رجوي و وحشت از تجمع خانواده ها – قسمت دوم

رجوي و وحشت از تجمع خانواده ها – قسمت اول

چرا رجوي از تجمع خانواده ها و انجمن نجات وحشت دارد؟

اين نشست كه در محيطي بسيار صميمي بين خانواده و اعضاي بازگشته برقرار شده بود فضايي را ايجاد نمود كه همه شركت كنندگان نظرات خود را بيان دارند .>

آقاي عبدالله افغان که عضو قديمي و بازگشتی مي باشد در رابطه با تناقض گويي مجريان برنامه و فضاي واقعي قرار گاه اشرف بيان داشت .>

آنچه كه در مناسبات قرارگاه مي گذرد و آنچه كه آنان در رسانه ها و شوي تلويزيوني خود پخش مي كنند صد د ر صد متفاوت است و آنان آنچنان از ممانعت رژيم از تماس اشرفيان با خانواده مي گويند كه انگار در همه اتاقها و آسايشگاههاي اشرف چند خط تلفن و اينترنت و وسيله هاي ارتباطي وجود دارد كه همه افراد آزادانه با هر كجا كه مي خواهند تماس بگيرند .با عرض معذرت بايد بگويم كه شماهائيكه در اشرف نبوديد نمي توانيد به عمق دروغ و دجاليت مناسبات رجوي پي ببريد جايي كه 20 سال است تنها رسانه اطلاع رساني آن بولتن سانسور و تحريف شده خبري كه فقط روزانه در اختيار افراد قرار مي گيرد و داشتن راديو و يا گوش دادن احتمالي به راديو جرم محسوب شده و برخورد تشكيلاتي دارد آيا اختيار و آزادي معني پيدا مي كند كه مثلا فرد اسير در قرارگاه اشرف قصد تماس با خانواده را داشته كه رژيم نگذاشت و ….>

نشست بررسی دجالیت و دروغ پردازی سازمان مجاهدین در دفتر انجمن نجات استان مازندران_مهر 87در اين نشست كه آقاي ايرج صالحي از اعضاي قديمي و بازگشته نيز شركت داشته با بيان مطالبي به تشريح اهداف اين شانتاژ دستگاه تبليغاتي فرقه پرداخت و گفت : >

تمامي اين جيغ و داد مسئولين فرقه در دستگاههاي تبليغاتي منگول شان ناشي از به هدف خوردن افشاگري بازگشته ها در ميان خانواده ها و در اين گرده همايي است البته آنها تنها راه مقابله را جنگ تبليغاتي در رسانه هاي خود مي بينند در لابلاي تبليغات و به اصطلاح افشاگري شوي تلويزيوني بعضا خانواده هايي را كه در اين تجمعات شركت داشتند از بسيجيان و مزدوران رژيم نام برده است .>

مسئولين بالاي سازمان كه خوب مي دانند خلق قهرمان !! ديگر تره اي براي آنان خرد نمي كنند و در راه نجات فرزندانشان از اشرف تمامي تلاش خود را مي كنند در صدد تخريب رابطه ها بين خانواده و حتي عزيزانشان در عراقند آنان با به تلويزيون آوردن حلقه هاي ضعيف و افراد مسئله دار و اسراي پيوسته كه ما خود شاهد بريدن و مسئله داري آنان در قرارگاه بوديم قصد دارند كه اولا با وادار كردن افراد به موضع گيري اجباري در تلويزيون سيماي نفاق پل پشت سرشان را در آخرين مراحل تعيين تكليف اشرف در وضعيت حاضر خراب كنند .>

ثانيا : به خانواده ها چنين وانمود كنند كه اين افراد هم چنان سر موضع هستند و بايستي از آنان نااميد شد . آقاي صالحي در ادامه گفت البته سازمان تا به حال شانتاژ و دروغ هاي زيادي را عليه افراد جدا شده در رسانه هاي خودش براي فاصله اندازي خانواده با انجمن نجات (افراد بازگشته) داشته ،كه امروز بخشي از آن در برنامه پرونده شان ديديم ولي ظاهرا راه هاي ديگري را نيز تا به حال دنبال كرده است تماس تلفني با خانواده و تهديد كردن آنان از عدم همكاري با انجمن نجات تا سفارشات عدم شركت در تجمعات و مزدور جلوه دادن دوستان سابق و جدا شده و ….. >

نشست بررسی دجالیت و دروغ پردازی سازمان مجاهدین در دفتر انجمن نجات استان مازندران_مهر 87آقاي محمد علي صمدي نيز كه همراه خواهرش در اين نشست حضور داشتند ضمن تشريح چگونگي به اسارت در آمدن برادرش كاظم صمدي در همكاري عملياتي نيروهاي رجوي و صدام در جنگ عراق عليه ايران در آبان سال 1366 در منطقه حاج عمران بيان داشت .>

بنده به نمايندگي از طرف پدر و مادر پيرم دنبال كار برادرم هستم چون پدر و مادرم از فراق عزيزشان شكسته شده اند و تنها آرزو شان ديدار با اوست .>

در سال 82 به همراه بقيه خانواده ها به ملاقات برادرم در عراق رفتم و آنجا بود كه به حقايق گفته هاي شما جدا شده ها پي بردم من نمي دانم كه بنده كه اصلا سياسي هم نبودم براي من چرا چند مراقب گذاشتن ، آيا آنها از گفتگوي دو برادر بعد از 20 سال هم مي‌ترسند . مگر چه حرفي مي خواستيم رد و بدل كنيم .>

آيا غير از اين بود كه مسئوولين سازمان ترس آگاهي دادن ما از وضعيت داخل ايران را داشتند ؟>

آقاي صمدي كه با دقت به برنامه پرونده توجه داشت در ادامه صحبتهايش گفته :>

اگر رجوي و فرماندهانش در اشرف اين قدر از پايگاههاي مردمي اش در داخل ايران مطمئن هستند ، پس چه وحشتي از ديدار افراد بازگشته به ايران در نزد خانواده ها دارد ؟>

چرا حتي از يك تماس تلفني اعضاي خود با خانواده از جمله برادرم بعد از 20 سال مي‌ترسد؟>

آقاي هادي شباني كه در اين برنامه شديدا مورد افترا و تهمت دستگاه تبليغاتي رجوي قرار داشت مورد سئوال خانواده ها قرار گرفت كه چرا اينگونه سازمان نسبت به شما افشاگري كرده است ؟>

آقاي شباني توضيح داد .>

آنچه كه شما ديده ايد اولين دروغ پردازي هاي سازمان عليه من نيست و آخرين هم نخواهد بود براي برقراري آرمانهاي اعلام شده سازمان در ايران و عراق تلاش زيادي كردم ولي آنچه كه حاصل شد همين است كه مي بينيد ، خلاصه بگويم : خيانت به خلق و ملت ايران در جنگ صدام عليه ايران و افتخار به زير پرچم آمريكا رفتن .>

خيلي از توضيحات لازم خودتان در اين جلسه مطرح فرموديد قبل از هر چيز چند سئوال به نظر مي رسد كه بايستي از گردانندگان سيماي نفاق پرسيد :>

چرا دستگاه تبليغاتي سعي در كم رنگ جلوه دادن اين نشست ها و تجمعات و تكراري بودن آن دارد ؟ و اگر تكراري است پس چرا اين همه جيغ و داد راه انداختيد كه خانواده ها به زور به همايش آورده مي شوند حتي با تهديد به قتل !! >

چرا هيچ وقت از خواسته اوليه خانواده ها كه همان ملاقات حضوري در اشرف است و در همه اين تجمعات شعار اصلي شان است حرفي به ميان نمي آوريد ؟>

چرا در برنامه پرونده 87 كه در رابطه با همايش مازندران بود در مورد درخواست اوليه خانواده ها كه پر كردن فرم ملاقات از صليب سرخ بوده و تمامي خبرگزاري ها نيز آن را انعكاس دادند حرفي به ميان نيامده است .>

آقاي شباني هم چنين در ادامه صحبت خود در جهت هوشياري خانواده و مقابله و خنثي سازي اين نيرنگ ياد آور شد : >

به دلايل زنده حضور افراد بازگشته از اشرف و آگاه شدن خانواده ها از مناسبات دروني فرقه و آشنا شدن به دروغ و حيله هايي كه اين فرقه استفاده مي كند بايد هوشيار بود و هرچه بيشتر روي خواسته بر حق خودتان كه همانا ديدار با عزيزانتان است پاي بفشاريد .>

با مراجعه به مجامع بين المللي و حقوق بشري بايد خواستار ملاقات با عزيزانتان باشيد و در اين راه افراد بازگشته و انجمن نيز با شما همراه خواهند بود چرا كه امروز يك نمونه از آن دروغ هاي كهنه شده را مشاهده كرديد .>

در ادامه اين نشست 3 ساعته كه با حضور برخي خانواده ها و اعضاي بازگشته در دفتر انجمن برگزار شد ، مسئول انجمن نجات استان مازندران بيان داشتند :>

همان طوري كه خودتان اشراف داريد ، مسئولين دستگاه منگول رجوي با هياهو و تبليغات دروغين قصد دارند چنين وانمود كنند توطئه اي عليه افراد قرارگاه اشرف كه همان عزيزان اسير شما مي باشند ، در حال وقوع است و تلاش دارند تا به وارونه دوزي اخبار اين تجمعات و اعتراض ها و گردهمائيها را توطئه اي بداند كه از طرف دولت جمهوري اسلامي در حال اجراست تا شما خانواده ها را به وحشت انداخته تا بتواند به اهداف خودش برسد .>

همان طوري كه در ملاقات دسته جمعي خانواده ها در اشرف در سال 82 نيز كه باعث جدا شدن حدود 600 نفر از اسراي فرقه شده بود اعلام كرد كه اينها همه از عناصر اطلاعات رژيم بودند و پس از آن نيز سعي داشت جلوي هر گونه تلاش و ارتباط خانواده با عزيزانشان در اشرف را بگيرد .>

از طرف ديگر بايد توجه داشت كه دولت عراق نيز بر اساس مصوبات دولت و مجلس آن كشور اولتيماتوم شش ماهه به آنها داده است تا اعضاي فرقه رجوي از عراق خارج شوند .>

در اين صورت بايستي توجه داشت كه هرگونه تلاش و فعاليت و فشار شما خانواده ها به مجامع بين المللي و صليب سرخ جهاني براي رها سازي عزيزانتان مي تواند نتيجه بخش تر باشد .>

رجوي هيچ وقت به فكر شما و افراد پائين اعضاي خود نبود و نيست . جالب اينجاست كه بعد از سقوط صدام در سال 82 حدود 100نفر از مسئوولين خودش را از اشرف به فرانسه برده و بنا به اخبار سايتها و خبرگزاريها خارجي تعدادي از مسئولين حاضر قرارگاه اشرف نيز تابعيت آمريكايي گرفته و از قرارگاه خارج شدند و باز هم اين عزيزان شما هستند كه بايستي در اين مراحل سخت و دشوار بلاكش مطامع پليد آنان شوند . بعيد نمي بينم كه رجوي در پايان اولتيماتوم عراقي ها در پي يك فاجعه آفريني ديگري چون خود سوزي فرانسه در هنگام دستگيري مريم باشد تا بتواند با فريبكاري و دجاليت ديگر اين بن بست ايدئولوژيكي اش را براي مردم ايران و همه دنيا بي پاسخ گذارد !!!>

در خاتمه مسئول اين نشست با تاكيد بر خواسته هاي خانواده و اعضاي بازگشته بيان داشت – خانواده هاي اعضاي دربند رجوي در اشرف ، بايستي بدون حضور مسئوولين و مراقبين فرقه در فضاي آزاد با حضور و همكاري صليب سرخ جهاني با فرزندانشان ملاقات كنند .>

– دولت عراق بايستي مصوبات خود را در رابطه با اخراج هرچه زودتر فرقه رجوي از عراق عملي نمايد .>

– خانواده ها بايستي خواهان تماس آزادانه عزيزان اسير خود با آنان در داخل ايران باشند .>

– فرستادن و دريافت نامه از اشرف و بالعكس ، حق مسلم همه خانواده ها و افراد در اشرف است و ممانعت از آن نقض آشكار حقوق بشر مي باشد .>

با تشكر از حضور همه شما خانواده هاي عزيز در اين جلسه ، و به اميد روزي كه عزيزان رها شده از بند رجوي را در آغوش بگيريد .

پایان

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.