگ واخبارجانبدارانه بخش فارسی صدای اسرائیل ووو… نام برد.

کمک بیدریغ وسخاوتمندانه دولت اسرائیل به فرقه رجوی – کمک دولت اسرائیل به فرقه رجوی درراستای انجام تئوری جرقه وجنگ شامل اطلاعات بعضا دروغ از فعالیت های پنهان اتمی دولت ایران و کمک مالی و تبلیغی _ اطلاعاتی درایران وعراق می گردد واین فرقه با چنین کمک های سخاوتمندانه طی این سالها توانسته است دست کم برخی از سیاستمداران بازنشسته و سطح پائین واندک کمی از پارلمانترهای اروپایی رابفریبد.

بهر روی زمان اعتبار تئوری جرقه وجنگ سرکرده فرقه همانند بقیه خیالبافی های روان پریشانه ومالیخولیایی اش به پایان رسیده وهمزمان با آن اسارتگاه فرقه درعراق نیز درحال جمع شدن است.

فرقه رجوی سالهاست بعلت اقدامات ضد انسانی ازجمله دستورتهاجم به ایران که منجربه کشته شدن ده ها هزارسربازایرانی گردید وهمچنین دستور پرتاب خمپاره به محله های مسکونی وعملیات تروریستی و بمب گزاری مورد تنفر ایرانیان آزاده قراردارد امید وارباشیم وبکوشیم با فروپاشی کامل ونهایی این فرقه سرکردگان جنایتکار این سازمان تروریستی را جهت نزدیک به سه دهه جنایت وخیانت و کشتار وسرکوب به پای میز محاکمه بکشانیم.

با یادی اززنان اسیر درچنگال فرقه رجوی که مورد تعرض احساسی _فیزیکی _ جنسی سرکرده فرقه قرارگرفته وناامیدانه درقفس تنگ تشکیلات ضدانسانی رجویسم روزمرگی های خود را به تماشا نشسته اند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا