سرانجام تلخ یکی از زنان فریب خورده فرقه رجوی

درحالیکه نزدیک به دوماه ازبست نشینی وتلاش بی سرانجام تنی چند ازطرفداران فرقه رجوی تحت عنوان خانواده اسیران! درنزدیکی سازمان ملل درنیویورک بخاطربرسمیت شناختن حق پناهندگی تروریست های خلع سلاح شده مستقردرعراق می گذرد درقسمت دیگری از این شهردرمحله بی خانمان های نیویورک (منهتن) خانم پنجاه ودوساله ای بنام زینب طالب جدی (عضوسابق شورای رهبری فرقه) در انتظار مراحل دادگاه خود روزهای سختی را می گذراند.

خانم زینب طالب جدی درسال 1978 پس از جدایی ازهمسرش برای تحصیل عازم امریکا شد_ ایشان درامریکا موفق به دریافت فوق لیسانس دررشته علوم سیاسی گردید_درسال 1996 خانم طالب جدی هم چنین توانست تابعیت کشور امریکا را نیز بدست آورد.

درسال 1995 خانم جدی درامریکا مجددا با یکی از اعضای فرقه رجوی ازدواج نمود همسرایشان اندکی بعد راهی پایگاه تروریستی فرقه رجوی درعراق شدودرسال 1996 دراثرحادثه انفجار بمب درآن کشور درگذشت.

خانم جدی درسال 1996 پس ازدرگذشت شوهرش راهی عراق شد ودرپایگاه تروریستی فرقه رجوی بعنوان مترجم و آموزگار زبان انگلیسی مشغول بکارگردید.

کوشش ها وتلاشهای خانم جدی دراین پایگاه وهم چنین تعلق خاطرایشان بعنوان همسر یکی ازافراد کشته شده فرقه رجوی باعث شدند تاایشان به عضویت شورای رهبری فرقه رجوی نائل گردد.

درسال 2006 خانم زینب طالب جدی ازعراق راهی امریکا شد وبه محض رسیدن به امریکا درفرودگاه جان اف کندی بوسیله ماموران اف بی آی دستگیر گردید.

اتهامی که دادگاه ضدتروریستی امریکا متوجه خانم جدی نموده است عضویت درکادر رهبری یک سازمان تروریستی است _ و دراین مورد دونفراز اعضای سابق فرقه رجوی دردادگاه عضویت خانم طالب جدی را درشورای رهبری را مورد تائید قرار داده اند گرچه این خانم اینگونه مقام وموقعیت را انکار می نمایدوهدف خود از پیوستن به تروریستها را نوعی دلبستگی اعلام می نماید!

اکنون خانم جدی (52ساله) با وثیقه ای به میزان 500000 دلار آزاد است ودرآینده نزدیک آخرین مراحل دادگاه ایشان به پایان خواهد رسید_ خانم زینب طالب جدی بایستی برای مسئولین دادگاه ثابت کند که هرگز جزو کادررهبری فرقه تروریستی رجوی نبوده است که درغیر اینصورت به علت عضویت دریک تشکیلات تروریستی با مجازاتی به مدت پانزده سال زندان روبروخواهد بود.

لازم به یاد آوریست که فرقه تروریستی رجوی مدت ده سال است درلیست گروه های ممنوعه وتروریستی دراتحادیه اروپا وامریکا و کانادا ودیگرکشور های مخالف تروریسم قراردارد و تلاشهای رنگارنگ وپرهزینه این فرقه طی این مدت نتوانسته اند باعث خروج نام این فرقه ازکنار چهل وهفت سازمان تروریستی دیگر از جمله القائده گردند.

ونتیجه اینکه خانم زینب طالب جدی یکی ازهزارزنی است که زندگی _ احساس و جوانی وهستی اش را درپای این فرقه تروریستی به هدر داده و حاصل این فریب خوردگی چیزی جز شکست و بدنامی وانزوا برای چنین افرادی به همراه نخواهد داشت.

به امید اینکه هرچه زودتر پایگاه اسارت فیزیکی _ ذهنی _ احساسی وبردگی فرقه رجوی از کشور عراق کاملا برچیده گردد واسیران هنوز بجامانده بتوانند آزادی خود رابدست آورده و به آغوش گرم خانواده واجتماع بازگردند.

برای تدوین این متن ازنوشته عبدی کلانتری

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا